ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Інститут професійної освіти Інститут професійної освіти

Створений 1930 відповідно до постанови РНК УСРР «Про реорганізацію мережі й системи педагогічної освіти» від 11 серпня на основі ф-ту проф. освіти КІНО. Повна назва – Київ. Пед. Ін-т Профосвіти. Осн. завдання – готування викл. кадрів для проф.-техн. шкіл (шкіл фабрично-заводського учнівства [ФЗУ]), технікумів, вечірніх роб. профшкіл, роб. ф-тів, вечірніх роб. ун-тів, курсів для дорослих тощо. Тривалість навчання – 3,5-4 роки. Кількість студ. у 1930/1931 н.р. – 665 осіб. Мав складатись з 2 ф-тів: соц. наук і біол. наук. Згодом було вирішено створити 3 ф-ти, які поділялись на секції (відділи): іст.-економ. ф-т (секції іст., економ.), літ.-мовний ф-т (секції літ., мовна), біол. ф-т (секції пед., досл.). 1930/1931 н.р. у вузі було запроваджено каф., які об’єднували викл. однієї або кількох споріднених дисциплін. До їх роботи також залучали представників студ., яких готували для подальшої наук.-викл. роботи. Дир. ІПО – С.Машкевич, Д.Л.Похилевич. Фактично ін-т був перехідною ланкою до ун-тів. Постановою Ради Народних Комісарів УСРР про організацію на Україні держ. ун-тів від 10.03.1933 на базі Київ. Фіз.-хім.-мат. Ін-ту та Київ. Ін-ту Проф. Освіти було відновлено Київ. ун-т. О.В.Ляпіна

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи