ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Гримич Галина Михайлівна

 • Останні зміни:
01.11.1938

Місце народження: с. Тарасовичі, тепер – Вишгород., р-ну Київ. обл.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1956 Київ. технікум культпросвітпрацівників, 1961 філол. ф-т, 1970 асп. каф. історії укр. л-ри філол. ф-ту Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1979–83 викл., старш. викл., доцент. каф. гуманіт. дисциплін ПВ, 1983–2000 доцент., 1992–98 зав. каф. історії л-ри і журналістики ф-ту журналістики.

Читати далі >Грицай Яків Семенович

 • Останні зміни:
18.09.1939

Місце народження: с. Бачкурине Монастирищенського р-ну, Черкаської обл.
Закінчив 1966 ф-т журналістики Київ. ун-ту, 1984 Академію сусп. наук (м. Москва). У Київ. ун-ті: 1998-2001 старш. викл. каф. періодичної преси ІЖ. Засл. журналіст України.

Читати далі >Гриценко Олена Миколаївна

 • Останні зміни:
07.07.1969

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор політичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчила факультет журналістики Київ. ун-ту (1992), аспірантуру Інституту соціології НАН України (1996), докторантуру ІЖ (2003). У Київському університеті: 1997–98 асист. каф. міжнар. інформації Інституту міжнародних відносин, 2003–05 доцент., 2005–09 професор. каф. міжнар. журналістики ІЖ.

Читати далі >Грицюта Наталя Миколаївна

 • Останні зміни:
26.03.1959

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1981 філол. ф-т КДУ, 1990 асп. Ін-ту л-ри ім. Т.Г. Шевченка АН УРСР, 1999 ф-т менеджменту зовн. економ. діяльності Укр. академії зовн. торгівлі. В Київ. ун-ті: з 2004 доцент. каф. організації масовоінформаційної діяльності (тепер каф. реклами і зв’язків з громадськістю), 2009–12 докторант ІЖ.

Читати далі >Гусєв Олександр Петрович

 • Останні зміни:
02.02.1937- 16.09.1988

Місце народження: м. Гребінка, Полтав. обл.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1963 укр. відділенні філол. ф-у, 1974 асп. ф-ту журналістики Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1974–76 асист., 1976–82 старш. викл. каф. історії парт.-рад. преси та теорії та практики парт.-рад. преси, 1982–86 доцент. каф. теорії та практики рад. преси, 1986–88 зав. каф. радіомовлення і ТБ ф-ту журналістики.

Читати далі >Гутиря Іван Іванович

 • Останні зміни:
03.10.1940

Місце народження: с. Буланово, Полтав. р-ну Полтав. обл.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1962 Луган. с.-г. ін-т, 1966 пед. ф-т укр. с.-г. академії. У Київ. ун-ті: старш. викл., доцент. каф. теорії і практики радянської преси (тепер каф. періодичної преси) (1972–2008) ІЖ, в. о. зав. цієї каф (1987–88).

Читати далі >Гутянська Олена Веніамінівна

 • Останні зміни:
27.09.1939

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Навчалася 1956–57 на філол. ф-ті Урал. держ. ун-ту ім. О.М. Горького, закінчила 1962 філол. ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1962–78 лаборант, старш. лаборантом; 1978–79 нач., 1979–82 старш. викл. ред.-видав. відділу наук.-метод. кабінету (згодом – ред.-видавничого відділу); 1982–88 старш. викл., 1988–94 доцент. каф. теорії і практики рад. преси (тепер каф. періодичної преси) ф-ту журналістики.

Читати далі >Данильчук Дмитро Васильович

 • Останні зміни:
29.06.1979

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 2001 філол. ф-т, 2004 асп. Ін-ту філології Київ. ун-ту. Працював у вид-ві «Укр. енциклопедія» ім. М. П. Бажана. У Київ. ун-ті: з 2004 асист. каф. мови та стилістики ІЖ. З 2007 вчен. секретар цієї каф. З 2012 доцент кафедри мови та стилістики.

Читати далі >Дем’янчук Іван Лук’янович

 • Останні зміни:
17.05.1910

Місце народження: с. Горошки, тепер Полонського р-ну, Хмельн. обл.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1938 УКІЖ. У Київ. ун-ті: 1953–55 старш. викл. (за сумісн.), 1955–57 в. о. зав., 1957–60 та 1963–71 доцент., у 1971–72 зав. каф. стилістики, редагування і видавничої справи ф-ту журналістики. У 1972–81 зав. каф. гуманіт. дисциплін підгот. ф-ту, 1981–84 професор. підгот. ф-ту. У 1984–85 професор. каф. теорії і практики парт.-рад. преси ф-ту журналістики.

Читати далі >Довгич Віталій Андрійович

 • Останні зміни:
31.07.1954

Місце народження: с. Наливайківка, Макарівського р-ну, Київ. обл.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1976 ф-т журналістики Київ. ун-ту, 1980 асп. цього ф-ту (заочно). Працював 1976–78 кор., зав. відділу пром-сті, 1978–81 заст. ред. міськ. район. газ. «Нове життя», м. Бровари. У Київ. ун-ті: 1981–84 асист. каф. історії л-ри і журналістики, 1988–89 старш. викл., 1989–94 доцент. каф. теорії і практики радянської преси (тепер каф. періодичної преси) ф-ту журналістики / ІЖ.

Читати далі >Дринь Анатолій Васильович

 • Останні зміни:
27.01.1949

Місце народження: м. Кагарлик, Київської обл.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Закінчив із відзнакою факультет журналістики КДУ (1971), аспірантуру кафедри теорії і практики парт.-рад. преси (1984–88). Працював викладачем-погодинником (1988–90), асистентом (1990) кафедри теорії і практики парт.-рад. преси ф-ту журналістики.

Читати далі >Євтушенко Людмила Володимирівна

 • Останні зміни:
18.02.1965

Місце народження: с. Триліси Фастівського району, Київської області.
Науковий ступінь: кандидат наук із соціальних комунікацій.
Наукове звання: доцент.
Закінчила факультет романо-германської філології КДУ ім. Т.Г. Шевченка (1988). У Київському університеті з 1996: асистент, викладач, доцент кафедри німецької мови Інституту філології, доцент кафедри іноземних мов інституту журналістики (з 2012).

Читати далі >Єлісовенко Юрій Петрович

 • Останні зміни:
26.06.1952

Місце народження: м. Дніпродзержинськ, Дніпропетр. обл.
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук.
Наукове звання: доцент.
Поет, тележурналіст. Закінчив 1983 режисер. ф-т КДІК ім. О. Є. Корнійчука (тепер КДУКіМ). У Київ. ун-ті з 2002 доцент. каф. ТБ і радіомовлення ІЖ.

Читати далі >Єсипенко Роман Миколайович

 • Останні зміни:
29.01.1936

Місце народження: м. Одеса.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1958 театрознавчий ф-т Київ. театр. ін-ту. У Київ. ун-ті: 1995–2004 професор., 1997–2000 зав. каф. ТБ і радіомовлення ІЖ.

Читати далі >Желіховська Наталія Степанівна

 • Останні зміни:
03.01.1972

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат наук із соціальних комунікацій.
Закінчила 1994 ІЖ, 2007 асп. ІЖ Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті: з 2007 асист. каф. історії журналістики ІЖ.

Читати далі >Женченко Марина Іванівна

 • Останні зміни:
11.02.1977

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат наук із соціальних комунікацій.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 2000 видавн.-поліграф. ф-т НТУУ «КПІ» за спец. «Видав. справа та редагування». У Київ. ун-ті: з вер. 2004 асист. каф. видавничої справи та редагування, з грудня 2010 р. – доцент. каф. видавничої справи та редагування.

Читати далі >Забіяка Іван Михайлович

 • Останні зміни:
07.10.1953

Місце народження: с. Ярошівка Ромен. р-ну Сум. обл., тепер с. Українське Талалаївського р-ну Чернігів. обл.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук, доктор філософії (PhD).
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Журналіст, лексиколог, краєзнавець, покажчикознавець. Закінчив 1978 укр. відділення філол. ф-ту Ніжин. держ. пед. ін-ту ім. М.В. Гоголя (тепер – Ніжин. держ. ун-т імені Миколи Гоголя). У Київ. ун-ті 1992–93 асист. каф. укр. філології філол. ф-ту (за сумісн). 2001–11 – старш. наук. співроб. ІЖ. З 2011 – доцент. к-ри соціальних комунікацій.

Читати далі >Захарченко Артем Петрович

 • Останні зміни:
11.07.1982

Місце народження: м. Чернігів.
Науковий ступінь: кандидат наук із кандидат наук із соціалних комунікацій.
Закінчив хімічний факультет КНУ зі ступенем бакалавра (2003), магістратуру ІЖ (2005). В КНУ: з 2010 – асист. каф. електронних видань та медіадизайну ІЖ.

Читати далі >Зозуля Іван Андрійович

 • Останні зміни:
17.09.1909- 25.05.1980

Місце народження: с. Петропавлівці Городищенського р-ну Київ. обл.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Після закінчення шести класів сш працював 1925–28 робочим різних спец. Закінчив 1940 іст. ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: з 1947 асист., з 1949 доцент. каф. марксизму-ленінізму філол. ф-ту, у 1948 заст. декана по керівництву відділенням журналістики, 1949–80 доцент. каф. історії КПРС цього відділення.

Читати далі >Зоріна Олександра Сергіївна

 • Останні зміни:
12.05.1970

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила ІЖ КНУ імені Тараса Шевченка (1999), аспірантуру філософського факультету КНУ імені Тараса Шевченка (2004). В КНУ: асистент кафедри журналістики Інституту масової комунікації при КНУ імені Тараса Шевченка (2004–09); кафедри телебачення і радіомовлення Інституту журналістики (2009–11). З 2012 – доцент. каф. періодичної преси ІЖ.

Читати далі >Іваненко Володимир Григорович

 • Останні зміни:
16.01.1947

Місце народження: с. Василівка, Штепів., тепер Лебедин. р-ну, Сум. обл.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1970 ф-т журналістики Москов. держ. ун – ту ім. М. В. Ломоносова. У Київ. ун-ті: 1972–74 викл. підготовчих курсів (за сумісн.), 1974–77 викл. каф. стилістики (за сумісн.); 1975–77 – пом. ректора; 1977–84 – викл. каф. стилістики; 1984–91 викл., доцент. каф. теорії та практики парт. – рад. преси ф-ту журналістики. На початку 1980-х рр. працював також заст. декана з міжн. зв’язків, 1984–90 – заст. декана ф-ту журналістики з наук. роботи.

Читати далі >Іванов Борис Олександрович

 • Останні зміни:
24.12.1919

Місце народження: м. Київ.
Навчався в сш № 6 м. Києва (1928–38), на філол. ф-ті Київ. ун-ту (1938–41, 1946-49), на короткотермінових курсах при Харків. інтендант. академії ім. О. М. Молотова (1941).В Київ. ун-ті: 1949–51 асп-т, лаб-т, 1951–52 викл. каф. теорії і практики рад. преси відділення журналістики філол. ф-ту.

Читати далі >Іванов Валерій Феліксович

 • Останні зміни:
19.07.1961

Місце народження: м. Луганськ.
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив історичний факультет Ворошиловград. держ. пед. ін-ту ім. Т.Г.Шевченка (тепер Луганський держ. пед. університет ім. Т.Г. Шевченка) (1983) та асп. ф-ту журналістики Київського університету (1991). У Київ. ун-ті: 1994–2000 асистент, доцент, заст. дир. з наук. роботи, з 1999 професор., зав. каф. організації масовоінформаційної діяльності (тепер кафедра реклами та зв’язків з громадськістю) ІЖ.

Читати далі >Іванченко Роман Григорович

 • Останні зміни:
25.10.1929- 20.07.2004

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1953 філол. ф-т Київ. ун-ту, 1957 асп. Ін-ту мовознавства ім. О. Потебні АН УРСР. У Київ. ун-ті: 1964-71 в. о. доцент., доцент. каф. стилістики, редагування і видавничої справи ф-ту журналістики.

Читати далі >Іващенко Тетяна Іванівна

 • Останні зміни:
24.01.1942

Місце народження: с. Богуславка, Приморського краю (Росія).
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Після закінчення сш у м. Хмельницькому (1960) навчалася у Київському інституті народного господарства ім. Д. С. Коротченка (тепер – Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана) (1960–65). В Київ. ун-ті: доцент. кафедри наукових основ пропаганди і історії парт.-рад. преси ф-ту журналістики (1989–90).

Читати далі >Іщенко Микола Григорович

 • Останні зміни:
23.12.1926- 20.01.2013

Місце народження: с. Лузанівка, Кам’янського р-ну, Черкаської обл.
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
Журналіст, письменник, літературознавець. Навчався у Смілянському технікумі харчової промисловості (1945–46), Городищенському сільськогосподарському технікумі (1946–48). В Київ. ун-ті: 1983–88 викладач-погодинник, 1988–90 професор. каф. теорії і практики рад. преси ф-ту журналістики.

Читати далі >Канюка Михайло Сергійович

 • Останні зміни:
08.03.1922- 24.02.2000

Місце народження: с. Будаївка, тепер у складі м. Боярка Києво-Святошинського р-ну, Київ. обл.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Журналіст, письменник, сценарист. Закінчив 1953 ф-т журналістики Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1966–70 старш. викл., 1970 зав. каф. журналістської майстерності і літературного редагування ф-ту журналістики, 1967–73 ред. газ. «За радянські кадри», 1972–90 доцент., 1970–86 зав. каф. радіомовлення і ТБ ф-ту журналістики.

Читати далі >Каранська Марія Устимівна

 • Останні зміни:
24.01.1921- 25.08.2000

Місце народження: с. Пишки, Старосинявського р-ну, Хмельницької обл.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1935 Бердичів. пед. технікум, 1945 філол. ф-т Житомир. учительського ін-ту. Водночас прослухала вечір. курси медсестер запасу рад. армії. У Київ. ун-ті: 1960–68 позаштат. викл., 1968–72 в. о. доцент., доцент. каф. укр. мови філол. ф-ту, 1972–88 доцент. каф. стилістики ф-ту журналістики.

Читати далі >Карась Максим Анатолійович

 • Останні зміни:
14.01.1972

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1994 ІЖ, 1997 асп. ІЖ Київ. ун-ту. Працював 1997–2001 кор. газ. «Україна молода». У Київ. ун-ті: 2001–04 асист. каф. організації масовоінформаційної діяльності, 2004–11 доцент. каф. періодичної преси ІЖ.

Читати далі >Карпенко Віталій Опанасович

 • Останні зміни:
03.03.1941

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: професор.
Габілітований доктор суспільно-економ. наук Українського Вільного Університету (Мюнхен, ФРН), академік Міжнар. Української академії оригінальних ідей. Закінчив факультет журналістики Київського університету (1966), Академію суспільних наук, м. Москва (1979), Український вільний університет, м. Мюнхен, Німеччина (1998). У Київ. ун-ті: 1986–98 викладач, старший викладач, доцент, 1998–2008 професор кафедри видавничої справи та редагування ІЖ.

Читати далі >Качкан Володимир Атаназійович

 • Останні зміни:
12.08.1940

Місце народження: с. Рибно, Тисменицького р-ну, Ів.-Франк. обл.
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
Поет, прозаїк, літературознавець, критик, академік Академії наук Вищої школи України. Закінчив (1967) Івано-Франківський педагогічний інститут, відділення журналістики ВПШ при ЦК КПУ (1974). У Київ. ун-ті: 1986–95 доцент, заступник декана з наукової роботи, 1990–95 професор кафедри теорії і практики радянської преси, 1991–95 завідувач кафедри журналістської майстерності факультету журналістики, заступник директора ІЖ з наукової роботи.

Читати далі >Квіт Сергій Миронович

 • Останні зміни:
26.11.1965

Місце народження: м. Ужгород.
Науковий ступінь: доктор філологічних наук, доктор філософії (PhD).
Наукове звання: професор.
Закінчив факультет журналістки Київського університету (1991), навчався на філософському факультеті Українського вільного університету (Мюнхен) (1996–2000). У Київ. ун-ті: 1996–99 асист. каф. історії літератури і журналістики, 1999–2004 доцент каф. організації масово-інформаційної діяльності.

Читати далі >Клімов Михайло Архипович

 • Останні зміни:
01.01.1911

Місце народження: с. Лєвая Россош, Коротоякського пов. Воронезької губ.
Закінчив 1929 семирічну школу в м. Сімферополі, 1931 планово-економ. відділення робфаку ім. 1-ї кінної армії в м. Воронежі, 1951 відділення журналістики ВПШ при ЦК КП(б)У. В Київ. ун-ті 1951–55: викл., старш. викл. каф. теорії і практики рад. преси відділення журналістики філол. ф-ту та ф-ту журналістики.

Читати далі >Клічак Василь Йосипович

 • Останні зміни:
25.01.1957

Місце народження: с. Рудники Снятинського району Івано-Франківської області.
Закінчив відділення української мови та літератури філологічного факультету КНУ імені Т. Шевченка (1979). В КНУ: асистент (за сумісництвом) (2003–2011); доцент кафедри видавничої справи та редагування ІЖ (з 2011).

Читати далі >Коваль Алла Петрівна

 • Останні зміни:
09.03.1923- 16.05.2009

Місце народження: с. Білозір’я, Черкас. р-ну, Київ. обл., тепер Черкас. обл.
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчила 1945 філол. ф-т Київ ун-ту. У Київ. ун-ті: 1952–58 старш. викл., 1958–71 доцент., 1967 старш. наук. співроб., 1971–72 в. о. професор. каф. укр. мови філол. ф-ту; 1973–89 професор., зав. каф. стилістики, редагування та вид. справи (1972–88) (тепер – каф. мови і стилістики) ф-ту журналістики.

Читати далі >
Персоналії 36 — 70 з 189
Початок | Поперед. | 1 2 3 4 5 | Наст. | Кінець Всі

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи