ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Остапенко Ніна Филимонівна

 • Останні зміни:
04.02.1950

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1972 ф-т журналістики, 1978 асп-ру цього ф-ту Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: з 1975 старш. лаб-т, асист., старш. викл. каф. історії парт.-рад. преси ф-ту журналістики (з 1978), доцент. каф. історії л-ри і журналістики (з 1985) (тепер – каф. історії журналістики) ІЖ.

Читати далі >Пазяк Ольга Михайлівна

 • Останні зміни:
26.07.1931- 03.08.2004

Місце народження: с. Бересняги Канівського р-ну Київ., тепер Черкас. обл.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1952 Канів. пед. уч-ще, 1957 укр. відділення філол. ф-ту, 1962 асп-ру каф. укр. мови Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: під час навч. в асп. – викл. каф. укр. мови; н. с. лаб. експеримент. фонетики філол. ф-ту (з 1964); викл. (з 1972), доцент. (з 1974-2000) каф. стилістики ф-ту журналістики.

Читати далі >Панченко Ірина Григорівна

 • Останні зміни:
17.09.1939

Місце народження: м. Ярославль, Росія.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1964 рос. відділення філол. ф-ту Київ. ун-ту, 1967 асп-ру каф. рос. і заруб. л-ри КДПІ ім. О. М. Горького. У Київ. ун-ті: з 1980 доцент. каф. історії л-ри і журналістики ф-ту журналістики (1980–86).

Читати далі >Парахіна Марія Федорівна

 • Останні зміни:
05.12.1920

Місце народження: с. Подхороше, Становлянського р-ну, Ліпецької обл., Росія.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1942 рос. відділення Київ. ун-ту – Об’єднаного укр. ун-ту м. Кзил-орда, Казахстан, 1946 асп-ру по каф. рос. мови філол. ф-ту Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1960–73 доцент., зав. каф. рос. мови підгот. ф-ту для інозем. громадян КДУ, 1973–76 та 1979–81 доцент. кафедри стилістики ф-ту журналістики.

Читати далі >Паримський Ігор Святославович

 • Останні зміни:
21.12.1953

Місце народження: с. Соколівка Вінницьк. обл.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1979 ф-т журналістики Київ. ун-ту, 1987 ВПШ при ЦК КПУ. У Київ. ун.-ті: доцент. 1992–2002 каф. теорії і практики журналістики, 2002–05 каф. телерадіожурналістики, з 2005 каф. реклами та зв’язків з громадськістю ІЖ.

Читати далі >Пересунько Юрій Михайлович

 • Останні зміни:
28.04.1948

Місце народження: м. Одеса.
Заслужений журналіст України. Закінчив 1971 факультет журналістики КДУ. У Київ. ун-ті: 1980–83 старш. викл. каф. теорії і практики парт.-рад. преси (тепер. каф. періодичної преси) ф-ту журналістики (за сумісн.).

Читати далі >Петрів Тарас Іванович

 • Останні зміни:
16.10.1967

Місце народження: м. Івано-Франківськ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1992 ф-т журналістики, 1997 асп-ру, 2011 докторантуру ІЖ Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1998–2000 асист., з 2000 доцент., у 2003–05 зав. каф. міжнародної журналістики ІЖ. З 2008 докторант ІЖ.

Читати далі >Петров Степан Осипович

 • Останні зміни:
01.05.1917

Місце народження: Смоленська обл., Росія.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Закінчив 1948 літ. ф-т Могилівського держ. пед. ін-ту ім. Папаніна (Бєларусь) (1941), навч. в асп. Київ. ун-ту (1950-51). У Київ. ун-ті: 1951-58 старш. викл., доцент. каф. теорії і практики рад. преси, каф. історії журналістики ф-ту журналістики (за сумісн.).

Читати далі >Підлуцький Олексій Георгійович

 • Останні зміни:
10.04.1956

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1977 екон. ф-т Київ. ун-ту, 1983 асп-ру КПІ. Працював: 1983–94 викл., доцент., заст. декана ф-ту по роботі з інозем. студентами КПІ, один із засновників першої в Україні каф. пром. маркетингу в КПІ (1992). Докторант Ін-ту економіки НАН України (1994–97), УВУ (м. Мюнхен, ФРН) (1995–96). У Київ. ун-ті з 2003: доцент. каф. період. преси ІЖ.

Читати далі >Пінчук Олексій Федорович

 • Останні зміни:
06.09.1940

Місце народження: с. Вишняки Козельщинського р-ну Полтав. обл.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1958 Олександрійське пед. уч-ще, 1967 рос. відділення філол. ф-ту Київ. ун-ту, 1972 асп-ру відділу теорії мови Ін-ту мовознавства ім. О. О. Потебні АН УРСР. У Київ. ун-ті: старш. викл. (1977–82), доцент. (1982–83) каф. стилістики ф-ту журналістики.

Читати далі >Погрібний Анатолій Григорович

 • Останні зміни:
03.01.1942- 09.10.2007

Місце народження: с. Мочалище, Бобровицький р-н, Чернігів. обл.
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
Письменник. Закінчив 1959 Харків. хім.-мех. технікум, 1966 філол. ф-т, 1970 асп-ру каф. історії укр. л-ри Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: викл. (1970), старш. викл. каф. історії укр. л-ри філол. ф-ту (1970–72); старш. викл. (1972–75), доцент. (1975–84), професор. (1984–2007), зав. (1983–92) каф. історії журналістики ф-ту журналістики.

Читати далі >Подолян Микола Петрович

 • Останні зміни:
24.09.1923- 19.05.2012

Місце народження: м. Кам’янець-Подільський Вінницьк., тепер Хмельн. обл.
Поет, публіцист. Закінчив 1956 редактор. відділення ВПШ при ЦК КПРС, м. Москва. У Київ. унті: старш. викл. ф-ту журналістики / ІЖ (1987–2001).

Читати далі >Полковенко Віктор Васильович

 • Останні зміни:
10.08.1933

Місце народження: с. Красносілка, Олександрівського р-ну, Кіровоград. обл.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1959 ф-т журналістики Київ. ун-ту, 1964 ВПШ при ЦК КПУ. У Київ. ун-ті: старш. викл. (1968–71), доцент. (1971–84) каф. теорії і практики парт.-рад. преси, заст. декана (1971–72) ф-ту журналістики. Був ред. газ. «Київський університет».

Читати далі >Полковенко Тарас Вікторович

 • Останні зміни:
24.01.1973

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Закінчив відділення української філології філфаку КНУ (1997). В Київ. ун-ті: з 1997 – провідний фахівець Респ. навч.-метод. центру фольклору та етнографії; з 2008 – асист. каф. видавничої справи та редагування ІЖ.

Читати далі >Пономарів Олександр Данилович

 • Останні зміни:
17.10.1935

Місце народження: м. Таганрог Ростовської обл. РФ.
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
Академік Академії наук вищої школи України. Закінчив філологічний факультет Київського університету (1961). У Київському університеті: з 1979 викладач, старший викладач, з 1985 доцент, з 1991 професор, 1988–2001 завідувач кафедри мови та стилістики ІЖ.

Читати далі >Порфімович Ольга Леонідівна

 • Останні зміни:
08.01.1973

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук, доктор політичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчила Інститут журналістики (1997), юридичний факультет (2001), відділення міжнародного права Інституту міжнародних відносин (2001) КНУ, аспірантуру ІЖ КНУ (2000), навчалась у докторантурі Академії внутрішніх справ України (2004–05). У Київ. ун-ті: з 2000 асистент, з 2002 доцент кафедри організації масовоінформаційної діяльності, з 2003 доцент, з 2007 професор кафедри теорії масової комунікації.

Читати далі >Прилюк Дмитро Михайлович (псевдоніми: Д. Подолян, Дмитро Рубан)

 • Останні зміни:
08.11.1918- 22.09.1987

Місце народження: с. Божиковці Деражнянського р-ну, Хмельн. обл.
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
Письменник, журналіст. Закінчив 1940 УКІЖ, м. Харків, 1940–41 вчився в асп-рі Харків. держ. ун-ту ім. О. Горького, закінчив 1953 ВПШ при ЦК КПРС (заочно). У Київ. ун-ті: 1956–60 в. о. доцент., 1963 старш. викл., з 1963 доцент., у 1978-87 професор., 1972–84 зав. каф. теорії і практики парт.-рад. преси, 1965–71 зав. каф. журналістської майстерності і літ. редагування, у 1965–69 та 1972–82 декан ф-ту журналістики.

Читати далі >Приступенко Тетяна Олегівна

 • Останні зміни:
04.09.1956

Місце народження: м. Белз Львів. обл.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчила 1979 ф-т журналістики, 1982 асп-ру цього ф-ту Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: з 1983 асист., з 1990 доцент. каф. теорії і практики період. преси; з 1999 зав., з 2005 професор. каф. періодичної преси, заст. дир. ІЖ з навч. роботи (з 2000).

Читати далі >Прихода Ярослава Василівна

 • Останні зміни:
02.11.1958

Місце народження: c. Торки Радехів. р-н Львів. обл.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила факультет журналістики (1982) та аспірантуру (2000) Львів. ун-ту ім. Івана Франка. В Київ. ун-ті: з 2008 доцент. каф. видавничої справи і редагування ІЖ.

Читати далі >Прожогін Василь Єліозарович

 • Останні зміни:
01.05.1906- 01.01.1980

Місце народження: м. Орел, РФ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Навчався 1923–27 у залізнич. технікумі, закінчив Моск. ін-т журналістики ім. «Правди» (заочно), 1935 та вечірнє відділення Воронезького ін-ту марксизму-ленінізму, 1935–38 слухач Москов. ін-ту червоної професури л-ри. У Київ. ун-ті з 1951: заст. декана філол. ф-ту по відділенню журналістики і в. о. зав. каф. теорії і практики рад. преси (1951). Доцент. ф-ту журналістики (1954–69).

Читати далі >Прокопенко Іван Васильович

 • Останні зміни:
01.07.1907- 24.02.2003

Місце народження: с. Отрадне, Двуречанського р-ну, Харків. обл. .
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1938–40 три курси іст. ф-ту Київ. ун-ту, завершив навчання 1946–47 на іст. ф-ті ОДУ (заочно). У Київ. ун-ті з 1952: старш. викл., доцент., зав. каф. теорії і практики парт.-рад. преси, заст. декана ф-ту журналістики Київ. ун-ту (1952–59, 1975–90).

Читати далі >Прокопенко Микола Ілліч

 • Останні зміни:
26.11.1938

Місце народження: с. Мартиновичи, Поліський р-н, Київ. обл.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1961 ф-т журналістики Київ. ун-ту. Працював 1961–71 коментатором Укр. радіо. У Київ. ун-ті: 1971–87 асп., старш. викл. ф-ту журналістики.

Читати далі >Проценко Олеся Василівна

 • Останні зміни:
05.12.1979

Місце народження: м. Боярка Києво-Святошин. р-ну Київ. обл.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Закінчила 2002 Ін-т філології Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті з 2006: асист. каф. мови та стилістики ІЖ, з 2008 заст. дир. з вих. роботи.

Читати далі >Радчик Раїса Віталіївна

 • Останні зміни:
25.04.1959

Місце народження: с. Великий Стидин Костопільського району Рівнен. обл.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1983 ф-т журналістики Київ. ун-ту. Працювала 1983–99 на журналіст. та з 1999 викл. роботі. У Київ. ун-ті: з 2005 асист., з 2006 доцент. каф. період. преси ІЖ.

Читати далі >Різун Володимир Володимирович

 • Останні зміни:
12.02.1957

Місце народження: с. Бахмач Чернігів. обл.
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив українське відділення філологічного факультету Київ. університету (1979). У Київ. ун-ті: 1984–91 асистент, 1991–97 доцент кафедри стилістики (згодом стилістики і редагування, мови та стилістики), з 1997 професор., з 1997 зав. каф. журналістської майстерності, згодом: журналіст. майстерності та редакційно-видавничої справи, з 2000 видавничої справи та редагування, з 2002 каф. теорії масової комунікації, з 2008 – каф. соціальних комунікацій. З 2000 дир. Інституту журналістики.

Читати далі >Родько Микола Дмитрович

 • Останні зміни:
09.12.1921

Місце народження: м. Вознесенськ Миколаївської обл.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив із відзнакою українське відділення філол. ф-ту Одеського держ. ун-ту ім. І. І. Мечникова (1949), аспірантуру Львівського держ. пед. ін-ту (1958). В Київ. ун-ті: 1977–79 доцент. каф. історії л-ри і журналістики (тепер каф. історії журналістики) факультету журналістики.

Читати далі >Розумний Максим Миколайович

 • Останні зміни:
27.06.1969

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор політичних наук.
Закінчив 1992 ф-т журналістики Київ. ун-ту, 1995 асп-ру Ін-ту філософії НАН України, 2005 докторантуру ІЖ. У Київ. ун-ті: доцент. каф. теорії масов. комунікації ІЖ (2000–05).

Читати далі >Рой Михайло Федотович

 • Останні зміни:
14.08.1935

Місце народження: с. Оленівка Борзянського р-ну, Чернігів. обл.
Журналіст, дипломат, перекладач. Закінчив 1958 ф-т журналістики Київ. ун-ту, 1964 Вищу дипломат. школу в Москві, 1967 Гаванську філол. академію, 1974 Амер. ін-т (м. Ліма, Перу). У Київ. ун-ті: 1993–98 доцент. каф. міжн. журналістики ІЖ.

Читати далі >Ротовський Андрій Андрійович

 • Останні зміни:
31.01.1955

Місце народження: м. Ржев, Калінінської обл., РФ.
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1988 ф-т журналістики Київ. ун-ту (заочно). В Київ. ун-ті: 1991–93 в. о. доцент., доцент. каф. теорії і практики період. преси ф-ту журналістики, з 2008 доцент. каф. реклами та зв’язків з громадськістю ІЖ.

Читати далі >Рубан Володимир Андрійович

 • Останні зміни:
27.05.1912- 01.01.1990

Місце народження: с. Жовте, П’ятихатинського р-ну Дніпропетр. обл.
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
Навчався на вечірньому відділі філол. ф-ту Харків. держ. ун-ту ім. О. М. Горького, закінчив 1938 філол. ф-т, 1939 асп-ру каф. рос. і слов’ян. мовознавства Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 05.1947–06.48 старш. викл., заст. декана філол. ф-ту відділу журналістики, з 1949 доцент., 1953–59 зав. каф. історії журналістики КДУ, 1959–72 зав. каф. теорії і практики парт.-рад. преси, 1959–65 декан ф-ту журналістики КДУ, 1979-89 професор. каф. теорії і практики парт.-рад. преси.

Читати далі >Рябічев В’ячеслав Львович

 • Останні зміни:
09.03.1971

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1989 тех. уч-ще №1 за спец. «Оператор ЕОМ», 1995 ф-т кібернетики Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: з 1998 асист. каф. ред.-видав. справи та журналіст. майстерності, каф. теорії масов. комунікації, з 2007 доцент. каф. теорії масов. комунікації, каф. соціальних комунікацій ІЖ.

Читати далі >Рябокляч Андрій Карпович

 • Останні зміни:
06.10.1923

Місце народження: с. Півци, Ржищівського р-ну Київської обл.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1948 Респ. парт. школу при ЦК КПУ, 1951 заочно ВПШ при ЦК КПРС (м. Москва). В Київ. ун-ті: 1956–58 доцент. каф. теорії і практики радянської преси.

Читати далі >Садикова Лариса Володимирівна

 • Останні зміни:
05.02.1958

Місце народження: м. Єнакієве Донецької обл. .
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила Башкирський державний педагогічний інститут факультет іноземних мов (1982). В Київському університеті: доцент кафедри романських мов Інституту філології (2009–12), доцент кафедри іноземних мов Інституту журналістики (з 2012).

Читати далі >Святовець Віталій Федорович

 • Останні зміни:
13.07.1933

Місце народження: с. Веприк Новобасанського, тепер Бобровицького р-ну Чернігів. обл.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Літературознавець, прозаїк, журналіст. Закінчив 1955 відділення укр. мови та л-ри філол. ф-ту КДПІ ім. О.М. Горького. У Київ. ун-ті ім. Т. Шевченка з 1969: аспірант, водночас викладач філол. ф-ту, доцент (1977), зав. каф. гуманіт. дисциплін підгот. ф-ту (1976–86), доцент. каф. історії л-ри і журналістики (1986–2004).

Читати далі >Семенчук Іван Романович

 • Останні зміни:
21.12.1924- 14.05.1998

Місце народження: с. Толокунь, Димерського р-ну, Київської обл.
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
Письменник. Закінчив 1947 клубне відділення Київ. технікуму підготовки культосвітніх працівників, навчався 1951 в укр. секторі мовно-літ. ф-ту КДПІ ім. Горького, 1960–61 в асп. каф. історії укр. л-ри Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1961–62 викл., 1962–64 та 1969–71 доцент., 1971–72 та 1982–91 професор. каф. історії укр. л-ри; 1965–67 заст. декана, 1967–69 старш. наук. співроб. філол. ф-ту; 1973–83 зав. каф. історії л-ри та журналістики (тепер каф. історії журналістики) ф-ту журналістики.

Читати далі >
Персоналії 106 — 140 з 189
Початок | Поперед. | 2 3 4 5 6 | Наст. | Кінець Всі

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи