ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Інститут соціального виховання Інститут соціального виховання

Створений 1930 відповідно до постанови РНК УСРР «Про реорганізацію мережі й системи пед. освіти» на осн. ф-ту соц. виховання КІНО. Термін навчання встановлювався у 3 роки. Відповідно до постанови мав складатись з 4 ф-тів: дефектологічний (для підготовки пед. робітників установ для дітей з уродженими вадами, в справі охорони неповнолітніх); дошкільний (готував викл. пед. дисциплін для пед. технікумів, організаторів дошкільних установ); шкільний (рос. і єврейською мовами) – займався підготовкою кадрів для старших класів трудшкіл, сільських загальноосвітніх шкіл (шкіл колгоспної молоді) і загальноосвітніх семирічних шкіл (фабрично- заводських семирічок). Складався з трьох відділів: суспільствознавчого (підвідділи: соц.-економ., мови й л-ри), техномат., агро-біол.; позашкільний (призначений для майбутніх робітників комуніст. дитячого руху, організаторів дитячих клубів, бібліотек тощо). Комплектування студ. складу ін-ту відбувалось за примусовим принципом з тих, кого не прийняли до Фіз.-хім.-мат. ін-ту або ІПО. У перший рік нараховувалось 304 студ. 1934 ін-т соц. виховання реорганізовано у пед. ін-т. О.В.Ляпіна

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи