ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Боярська Любов Василівна

18.06.1964

Місце народження: с. Литвяки Лубенського р-ну, Полтав. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчила 1986 філол. ф-т Київ. ун-ту, 1995 асп. каф. теорії л-ри цього ф-ту. Працювала 1986–92 асист., старш. викл. каф. укр. мови та л-ри Слов’янськ. держ. пед. ін-ту, Донецьк. обл. Проходила стажування в Ягеллонському ун-ті (м. Краків, Польща), де викладала курси «Укр. л-ра ХІХ ст.» та «Сучас. літ. процес в Україні» (1995). У Київ. ун-ті: 1998–2001 асист. каф. фольклористики філол. ф-ту, викл. підготовчого ф-ту, 2001–03 наук. співроб., старш. наук. співроб., з 2003 доцент. каф. історії л-ри і журналістики (тепер каф. історії журналістики) ІЖ. Кандидат дис. «Дилогія Василя Земляка «Лебедина зграя» та «Зелені млини» і проблеми міфологічного типу мислення» (2001). Викладала курси: «Укр. народнопоетична творчість», «Слов’ян. міфологія», «Міфологія укр. народу», «Теорія л-ри», «Укр. нар. живопис», «Декор.-прикладне мист-во», «Давня укр. л-ра», «Укр. л-ра ХІХ ст.», «Укр. л-ра ХХ ст. «, курс укр. мови для студентів-іноземців. Зараз викладає курси: «Фольклор і давн. л-ра», «Літературний стиль», «Методика викладання фахових дисциплін». Основні наукові інтереси: міфологічні мотиви в худ. літ-рі. Автор близько 40 наук. праць. Осн. праці: Біблійні мотиви в дилогії В. Земляка «Лебедина зграя» і «Зелені Млини» // Краківські українознавчі зошити. Т. ІІІ–ІV. Краків, 1995; До питання про фольклорно-міфологічний аспект образу Явтушка Голого // Образ. К., 2005, Вип. 6; Засади міфологічної критики та перспективи її розвитку в українському літературознавстві // Журналістика, 2005; Ідейно-художня трансформація «вічних» сюжетів та образів у «химерному» романі // Образ. К., 2006, Вип. 7; Укр. літ-ра (перша пол. ХІХ ст.): тексти лекцій, персоналії, худ. тексти. К., 2006; Історія міфологічної критики: посібник, 2004 – http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=book.index&book=150; Моніторинг та інформаційне моделювання засобів масової інформації: монографія. К., 2007 (у співавт.); Фольклор: Навчальний посібник для студентів журналістських спеціальностей. К., 2011.

Автор: І.М. Забіяка

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи