ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Семилєтка Ганна Петрівна

 • Останні зміни:
01.01.1940

Місце народження: м. Лебедин Сум. обл.
Закінчила 1961 іст.-філос. ф-т Київ. ун-ту, 1973 асп-ру каф. історії КПРС природнич. ф-тів Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: з 1973 асист., з 1989 – старш. викл. каф. наукових основ пропаганти і історії парт.-рад. преси, з 1993 старш. викл. каф. журналістської майстерності, 1993–2000 заст. дир. ІЖ з навч.-вих. роботи і за сумісн. – старш. викл. каф. журналіст. майстерності та ред.-видав. справи, 2000–01 наук. співроб. НДЧ і ст. викл. (за сумісн.).

Читати далі >Серажим Катерина Степанівна

 • Останні зміни:
04.12.1951

Місце народження: с. Василів Білоцерк. р-ну Київ. обл.
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчила 1974 філол. ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: доцент. каф. укр. мови і стилістики (1995–2005), проф каф. видав. справи та редагування (з 2005) ІЖ.

Читати далі >Сербін Сергій Михайлович

 • Останні зміни:
01.01.1957

Місце народження: смт Микулинці, Теребовлянського району, Терноп. області.
Науковий ступінь: кандидат економічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив планово-економічний факультет Терноп. фінанс.-економ. ін-ту (1978), асп. Ін-ту економіки промисловості АН України (1982). В КНУ: з 2010 – доцент. каф. телебачення і радіомовлення ІЖ.

Читати далі >Сидоренко Наталія Миколаївна

 • Останні зміни:
29.10.1958

Місце народження: м. Ірпінь, Київ. обл.
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчила факультет журналістики (1980), аспірантуру (1984), докторантуру (2000) Київського університету. У Київ. ун-ті: стажист-дослідник кафедри радіомовлення і телебачення (1980–1981), асист. (1984–1992), доцент. (1992–2000), професор. каф. історії літератури та журналістики (2000–2003), завідувач каф. історії журналістики (з 2003 р.).

Читати далі >Скотникова Тетяна Володимирівна

 • Останні зміни:
05.07.1955

Місце народження: м. Дніпродзержинськ, Дніпропетр. обл.
Науковий ступінь: кандидат технічних наук.
Закінчила 1977 Дніпродзерж. індустр. ін-т, 1980 асп-ру Ін-ту газу НАН України. У Київ. ун-ті: з 2003 старш. наук. співроб. ІЖ.

Читати далі >Скуленко Михайло Іванович

 • Останні зміни:
20.01.1937- 13.10.2011

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук, доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1959 ф-т журналістики Київ. ун-ту, навчався 1969–71 на ф-ті журналістики ВПШ при ЦК КПУ, в асп. 1971–73 каф. журналістики Москов. держ. ін-ту міжн. відносин МЗС СРСР. У Київ ун-ті: 1974–75 асист., 1975–80 старш. викл., 1980–88 доцент. каф. ТБ і радіомовлення; 1976–77 заст. декана, 1988–90 доцент., 1988–93 зав., 1990–93 професор. каф. наук. основ пропаганди і історії парт.-рад. преси; з 1993 професор., зав. каф. заруб. журналістики ф-ту журналістики.

Читати далі >Слісаренко Ігор Юрійович

 • Останні зміни:
12.04.1966

Місце народження: м. Щорс, Чернігів. обл.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук, магістр мас-медіа та комунікацій.
Закінчив 1990 ф-т журналістики Київ. ун-ту, 1996 Лондон. школу екон. та політ. наук. У Київ. ун-ті: 1996–2001 асист., 2001–02 доцент. каф. міжн. журналістики ІЖ.

Читати далі >Слободянюк Іван Никифорович

 • Останні зміни:
17.01.1917

Місце народження: с. Майдан-Борковський Літинського р-ну Вінниц. обл.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Навчався 1934–37 у Харків. комуніст. газ. технікумі, у 1940 продовжив навчання у Ленінград. держ. ун-ті, не завершив. Закінчив 1945 ВПШ при ЦК КПРС, 1951 асп-ру Академії сусп. наук при ЦК ВКП(б). У Київ. ун-ті: з 1953 зав. каф. теорії і практики рад. преси, з літа 1953-55 та 1957-59 – декан ф-ту журналістики.

Читати далі >Слободянюк Раїса Дмитрівна

 • Останні зміни:
01.01.1935

Місце народження: с. Матейков, Барського р-ну, Вінницьк. обл.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1958 ф-т журналістики Київ. ун-ту, 1965 ВПШ при ЦК КПУ, 1967 асп-ру каф. журналістської майстерності і літ. редагування ф-ту журналістики Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: з 1967 асист., з 1968 старш. викл., з 1973 в.о. доцент., 1975 доцент. каф. теорії і практики рад. преси, у 1978–80 старш. наук. співроб., 1993–99 доцент. каф. журналіст. майстерності (згодом каф. журналіст. майстерності та ред.-видав. справи).

Читати далі >Сорока Микола Олексійович

 • Останні зміни:
05.04.1935

Місце народження: с. Стецівка, Звенигородського р-ну Київ., тепер Черкас. обл.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Прозаїк, журналіст. Закінчив 1954 Київ. суднобудівний технікум, 1965 ф-т журналістики Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: посада ф-ту журналістики / ІЖ (з 1966). Заст. проректора з наук. роботи (1992–93), дир. видав.-поліграф. центру «Київський університет» (1993–95), доцент. каф. журналіст. майстерності та ред.-видав. справи Ін-ту журналістики КНУ (1995–2001).

Читати далі >Старченко Тамара Володимирівна

 • Останні зміни:
25.11.1955

Місце народження: м. Таллінн, Естонія.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1977 філол. ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: з 1985 асист., з 1990 доцент., 1998–2003 зав. каф. історії л-ри і журналістики (тепер каф. історії журналістики) ІЖ.

Читати далі >Стеля Борис Іванович

 • Останні зміни:
05.06.1921- 19.10.2008

Місце народження: с. Воронково Рибницького р-ну, Молдова.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
1951 закінчив історичний ф-т, 1959 асп-ру каф. історії КПРС Київ. ун-ту. 1951–52 закінчив курси підготовки викл. основ марксизму-ленінізму політекономії філософії при Київ. ун-ті. У Київ. ун-ті: з 1959 старш. викл., з 1963 доцент., 1968–70 старш. наук. співроб. каф. історії КПРС, з 1970 доцент., 1986–91 професор. каф. історії КПРС (потім каф. політ. історії) природнич. ф-тів, 1991–93 професор. каф. заг. історії гуманіт. ф-тів іст. ф-ту; 1970–72 заст. зав., з 1972 професор. каф. історії КПРС, 1972–86 зав. каф. історії парт.-рад. преси ф-ту журналістики.

Читати далі >Сухомлин Ольга Юріївна

 • Останні зміни:
11.09.1983

Місце народження: м. Луцьк Волинської області.
Науковий ступінь: кандидат наук із соціальних комунікацій.
Журналістка, письменниця. Закінчила магістратуру (2006), достроково аспірантуру (2009) ІЖ. У КНУ: асистент кафедри міжнародної журналістики (2011–12), з 2012 – асистент кафедри історії журналістики ІЖ.

Читати далі >Суярко Олексій (Леонід) Олексійович

 • Останні зміни:
21.12.1921- 13.07.1996

Місце народження: с. Веркіївка (Вертіївка) Ніжинського р-ну Чернігів. обл.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.
Навчався з 1939 в УКІЖ, не завершив навчання. Закінчив 1949 ф-т міжн. відносин, 1952 асп. каф. історії міжн. відносин і зовн. політики СРСР Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: з 1952 старш. викл., з 1955 доцент., з 1969 проф, 1970–72 зав. каф. історії журналістики, 1964–69 заст. декана ф-ту журналістики, 1959, 1962 в. о. декана ф-ту журналістики.

Читати далі >Теремко Василь Іванович

 • Останні зміни:
14.01.1956

Місце народження: с. Копачинці, Городенківського р-ну, Івано-Франківської обл.
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив філол. ф-т Чернівецького ун-ту за спец. «Українська мова і література» (1978). У КНУ імені Тараса Шевченка працює з 2004 р.: асист. (2004–2005), доцент. (2005–2010) каф. видавничої справи і редагування ІЖ (за сумісн.). З 1 липня 2010 – зав. цієї каф.

Читати далі >Тимошик Микола Степанович

 • Останні зміни:
18.01.1956

Місце народження: с. Данина Ніжин. р-ну Чернігів. обл.
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив ф-т журналістики Київського університету (1978). У Київ. ун-ті: 1990–99 головний редактор видавництва «Либідь» при Київському університеті, з 1992 доцент, 1999–2001 професор.; 2001–10 зав.; 2010–12 професор. каф. видавничої справи та редагування ІЖ.

Читати далі >Тоїчкін Віталій Георгійович

 • Останні зміни:
06.12.1936- 28.02.2000

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1959 ф-т журналістики, 1969 асп-ру цього ф-ту Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1969–71 в. о. доцент., асист., 1971–73 старш. викл., 1973–91 доцент. каф. теорії і практики парт.-рад. преси, 1972–74 заст. декана ф-ту журналістики.

Читати далі >Трачук Тетяна Анатоліївна

 • Останні зміни:
20.03.1979

Місце народження: м. Хмельницький.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Закінчила 2001 ІЖ Київ. ун-ту, 2004 асп-ру ІЖ. У Київ. ун-ті з 2004: асист. каф. теорії масов. комунікації (тепер каф. соц. комунікацій), з грудня 2010 доцент каф. соц. комунікацій ІЖ.

Читати далі >Федорчук Людмила Петрівна

 • Останні зміни:
15.04.1974

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Тележурналіст. Закінчила 1996 філол. ф-т, 1999 асп-ру Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: асист. каф. укр. філології для неспец. ф-тів філол. ф-ту (2000), н. с., доцент. каф. ТБ і радіомовлення ІЖ (з 2001).

Читати далі >Федченко Павло Максимович

 • Останні зміни:
12.07.1920- 13.06.2002

Місце народження: с. Носачеве Ротмістрівського р-ну Київської обл.
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив Навчався рос. відділення філол. ф-ту Київ. ун-ту: 1941 закінчив 4 курси, завершив навчання 1947, закінчив 1952 асп-ру відділення журналістики філол. ф-ту. У Київ. ун-ті: 1951–52 старш. лаборант каф. теорії і практики рад. преси, 1952–56 викл. каф. теорії і практики рад. преси, 1954–56 в. о. зав. каф., 1959–68 зав. каф. історії журналістики, 1961–67 декан філол. ф-ту, 1974–88 професор. каф. історії л-ри і журналістики.

Читати далі >Феллер Мартен Давидович

 • Останні зміни:
21.05.1933- 27.02.2004

Місце народження: м. Ялта, Крим. обл., тепер АО Крим.
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1955 ф-т журналістики Львів. держ. ун-ту ім. Івана Франка; 1963 асп. філол. ф-ту Ленінград. держ. ун-ту ім. А.О. Жданова. по каф. заг. мовознавства. В Київ. ун-ті: 2001–02 пров. н. с. НДЧ ІЖ.

Читати далі >Фоменко Олена Степанівна

 • Останні зміни:
26.08.1970

Місце народження: м. Вінниця.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила з відзнакою факультет іноземних мов Київ. держ. пед. ін-ту іноз. мов (тепер Київ. нац. лінгв. ун-т), спец. – іноз. мови (англ. та іспан.) (1993). В КНУ з 1993 року: 1993–98 – викл. каф. англ. мови гуманіт. ф-тів; 1998–2001 – викл. каф. англ. філології; 2001–09 – доцент. каф. англ. філології; 2009–12 – перебувала в докторантурі ІФ; з 2012 – зав. каф. іноз. мов ІЖ.

Читати далі >Фурдуй Марія Іванівна

 • Останні зміни:
13.12.1935

Місце народження: с. Савинці Срібнянського р-ну Чернігів. обл.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1953 Одес. пед. уч-ще, 1958 філол. ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті з 1969 викл. підгот. курсів; з 1977 викл., з 1978 старш. викл. каф. гуманіт. дисциплін підгот. відділення, з 1985 старш. викл., з 1988-2005 доцент. каф. мови та стилістики ф-ту журналістики / ІЖ, 1988 в. о. зав. цієї каф., 1989–93 заст. декана ф-ту журналістики з навч.-вих. роботи, з 2005–11 – заступник директора з навчально-виховної роботи ІМК.

Читати далі >Хилько Максим Миколайович

 • Останні зміни:
22.07.1979

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Закінчив 2001 ІМВ, 2004 асп. Центру українознавства (тепер Центру українознавства філософського факультету) Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті: з 2005 наук. співроб. ІЖ.

Читати далі >Хмелюк Микола Дем’янович

 • Останні зміни:
22.05.1914

Місце народження: с. Соснівка, Троянівського р-ну, Житомир. обл.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1934 літ. відділенні Харків. держ. ун-ту, 1936–39 навчався у Москов. літ. ін-ті Спілки Рад. Письменників (СРП) ім. Максима Горького (заочно). В Київ. ун-ті: 1956 викл., з 1965 доцент. каф. структурної та прикладної лінгвістики, 1968–72 доцент. каф. історії рос. л-ри філол. ф-ту, 1971–87 доцент. каф. історії журналістики, потім каф. історії л-ри і журналістики ф-ту журналістики.

Читати далі >Хоменко Ілля Андрійович

 • Останні зміни:
19.07.1968

Місце народження: м. Чернігів.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Журналіст, письменник. Закінчив 1991 ф-т журналістики, 2001 асп. ІЖ Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 2002–09 асист., з 2009 доцент. каф. телебачення і радіомовлення ІЖ, доктор наук із соціальних комунікацій

Читати далі >Хоменко Людмила Мечиславівна

 • Останні зміни:
12.08.1951

Місце народження: с. Райгородок Бердичів. р-ну Житомир. обл.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1975 філол. ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: з 2001 доцент. каф. мови та стилістики ІЖ.

Читати далі >Чекмишев Олександр Вікторович

 • Останні зміни:
27.04.1967

Місце народження: м. Тальне, Черкас. обл.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук, доктор наук із соціальних комунікацій.
Наукове звання: доцент.
Закінчив ІЖ (1992), аспірантуру (1995), докторантуру (2011) ІЖ КНУ імені Тараса Шевченка. У Київ. ун-ті: з 1995 асист., з 2000 доцент., 2000–08 заст. дир. ІЖ з наукової роботи.

Читати далі >Черемних Інна Володимирівна

 • Останні зміни:
19.09.1967

Місце народження: смт Велика Олександрівка Херсонської області.
Науковий ступінь: магістр журналістики, кандидат наук із соціальних комунікацій.
Наукове звання: доцент.
Журналіст, режисер. Закінчила ІЖ КНУ імені Тараса Шевченка (2004), аспірантуру ІЖ (2009). В КНУ: доц. каф. телебачення і радіомовлення.

Читати далі >Черняков Борис Іванович

 • Останні зміни:
24.04.1946- 24.08.2010

Місце народження: м. Кролевець Сум. обл.
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
Фотожурналіст. Закінчив 1976 відділення журналістики Одес. ВПШ, 1983 асп-ру ф-ту журналістики Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: з 1983 асист., старш. викл., доцент. каф. видавничої справи та редагування ф-ту журналістики, з 2002 професор. каф. теорії масов. комунікації ІЖ.

Читати далі >Чечель Наталія Петрівна

 • Останні зміни:
06.04.1957- 22.01.2009

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат мистецтвознавства, доктор філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1980 театрознавчий ф-т Київ. держ. ін-ту театр. мист-ва ім. І. К. Карпенка-Карого (тепер Київ. нац. ун-т театру, кіно і ТБ імені І. К. Карпенка-Карого), 1986 асп-ру Всесоюз. ін-ту мистецтвознавства (ВНИИ мистецтвознавства Мін-ва культури СРСР та АН СРСР) (тепер Держ. ін-т мистецтвознавства), м. Москва, 2004 докторантуру філос. ф-ту Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: доцент. (2004–06), професор. каф. ТБ та радіомовлення ІЖ (2006–09).

Читати далі >Чічановський Анатолій Анатолійович

 • Останні зміни:
18.12.1941

Місце народження: с. Вільхівець Новоушицького р-ну Хмельн. обл.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук, доктор політичних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1968 філол. ф-т Одес. держ ун-ту ім. І.І. Мечнікова, спеціалізувався в Українському поліграфічному інституті ім. І. Федорова за фахом «Редагування книг та журналів», закінчив відділення журналістики Київ. ВПШ. У Київ. ун-ті: 2000–10 – професор. каф. міжн. журналістики ІЖ, з 2010 – завідувач кафедри електронних видань і медіадизайну.

Читати далі >Шабліовський Володимир Євгенович

 • Останні зміни:
06.11.1956

Місце народження: м. Львів.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1978 філол. ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: з 1999 доцент. каф. організації масовоінформац. діяльності (тепер каф. реклами та зв’язків з громадськістю) ІЖ.

Читати далі >Шальман Тетяна Михайлівна

 • Останні зміни:
11.08.1967

Місце народження: с. Паньківці, Старосинявського району, Хмельницької області.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила Житомирський державний педагогічний університет ім. Івана Франка (українська мова та література, соціальна педагогіка, зарубіжна література) (2003), аспірантуру кафедри міжнародної журналістики Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка (2007). З 2011 – доцент. кафедри реклами та зв’язків з громадськістю Інституту журналістики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.

Читати далі >Шевченко Вікторія Едуардівна

 • Останні зміни:
08.10.1965

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1987 ф-т кібернетики Київ. ун-ту. Працювала 1987–96 програмістом, викл. архіт. ф-ту Київ. худ. ін-ту (тепер Нац. Академії мистецтв). У Київ. ун-ті: з 1996 асист., з 2003 доцент. каф. журналіст. майстерності та ред.-видав. справи, потім каф. видавничої справи та редагування ІЖ, з 2008 зав. студією медіадизайну, з 2009 водночас, доцент. каф. електронних видань і медіадизайну.

Читати далі >
Персоналії 141 — 175 з 189
Початок | Поперед. | 2 3 4 5 6 | Наст. | Кінець Всі

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи