ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Ковтун Тетяна Валентинівна

 • Останні зміни:
30.04.1952

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1974 відділення рос. мови та л-ри філол. ф-ту Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: з 2009 доцент. каф. реклами та зв’язків з громадськістю.

Читати далі >Козаченко Микола Олександрович

 • Останні зміни:
16.02.1929

Місце народження: с. Краснопавлівка, Лозівського р-ну, Харків. обл.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Фотожурналіст. Закінчив 1967 ф-т журналістики Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1969–74 асист. каф. журналістської майстерності та редагування, 1974–75 асист. каф. телебаченна і радіомовлення ф-ту журналістики.

Читати далі >Колесник Степан Павлович

 • Останні зміни:
12.02.1932

Місце народження: с. Мончинці, Калинівського р-ну, Вінницьк. обл.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1958 ф-т журналістики Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1980–84 старш. викл., 1984–88 в. о. доцент., 1988–97 доцент. каф. теорії і практики парт.-рад. преси (тепер каф. періодичної преси) ф-ту журналістики.

Читати далі >Коновець Олександр Федорович

 • Останні зміни:
05.05.1947- 07.06.2010

Місце народження: с. Коропець Бучацького, тепер Монастирського р-ну Тернопіл. обл.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1971 ф-т радіоелектроніки КПІ, 1980 ф-т журналістики Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1993–96 старш. наук. співроб., 1996–2000 зав. відділу нац. культури в Ін-ті українознавства, у 2001–09 професор. каф. соціальних комунікацій ІЖ. У 2008–09 – зав. каф. журналістики Луцького гуманітарного ун-ту, 2009–10 – професор. каф. жур-ки Ін-ту міжнародних відносин Нац. авіаційного ун-ту.

Читати далі >Корнєєв Віталій Михайлович

 • Останні зміни:
15.09.1976

Місце народження: с. Олексіївка, Кіровоград. р-ну, Кіровоград. обл.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1994 Олександрійське вище пед. училище, 1999 – Кіровоград. пед. ун-т ім. Вол. Винниченка, 2002 – асп-ру ІЖ Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 2005–08 асист. каф. теорії масової комунікації, доцент. каф. соціальних комунікації, з 2008 заст. дир. з наук. роботи ІЖ.

Читати далі >Корчанов Володимир Олександрович

 • Останні зміни:
27.02.1938

Місце народження: м. Улан-Уде, Бурятська АРСР, РРФСР.
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1962 Дніпропетр. держ. ун-т, 1967 ВПШ при ЦК КПУ, 1971 асп-ру Ін-ту філософії АН УРСР. У Київ. ун-ті: 1981–83 старш. викл., доцент. каф. теорії та практики парт.-рад. преси, 1983–86 доцент. каф. наук. основ пропаганди й історії парт.-рад. преси, 1986–92 доцент. каф. заруб. журналістики ф-ту журналістики.

Читати далі >Крайнікова Тетяна Степанівна

 • Останні зміни:
20.03.1971

Місце народження: м. Бориспіль Київ. обл.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила філол. ф-т (1993), асп-ру каф. історії укр. л-ри (1997) філол. ф-ту Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: у 2002 асист., 2003–09 доцент. каф. видавничої справи та редагування ІЖ, з 2009 доцент. каф. електронних видань і медіадизайну ІЖ, з 2011 – докторант ІЖ.

Читати далі >Кривошея Григорій Петрович

 • Останні зміни:
01.01.1944

Місце народження: с. Пісочки, Лохвицький р-н, Полтавська обл.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: професор.
Публіцист. Закінчив 1969 ф-т журналістики Львів. вищого військ.-політ. уч-ща.В Київ. ун-ті: 1995–97 професор. каф. міжнародної журналістики.

Читати далі >Кузьменко Олег Андрійович

 • Останні зміни:
22.03.1939- 14.04.1999

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив філологічний факультет Київ. ун-ту (1971). У Київ. ун-ті: 1964–67 ред. кінолабораторії при Київ. ун-ті, мол. наук. співроб., 1973–77 інж. наук. групи мат. лінгвістики ф-ту кібернетики, 1977–81 викл., 1981–84 старш. викл. каф. рос. мови (російської мови і методики її викладання як іноземної) філол. ф-ту, 1979–81 та 1984–85 заст. декана філол. ф-ту, 1984–87 старш. викл. каф. стилістики, каф. історії журналістики, доцент. кафедри історії л-ри і журналістики (1987–92) ф-ту журналістики, 1992–98 доцент. каф. історії російської л-ри філол. ф-ту.

Читати далі >Кутуєва Елеонора Яківна

 • Останні зміни:
04.09.1946

Місце народження: м. Львів.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1969 закінчила ф-т інозем. мов, 1973 – асп-ру Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1974–89 – викл., 1989–94 – доцент. каф. англійської мови гуманітарних ф-тів; 1994–2001 – доцент. каф. комунікації та лінгвокраїнознавства. 1988–2001 – зав. секцією англ. мови на ф-ті журналістики Київ. ун-ту.

Читати далі >Кухалашвілі Костянтин Партенович

 • Останні зміни:
01.03.1915

Місце народження: м. Одеса.
Закінчив 1941 рос. відділен. УКІЖ, 1954 відділеня журналістики ВПШ при ЦК КПРС (заочно). У Київ. ун-ті: 1955-58 старш. викл. (за сумісн.), 1958–64 доцент. каф. теорії і практики парт.-рад. преси ф-ту журналістики.

Читати далі >Лазебник Юхим Антонович

 • Останні зміни:
07.01.1912- 25.10.2006

Місце народження: с. Боровиків, Вільшанського р-ну, Київ. обл.
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив робітн. ф-т, 1938 три курси Криворіз. пед. ін-ту (заочно), 1950 іст. ф-т Київ. ун-ту (екстерном). У Київ. ун-ті: 1953–68: викл., доцент., професор. каф. теорії та практики радянської преси ф-ту журналістики.

Читати далі >Лисенко Юрій Васильович

 • Останні зміни:
09.05.1958

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1980 філол. ф-т, 1988 асп-ру каф. слов’янськ. філології Київ. ун-ту. Працював 1980–81 старш. лаборантом Ін-ту мовознавства ім. О. О. Потебні АН УРСР. У Київ. ун-ті: 1981–85 та 1989–93 асист. каф. стилістики, 1993–97 доцент. каф. засобів масової інформації (тепер каф. мови та стилістики) ф-ту журналістики.

Читати далі >Луньов Анатолій Леонідович

 • Останні зміни:
10.09.1946

Місце народження: м. Бендери Молдова.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Закінчив 1974 Укр. поліграф. ін-т ім. І. Федорова. Навчається в асп. каф. заг. книгознавства і бібліографії КДІК ім. О.Є. Корнійчука. В Київ. ун-ті: 1989–91 старш. викл., 1991–92 доцент. каф. теорії і практики парт.-рад. преси (згодом каф. теорії і практики період. преси) ф-ту журналістики.

Читати далі >Майдаченко Петро Іванович

 • Останні зміни:
05.05.1947

Місце народження: с. Липенка, Джети-Огузського р-ну, тепер Ошської обл., Киргизія.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Літературний критик. Закінчив 1975 філол. ф-тет Кемеровського держ. ун-ту (Росія), 1980 відділення літ. критики, 1985 асп. Літ. ін-ту ім. М. Горького (м. Москва). Навчався в докторантурі Ін-ту л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України. У Київ ун-ті: 1990–92 доцент. (за сумісн.), 2003–07 – доцент. каф. видавничої справи та редагування ІЖ.

Читати далі >Мамалига Анастасія Іванівна

 • Останні зміни:
31.07.1940

Місце народження: с. Трипілля Київ. обл.
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчила філологічний факультет Київського університету (1963), аспірантуру (1968), докторантуру(1984) Київського університету. У Київському університеті: 1963–65 старший лаборант загальнонаукового факультету, 1968–69 молодший науковий співробітник групи слов’янської філології, 1969–71 в. о. доцент кафедри російської мови філологічного факультету; 1971–89 доцент, з 1989 професор кафедри стилістики (тепер кафедра мови та стилістики) Інституту журналістики.

Читати далі >Мариненко Ірина Олегівна

 • Останні зміни:
05.05.1965

Місце народження: м. Глухів Сумської обл.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила філологічний факультет Київ. ун-ту (1987). В Київ. ун-ті: на посаді доцент. каф. мови та стилістики ІЖ (із 2008).

Читати далі >Маркевич Олександр Петрович

 • Останні зміни:
06.11.1904- 29.10.1976

Місце народження: м. Фастів Київ. обл.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1934 Київ. ун-т, 1938 асп-ру Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: доцент. (1946), професор. каф. історії СРСР (1962) іст. ф-ту. Декан ф-ту журналістики (1971-72), зав. каф. міжн. права й інозем. законодавства (1973). Займав посади заст. декана й помічника проректора з навч. роботи.

Читати далі >Марчук Ніна Йосипівна

 • Останні зміни:
15.02.1929- 29.04.2002

Місце народження: с. Бабинці Бородянського р-ну Київ. обл.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: старший науковий співробітник.
Закінчила 1941 ф-т укр. мови та л-ри Черкас. учит. ін-ту, 1946 філол. ф-т, 1953 асп-ру каф. укр. мови Київ. пед ін-ту ім. О. М. Горького. В Київ. ун-ті 1986–2002: старш. викл., доцент. каф. стилістики (згодом – засобів масов. інформації), каф. ТБ і радіомовлення ф-ту журналістики.

Читати далі >Мегела Іван Петрович

 • Останні зміни:
30.05.1946

Місце народження: с. Малий Березний, Великоберезнянського району, Закарпат. обл.
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1969 ф-т інозем. мов Ужгород. держ. ун-ту, 1972 асп-ру Ін-ту л-ри ім. Т. Г. Шевченка АН УРСР. У Київ. ун-ті з 2000 професор. каф. історії л-ри та журналістики ІЖ, з 2008 професор. каф. зарубіжної л-ри Ін-ту філології.

Читати далі >Мелещенко Олександр Костянтинович

 • Останні зміни:
25.02.1960

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив з відзнакою факультет (1983), аспірантуру (1990) факультету журналістики, докторантуру (1999) Інституту журналістики. У Київському університеті: з 1990 інженер, з 1991 асистент кафедри періодичної преси, з 1992 асистент кафедри журналістської майстерності, з 1996 доцент, з 2003 професор, 2005–2012 завідувач кафедри міжнародної журналістики, професор кафедри історії журналістики (з 2012) Інституту журналістики.

Читати далі >Микитась Василь Лазарович

 • Останні зміни:
23.10.1924- 20.04.1999

Місце народження: с. Жовте П’ятихатського р-ну Дніпропетр. обл.
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1951 філол. ф-т Дніпропетр. держ. ун-ту, 1954 асп-ру Ін-ту л-ри ім. Т. Г. Шевченка АН УРСР. У Київ. ун-ті: 1974–76 професор. каф. історії укр. л-ри та журналістики ф-ту журналістики (за сумісн.). Кандидат дис. захистив 1954, докт. дис. – 1970.

Читати далі >Миронченко Віктор Якович

 • Останні зміни:
25.04.1937

Місце народження: с. Семенівка Криничанського р-ну Дніпропетр. обл.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: професор.
Засл. журналіст України. Закінчив 1959 ф-т журналістики Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: доцент. (1970), професор. (1999 2011) каф. ТБ і радіомовлення ф-ту журналістики. Заст. декана з наук. роботи (1971–82), заст. декана (з 1993 – директора ІЖ) з навчальної роботи (1982–2000).

Читати далі >Михайлюта Валентина Петрівна

 • Останні зміни:
31.03.1958

Місце народження: м. Гуляйполе Запорізьк. обл.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1981 Запорізьк. Держ. пед. ін-т. У Київ ун-ті з 2000: доцент. каф. періодичної преси, згодом каф. історії журналістики ІЖ. Заст. голови профкому ІЖ.

Читати далі >Млинченко Кузьма Матвійович

 • Останні зміни:
14.11.1918

Місце народження: с. Ошитки В.-Дубачанський р-н, Київ. обл.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1950 філол. ф-т Київ. ун-ту, 1948 відділення журналістики ВПШ при ЦК КП(б)У, 1953 асп-ру Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1969–80 доцент. каф. теорії і практики рад. журналістики, каф. історії журналістики ф-ту журналістики, у 1972 заст. декана цього ф-ту.

Читати далі >Москаленко Анатолій Захарович

 • Останні зміни:
12.07.1934- 13.11.1999

Місце народження: м. Красногорівка Донец. обл.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Журналіст, письменник. Закінчив 1957 ф-т журналістики Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1971–73 викл. ф-ту журналістики, 1983 доцент. каф. теорії і практики парт.-рад. преси, 1984–92 в. о. декана, декан ф-ту журналістики, зав. каф. каф. теорії і практики парт.-рад. преси (з 1991 – каф. періодичної преси), з 1989 професор., 1993–99 дир. ІЖ.

Читати далі >Мукомела Олександр Гнатович

 • Останні зміни:
13.09.1941- 05.06.2009

Місце народження: с. Долинка Монастирищенського району Черкаської області.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Навчався 1958–61 у Київ. топограф. технікумі, закінчив 1975 асп. ф-ту журналістики. У Київ. ун-ті: з 1974 асист., з 1984–2005 доцент. каф. історії парт.-рад. преси, 1980–84 заст. декана з навч. роботи, 1982–83 в.о. декана, 1993–96 зав. каф. міжнародної журналістики ф-ту журналістики, 2005–09 декан Ін-ту масов. комунікації.

Читати далі >Мяловицький Анатолій Володимирович

 • Останні зміни:
01.08.1925

Місце народження: с. Чехова, Ружинського р-ну, Житомирської обл.
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Після демобілізації (через хворобу) закінчив 1946–47 Макарівську сш, 1952 юрид. ф-т Київ. ун-ту, водночас 1949–52 відвідував вечірні трирічні курси інозем. мов (відділення англ. і нім. мов). У Київ. ун-ті: 1983–87 доцент. каф. теорії і практики парт.-рад. преси (тепер каф. періодичної преси) ф-ту журналістики.

Читати далі >Нагорняк Майя Володимирівна

 • Останні зміни:
24.11.1971

Місце народження: м. Володимир-Волинський Волин. обл.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Закінчила 1990 Володимир-Волинське пед. уч-ще ім. А. Ю. Кримського, 1996 ІЖ Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: (2001–08) асист. (з 2008) доцент. каф. ТБ і радіомовлення ІЖ.

Читати далі >Назаренко Галина Іванівна

 • Останні зміни:
20.02.1957

Місце народження: м. Харків.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчила 1979 ф-т журналістики, 1985 асп-ру Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1979–87 викл. каф. історії л-ри і журналістики ф-ту журналістики.

Читати далі >Недопитанський Микола Іванович

 • Останні зміни:
21.03.1958- 20.10.2010

Місце народження: с. Глинівці Андрушівського р-ну Житомир. обл. .
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1980 ф-т журналістики Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: старш. викл. (1996–2000), доцент. каф. період. преси (з 2000) за сумісн.

Читати далі >Непийвода Наталія Федорівна

 • Останні зміни:
20.01.1956- 16.10.2004

Місце народження: м. Черкаси.
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчила 1977 Черкас. пед. ін-т. У Київ. ун-ті: доцент. (2000–02), професор. каф. мови та стилістики (2002–04), зав. цієї каф. (2001–04).

Читати далі >Носова Богдана Миколаївна

 • Останні зміни:
22.07.1982

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат наук із соціальних комунікацій.
Закінчила Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, (2005), аспірантуру Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, (2008). В КНУ: асистент кафедри міжнародної журналістики ІЖ (2008–12), асистент кафедри соціальних комунікацій ІЖ (з 2012).

Читати далі >Олійник Володимир Петрович

 • Останні зміни:
25.09.1932- 10.11.2006

Місце народження: с. Слободище Іллінецького р-ну Вінницьк. обл.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1955 філол. ф-т, 1958 асп-ру каф. укр. л-ри КДПІ ім. М. Горького. У Київ. ун-ті: 1967–70 старш. викл., з 1970 доцент. каф. журналіст. майстерності та редагування, 1971–94 – доцент., 1994–2006 – професор., 1989–98 – зав. каф. телебачання і радіомовлення.

Читати далі >Оноре-Артинов Михайло Михайлович

 • Останні зміни:
08.03.1909

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1957 ф-т журналістики Київ. ун-ту (заочно). У Київ. ун-ті: в. о. доцент., доцент. каф. теорії і практики рад. преси (журналістики) (1957–65, 1965–72) ф-ту журналістики, в. о. доцент. наук.-метод. каб. (1965).

Читати далі >
Персоналії 71 — 105 з 189
Початок | Поперед. | 1 2 3 4 5 | Наст. | Кінець Всі

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи