ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Сегеда Сергій Петрович

28.04.1949

Місце народження: м. Барвінкове Харків. обл..
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.

Закінчив 1971 історичний ф-т Київ. ун-ту, 1974 асп-ру (ІМФЕ, закінчив по переводу асп-ру ІА АН УРСР). 1974–2000 працював в Ін-ті археології мол. наук. співроб., наук. співроб., старш. наук. співроб., зав. сектором палеоантропології (згодом – антропології). З 2000 старш. наук. співроб., пров. наук. співроб. (2002), гол. наук. співроб. (2007) ІМФЕ. Вперше в історії Київ. ун-ту на наук. рівні 1992–96 викладав заг. курс «Основи антропології» для студ. іст., філософського ф-тів та ф-ту соціології та психології. 1996–2000 – старш. наук. співроб. Ін-ту (згодом – Центру) українознавства Київ. ун-ту. З 2002 доц., проф. каф. фольклористики Ін-ту філології Київ. ун-ту, де викладає спец. курси: «Філос. антропологія», «Етнологія Європи». Проф. каф етнології і культурної антропології Щецинського ун-ту (Польща). Канд. дис. «Одонтологічна та дерматогліфічна характеристика українців Подніпров’я у зв’язку з питаннями етногенезу» (1981), докт. дис. «Антропологічний склад українського народу: етногенетичний аспект» (2001). Фахівець у галузі етнічної антропології та етнології народів Цн.-Сх. Європи. Створив власну концепцію антропол. складу укр. народу. Виокремив на етнічній території українців 4 антропологічних зони, що склались історично за участю різних морфологічних компонентів. Досліджує антропол. аспекти етногенезу та етнічної історії укр. народу. Автор першого в суч. освіті укр. підручника з антропології. Чл. експертної комісії ВАК (2002–06). Автор бл. 200 наук. праць. Осн. праці: Основи антропології. К., 1995; Історія первісного суспільства: Підручник. К., 1999 (у співавт.); Антропологія: Навч. посібник. К., 2001; Антропологічний склад українського народу: етногенетичний аспект. К., 2001; Wspólne korzenie cywilizacyjne Polski i Ukrainy (historia, etnologia, arheologia). Lublin, 2007; Гетьманські могили. К., 2009. Л-ра: 60 років Інституту археології НАН України. К., 1994; Попович М. Антропологія України з погляду етнолога // Слово і час. 2000. №7; Павлюк С. Сегеда Сергій / Мала енциклопедія українського народознавства. Львів, 2007.

Автор: О.Г.Таран

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи