ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Інститут високих технологій Інститут високих технологій

Інститут високих технологій є організаційним і навчально-науковим структурним підрозділом університету, статус якого рівний статусу факультету. В основі створення у 2009 році Інституту високих технологій Київського Національного університету імені Тараса Шевченка лежить ідея фундаментального міждисциплінарного підходу для підготовки науковців нового покоління. Основними завданнями ІВТ є: створення цілісної системи підготовки та перепідготовки дослідників нової генерації, здатних розв’язувати проблеми сучасних природничих наук, проводити наукові дослідження, які вимагають глибоких фундаментальних міждисциплінарних знань, творчого мислення, навичок роботи на найсучаснішому дослідницькому та технологічному обладнанні; об’єднання науково-педагогічних кадрів для розв’язання найбільш актуальних науково-технічних проблем сьогодення, а саме – проведення комплексних досліджень з використанням високих технологій природи живого та досліджень з фізики, хімії, біології та технології, які безпосередньо або опосередковано торкаються цієї проблеми; розв’язання певних проблем енергетики: пошуку нових джерел енергії, економічно вигідних та екологічно чистих засобів її використання; моделювання та створення приладів, пристроїв та систем на основі нових наукових розробок. З самого початку свого існування ІВТ націлений на підготовку дослідників нового покоління, у яких під час навчання буде сформований широкий світогляд, творче мислення, вміння розв'язувати нестандартні задачі, розуміння необхідності тісної наукової міжнародної співпраці, Широкі фундаментальні міждисциплінарні природничі знання, разом з продуманою гуманітарною підготовкою, сам психологічний клімат в ІВТ сприяють формуванню високопрофесійного, освіченого, інтелігентного, доброзичливого фахівця, якому під силу розв'язання задач в майбутньому в різних сферах людської діяльності. Підготовка фахівців в Інституті високих технологій здійснюється на денній формі навчання за двома освітньо-кваліфікаційними рівнями – «бакалавр» (зі спеціальностей: фізика, прикладна фізика, біологія, хімія), «магістр» (високі технології). В Інституті високих технологій функціонує аспірантура з відривом (очна) і без відриву від виробництва. В аспірантурі здійснюється підготовка спеціалістів вищої кваліфікації в області фізики, хімії, біології. Викладачі і співробітники ІВТ співпрацюють і проводять спільні наукові дослідження з провідними університетами і інститутами світу: Institut des Nanotechnologies de Lyon (France), Institut national des sciences appliquees de Lyon (France), Ecole Centrale de Lyon (France), Hahn-Meitner-lnstitut Berlin (Deutschland), Politecnico di Torino (Italy), Leibniz-lnstitut fur Molekulare Pharmakologie, (Deutschland), Karlsruhe Institute of Technology, (Deutschland), University of Cambridge (United Kingdom), L'Universite Claude Bernard Lyon (France), Universite de Montreal (Canada), Middle East Technical University (Turkey), National ChiaoTung University (Taiwan), National American University – Denver (USA), Albert Einstein College of Medicine of Yeshiva University (USA).

Вербицький Володимир Григорович

 • Останні зміни:
29.08.1952

Місце народження: не подано.
Науковий ступінь: доктор технічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив радіофізичний факультет Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка у 1976 р. Розпочав трудову діяльність у науково-дослідному інституті мікроприладів. У 1988 році захистив кандидатську, у 2004 році – докторську дисертацію за спеціальністю «Твердотільна електроніка». Від грудня 1995 р. директор Державного підприємства «Науково-дослідний інститут мікроприладів» Міністерства промислової політики України. Від вересня 2004 р директор Державного підприємства «Науково-дослідний інститут мікроприладів» НТК «Інститут монокристалів» НАН України.

Читати далі >Говорун Дмитро Миколайович

 • Останні зміни:
18.05.1950

Місце народження: с.м.т. Опішня, Полтав. обл..
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
Закінчив 1972 з відзнакою радіофізичний факультет Київ. ун-ту по каф. нелінійної оптики, 1976 - асп-ру ун-ту.

Читати далі >Давидовська Тамара Леонідівна

 • Останні зміни:
03.10.1950

Місце народження: не подано.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор.
1972 р.– закінчила біологічний факультет Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. 1976 р. – захистила кандидатську дисертацію „Вплив постійного магнітного поля н6а електрофізіологічні властивості гладеньких і скелетних м’язів та їх нервово-м’язові сполучення”, 2003 р. – докторську дисертацію „Мембранні та клітинні механізми дії імуноактивних речовин на електрогенез та скорочення гладеньких м’язів”.
1977 р. – працювала на кафедрі біофізики біологічного факультету КНУ ім. Тараса Шевченка, з 2004 р. на посаді професора.

Читати далі >Дзядевич Сергій Вікторович

 • Останні зміни:
26.12.1967

Місце народження: м. Джанкой, АР Крим.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив радіофізичний факультет Київського університету ім. Тараса Шевченка в 1992 р. В 1992-95 рр. навчався в аспірантурі університету. В 1995 р. захистив кандидатську дисертацію "Розробка ферментних та клітинних кондуктометричних біосенсорів для визначення концентрацій деяких субстратів та інгібіторів ферментів", а в 2005 р. – докторську дисертацію "Системний аналіз взаємозв'язків біоселективних елементів з мініатюрними електрохімічними перетворювачами в біосенсориці".

Читати далі >Євтух Анатолій Антонович

 • Останні зміни:
04.03.1955

Місце народження: не подано.
Науковий ступінь: доктор фізіко-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив електрофізичний факультет Львівського політехнічного інституту в 1977 р. Тривалий час працював в Науково-дослідному інституті Мікроприладів Київського виробничого об’єднання «Кристал» Міністерства електронної промисловості на інженерних посадах, посадах наукового співробітника та начальника лабораторії. В НДІ Мікроприладів займався розробкою технології виготовлення мікроелектронних напівпровідникових приладів та інтегральних схем і дослідженням фізичних процесів, що лежать в основі їх роботи. З 2002 року і по теперішній час працює в Інституті фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, зараз на посаді завідувача відділом.

Читати далі >Іванов Іван Іванович

 • Останні зміни:
01.01.1977

Місце народження: м. Київ.
Остання займана посада: асистент.
2002 закінчив радіофізичний факультет Київ. ун-ту. Працює у Київ. ун-ті з 2003 на каф. напівпровідникової електроніки асистентом.

Читати далі >Ільченко Володимир Васильович

 • Останні зміни:
15.02.1960

Місце народження: м. Дружківка, Донецьк. обл..
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
Закінчив 1981 Київ. ун-т, 1984- асп. каф. фізики напівпровідників. У Київ. ун-ті: 1984-86 - мол. наук. співроб. НДЧ; 1987-91 асист., 1991-92 доц. каф. фізики напівпровідників; з 1992 - доц. каф. напівпровідникової електроніки.

Читати далі >Іщенко Олександр Олександрович

 • Останні зміни:
26.08.1950

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор хімічних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
З 1973 в ІОХ АН УРСР – інженер, 1977 – старш. інженер, 1979 – мол. наук. співроб., 1983 – старш. наук. співроб., 1989 – провід. наук. співроб., з 2005 – зав. відділу. У Київ. ун-ті: 1999-2003 – проф. каф. органічної хімії.

Читати далі >Колежук Олексій Костянтинович

 • Останні зміни:
25.08.1967

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор фізіко-математичних наук.
Наукове звання: професор.
1988 р. закінчив з відзнакою фізичний факультет Київського Державного Університету (за фахом теоретична ядерна фізика). У 1988-1995 рр. працював в Інституті металофізики Академії Наук України, в 1991 р. захистив кандидатську дисертацію "Солітонна термодинаміка і функції відгуку низьковимірних магнетиків". У 1995–2011 рр. – старший науковий співробітник Інституту магнетизму НАН та МОН України. У 1997-2005, 2006-2007 – науковий співробітник, доцент (з 2002 р.) Інституту теоретичної фізики при Університеті м. Ганновер, Німеччина.

Читати далі >Комаров Ігор Володимирович

 • Останні зміни:
15.05.1964

Місце народження: с. Іркліїв Чорнобаївськ. р-ну Черкас. обл..
Науковий ступінь: доктор хімічних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
У Київ. ун-ті: 1986 – інженер, старш. інженер, 1990 – асист., 2002 – доц., 2004 – проф. каф. органічної хімії, 2007-09 – зав. каф. органіч. хімії, з 2009 – заст. дир. Ін-ту високих технологій Київ. ун-ту.

Читати далі >Корнелюк Олександр Іванович

 • Останні зміни:
09.05.1950

Місце народження: не надано.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: в.о. завідувача кафедри.
Вчений у галузі молекулярної біології. Член-кореспондент Національної академії наук України (2006), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2008). Вищу освіту здобув у Харківському державному університеті, який закінчив у 1972 р. Від 1975 року його наукова діяльність пов’язана з Інститутом молекулярної біології і генетики (ІМБГ) НАН України. У 1981 р. захистив кандидатську, а в 1995 р. – докторську дисертації. Від 2001 року завідує відділом білкової інженерії та біоінформатики ІМБГ НАН України. У 2006 р. Олександра Івановича обрано членом-кореспондентом Національної академії наук України

Читати далі >Опилат Віталій Якович

 • Останні зміни:
14.12.1959

Місце народження: с. Юшки, Ржищівського (тепер Кагарлицького) району Київської області.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
1982 закінчив фізичний факультет Чернігівського державного педінституту ім. Т.Г. Шевченка. У 1984–1987 навчався в аспірантурі на кафедрі експериментальної  і теоретичної  фізики та астрономії Київського державного педагогічного інституту імені Горького. 1991 року захистив кандидатську дисертацію "Радіаційні дефекти в кристалах GaP і InP". З 1989 року старший викладач, а з 1995–2008 доцент на кафедрі загальнотехнічних дисциплін НПУ імені М.П. Драгоманова. З 2008 – докторант радіофізичного факультету Київського національного університету, 2010–2011 Інституту високих технологій КНУ. З 2011 – доцент кафедри нанофізики конденсованих середовищ інституту високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка.

Читати далі >Рябухін Сергій Вікторович

 • Останні зміни:
03.02.1979

Місце народження: м. Кіровоград.
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Остання займана посада: доцент.
У Київ. ун-ті: 2006 – інженер, 2007 – мол. наук. співроб., 2008 – наук. співроб. каф. органіч. хімії хімічного ф-ту, з 2010 – доцент кафедри супрамолекулярної хімії та біохімії  Інституту Високих технологій.

Читати далі >Скришевський Валерій Антонович

 • Останні зміни:
08.12.1955

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
1978 закінчив фізичний факультет Київ. ун-ту, 1981 - асп-ру каф. оптики фізичного факультету Київ. ун-ту. З 1981 працює на радіофізичному факультеті Київ. ун-ту на посадах мол. наук. співроб., наук. співроб., старш. наук. співроб., зав. сектора, зав. пробл. лаб., 2000 - доц., 2002 – проф. каф. напівпровідникової електроніки, з 2009 – зав. каф. нанофізики конденсованих середовищ Ін-ту високих технологій.

Читати далі >Солдаткін Олексій Петрович

 • Останні зміни:
25.02.1955

Місце народження: не подано.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив Київський університет ім. Т.Г.Шевченка (спеціальність „біохімія"). З 1977 року працює в Інституті молекулярної біології і генетики НАН України. Канд. біол. наук (1985 p.), ст. наук. співр. (1995 p.), доктор біол. наук (1999 p.), професор (2004 p.), лауреат Державної премії Української РСР в галузі науки і техніки 1986 року. У 1993 та 2000 роках проходив стажування в Есоlе Centrale de Lyon (Франція) як провідний науковий співробітник, а у 1995-1997 pp. як запрошений професор.

Читати далі >Шека Денис Дмитрович

 • Останні зміни:
05.05.1969

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
1991 закінчив Київ. ун-т, радіофізичний факультет , 1994 асп-ру ун-ту. Працює на каф. математики та теоретичної радiофiзики: 1994-2000 асист., 2000 доц.

Читати далі >Шиванюк Олександр Миколайович

 • Останні зміни:
17.06.1971

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор хімічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Остання займана посада: професор.
1995-96 – дослідник лаб. супрамолекул. хімії та технології Ун-ту Твенте (м. Еніхеде, Нідерланди), 1996-99 – Ун-ту Йоханеса Гутенберга (м. Майнц, ФРН), 1999-2000 – Ун-ту Ювескюля (Фінляндія). 2000-03 – старш. дослідник Ін-ту хім. біології Скаггса при Досл. ін-ті Скрипса, Ла Гойя, Каліфорнія (США). 2004-06 – старш. та провід. наук. співроб. ІОХ НАН України. У Київ. ун-ті: з 2007 – провід. наук. співроб. Науково-виробничого хіміко-біологічного центру, з 2010 – професор кафедри супрамолекулярної хімії та біохімії  Інституту Високих технологій.

Читати далі >Шкавро Анатолій Григорович

 • Останні зміни:
28.01.1953

Місце народження: м. Костопіль Рівнен. обл..
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: заступник завідуючого кафедрою.
1976 закінчив радіофізичний факультет Київ. ун-ту, каф. фізики напівпровідників, 1986 спец. факультет зі спец. “інтегральна та функціональна мікроелектронна техніка”. В Київ. ун-ті: 1976-78 стажист-дослідник, 1978-81 асп., 1981-86 мол. наук. співроб., 1986–90 асист., 1990 доц. каф. фізики напівпровідників, заст. зав. каф.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи