ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Інститути, факультети Інститути, факультети

Аббакумова Галина Олександрівна

 • Останні зміни:
13.03.1952

Місце народження: с. Кіровське Кіровського р-ну Сахалін. обл., Росія.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
1976 закінчила ЛДУ. У Київ. ун-ті з 1983: асист., доцент. каф. української та російської мов як іноземних ІФ.

Читати далі >Аболіна Тетяна Георгіївна

 • Останні зміни:
03.08.1950- 02.05.2015

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор філософських наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
Філософ. Закінчила філософський ф-т Київ. ун-ту (1974). Кандидат дис. "Формування моральної свідомості особистості в системі морального виховання (методологічний аспект)" (1982). Докт. дис. "Моральнісна культура в контексті соціокультурної динаміки (філософсько-етичний аналіз)" (1999). У Київ. ун-ті: з 1981 асист., з 1989 доц., з 2005 професор. етики, естетики та культурології кафедри.

Читати далі >Абрамова Олена Костянтинівна

 • Останні зміни:
30.07.1938

Місце народження: м. Ставрополь, Росія.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Мовознавець. Закінчила іст.-філологічних ф-т Великолукського держ. пед. ін-ту (1960). Кандидат дис. «Лексика расспросных речей второй половины XVII в. (По материалам о крестьянской войне под предводительством Степана Разина)» (1975). У Київ. ун-ті: 1978–2000 асист., старш. викл., доцент. каф. рос. мови. Після 2000 працювала у Великолукській філії С.-Петерб. держ. ун-ту шляхів сполучення.

Читати далі >Абрамян Олександр Вагаршакович

 • Останні зміни:
25.10.1952

Місце народження: м. Полтава.
Військовий управлінець, полк. Закінчив Київ. вище загальновійськ. уч-ще ім. М.В. Фрунзе (1973). У ВІ Київ. унів-ту: 1978 викл., старш. викл., 1992 заст. нач. навч. частини, 1994–2007 нач. навч. відділу, з 2007 наук. співроб. Лінгвістичного наук.-досл. центру ВІ.

Читати далі >Авенаріус Михайло Петрович

 • Останні зміни:
07.09.1835- 04.09.1895

Місце народження: Царське Село, Росія.
Науковий ступінь: доктор фізики.
Наукове звання: заслужений ординарний професор, чл.-кор. Петерб. АН.
Закінчив С.-Петерб. ун-т (1858) зі ступенем канд. мат. наук. В Ун-ті св. Володимира: 1865 на каф. фізики, з 1866 екстраордин., 1867 ордин. проф., 1869–90 зав. каф. фізики. Водночас 1865–85 обіймав посаду дир. Метеорологічної обсерваторії.

Читати далі >Авер’янова Ніна Миколаївна

 • Останні зміни:
28.11.1969

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Остання займана посада: науковий співробітник.

Закінчила 1995 пед. ф-т КДПУ ім. М.П.Драгоманова, 2003 асп. Київ. ун-ту за спец. «Українознавство» (філос. науки). Працювала: виклад. образотворчого мистец. з методикою навчання в Київ. міськ. пед. коледжі (1996-2003). У Київ. ун-ті: з 2006 філос. І кат., що проводить наук.-тех. розробки Центру українознавства, з 2008 – м. н. с., з 2011 р. – н. с. Центру українознавства філос. ф-ту. Канд. дис. «Образотворче мистецтво як чинник національного виховання особистості (українознавчий аналіз)» (2007). З 2006 також виклад. каф. дизайну ВМУРоЛ «Україна».

Читати далі >Аветісян Арсен Аветісянович

 • Останні зміни:
01.01.1904

Місце народження: с. Фатух Єреван. губ..
Науковий ступінь: доктор філософських наук.
Наукове звання: професор.
Філософ. Закінчив відділення Рад. Сх. Ленінгр. Сх. ін-ту (1929). Кандидат дис. "Філософські погляди Чаадаєва (розгляд філософських листів)" (1948). Докт. дис. "Розвиток атеїзму і критика релігійної соціальної філософії" (1969). У Київ. ун-ті: з 1949 старш. викл. каф. історії філософії, з 1950 доц. логіки кафедри, з 1953 доц. каф. історії філософії, у 1971–73 професор. каф. філософії ІПК при Київ. ун-ті.

Читати далі >Авраменко Валентина Григорівна

 • Останні зміни:
27.01.1931- 16.11.2007

Місце народження: м.Київ .
Остання займана посада: старший викладач.
У 1954 закінчила Київ. ун-т. В Київ. ун-ті: 1955-87 старш. лаб-т каф. експериментальної фізики, потім асист., старш. викл. каф. ОТТ (з 1975 – каф. оптики) фізичного факультету та незмінна вч. секретар цієї каф.

Читати далі >Авраменко Лариса Федотівна

 • Останні зміни:
14.09.1934

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
У Київ. ун-ті: 1964 – інженер, мол. наук. співроб. НДЧ, з 1962 – викл. підгот. ф-ту, 1963 – асист. каф. хімії мономерів і полімерів хім. ф-ту, 1968 – старш. викл., 1974-2003 – доц. каф. хімії мономерів і полімерів (з 1993 – каф. хімії високомолекулярних сполук), 1968-95 – заст. декана з наук. роботи.

Читати далі >Авсеєнко Василь Григорович

 • Останні зміни:
11.09.1842- 11.08.1913

Місце народження: м. С.-Петербург.
Наукове звання: приват-доцент.

Закінчив 1863 іст.-філол. ф-т ун-ту св. Володимира. Академічні зацікавлення сформували лекції В.Я.Шульгина та М.Х.Бунге. В ун-ті: 1864–66 приват-доц. по каф. заг. історії. Письменник, критик, публіцист, журналіст. Мировий посередник Київ. повіту, чл. уч. Комітету по розгляду книг для нар. читаття, чиновник особливих доручень при міністерстві нар. освіти; 1864–65 чл. ред. колегії «Киевлянина», 1883–96 видавець «С.-Петерб. ведомостей», друкувався в «Отечественных записках», «Русском слове», «Русской речи», «Русском вестнике», «Вестнике Европы», «Ниве», «Всемирной иллюстрации», «Северном вестнике» та ін., автор кількох романів, літ. псевдонім «В.Порошилов». Надвірний радник.

Читати далі >Авсенєв Петро Семенович (Теофан)

 • Останні зміни:
01.01.1810- 31.03.1852

Місце народження: Воронезька губ..
Наукове звання: професор філософії, магістр богослов'я.
Філософ-богослов. Закінчив Воронезьку духовну семінарію (1829), Київ. духовну академію (1833). В ун-ті св. Володимира: з 1838 ад'юнкт каф. філософії, у 1842–44 секретар 1-го відділення філософського ф-ту. З 1845 ординарний професор. Київ. дух. акад. У 1844 прийняв чернецтво з іменем Теофан. У 1850 звільнений від викл. діяльності.

Читати далі >Автомонов Павло Федорович

 • Останні зміни:
10.07.1922- 07.05.1988

Місце народження: с. Олександрівка, тепер – Золочівського р-ну Харків. обл..
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Після закінчення школи (1940) курсант, нач. радіостанції Балт. флоту; спецкор газ. «Соціалістична Харківщина»; влас. кор. газ. «Вільна Україна» (Львів); слухач ВПШ при ЦК КПУ; на творч. роботі як письменник; дир. Бюро пропаганди худ. л-ри СПУ. У Київ. ун-ті: 1973–76 старш. викл., 1976–83 доцент. каф. теорії та практики парт.-радян. преси.

Читати далі >Автомонов Петро Павлович

 • Останні зміни:
06.08.1947

Місце народження: м. Львів.
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив худ.-пед. ф-т, Київ. держ. худ. ін-т ім. Т.Г. Шевченка за спец. "Художник-педагог" (1969), асп-ру каф. пед. КДПІ (1979). Асист. Київ. технол. ін-ту легкої промисл (1969-1977). У Київ. ун-ті на посадах: асист. (1979-80), старш. викл. (1980-87), доц. каф. педагогіки Київ. ун-ту (з 1987).

Читати далі >Автушенко Ірина Борисівна

 • Останні зміни:
15.10.1970

Місце народження: м. Білопілля Сум. обл..
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1993 історичний ф-т, 2000 асп-ру каф. української історії та етнополітики Київ. ун-ту. 1993–97 старш. лаборант економічного ф-ту Київ. ун-ту; 2000–01 асист., 2001–02 старш. викл. каф. гуманіт. дисциплін Відкритого міжн. ун-ту розвитку людини «Україна». 2002–03 старш. викл. каф. військової педагогіки і психології ВІ. З 2003 доц. каф. теорії та історії держави і права Нац. транспортного ун-ту. Доц. (2004). Канд. дис. «Тоталітаризація культурної сфери суспільного життя в УРСР (20–30-ті рр. ХХ ст.)» (2001).

Читати далі >Автушенко Олександр Семенович

 • Останні зміни:
27.06.1967

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук.
Наукове звання: доцент.
У ВІ Київ. унів-ту: 2003 викл., старш. викл., з 2006 заст. нач., а з 2011 – доцент каф. загальновійськ. дисциплін.

Читати далі >Агапітов Олексій Володимирович

 • Останні зміни:
14.03.1976

Місце народження: м. Ізмаїл Одеська область.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
У 1998 закінчив фізичний факультету Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 2001-02 мол. наук. співроб., 2002-08 асист., з 2008 доц. каф. астрономії та фізики космосу фізичного факультету.

Читати далі >Агафонова Наталія Володимирівна

 • Останні зміни:
19.09.1977

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
У 1999 р. – закінчила юрид. ф-т Київ. ун-ту. 1999-2003 – асист., з 2003 – доц. каф. конституц. та адмін. права (з 2010 р. – каф. фінанс. права) юрид. ф-ту Київ. ун-ту. У 2002 р. захистила канд. дис.: «Правовий режим акредитиву як форми безготівкових розрахунків». З 2006 р. – податковий консультант ТОВ «Нестле Україна». З 2012 р. народний депутат України 7-го скликання; секретар комітету ВР України з питань правової політики. Напрямки наук. діяльності: банк. право, податкове право.

Читати далі >Агафонова Тетяна Миколаївна

 • Останні зміни:
22.02.1909- 20.08.1996

Місце народження: м. Саратов, Росія.
Науковий ступінь: доктор геолого-мінералолічних наук.
Наукове звання: професор.

Кристалограф, мінералог. Закінчила 1930 геол. відділення Ленінгр. гірничого ін-ту. Трудову діяльність розпочала у вироб. орг. Пд. Уралу і Забайкалля, 1934-39 співроб. НДІ мех. обробки корисних копалин, 1939-42 консультант Держ. ін-ту прикладної хімії м. Ленінграда під час блокади міста. 1943-44 мінералог Березівської геолого-розвідувальної контори тресту «Алтайцветметразведка». З 1945 у Київ. ун-ті на викл. роботі: доцент., з 1969 професор. мінералогії і геохімії каф., 1981-84 старш. наук. співроб. геологічного ф-ту. Кандидат дис. (1945), докт. дис. «Іризуючі лабрадорити та інші кольорові камені Правобережної України» (1969).

Читати далі >Адаменко Ірина Іванівна

 • Останні зміни:
25.01.1935- 01.10.2010

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
У 1957 р. закінчила фізичний факультет Київського університету. У Київському університеті з 1958: старший науковий співробітник, асистент, старший викладач, з 1972 доцент, з 1991 професор, провідний науковий співробітник.

Читати далі >Аджубей Лариса Трохимівна

 • Останні зміни:
19.03.1950

Місце народження: с. Козачівка, Жмерин. р-н, Вінниц. обл..
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент кафедри.
канд. фіз.-мат наук, доц. У 1971 закінчила ф-т кібернетики Київ. ун-ту. У 1987 - канд. дис. ”Задачі керування та спостереження деяких хвильових процесів”. З 2002 – доц. каф. обчислювальної математики ф-ту кібернетики Київ. ун-ту.

Читати далі >Аза Лариса Олександрівна

 • Останні зміни:
21.09.1942

Місце народження: м. Нижній Тагіл Свердлов. обл..
Науковий ступінь: доктор соціологічних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
1969 закінчила філос. ф-т Київ. ун-ту. З 1993 - пров. наук. співроб. Ін-ту соціології НАН України, з 2011 р. проф. каф. соц. структур та соц. відносин ф-ту соціології Київ. ун-ту. 1977 - канд. дис. «Свободное время как фактор социальной ориентации рабочей молодежи», 1994 – докт. дис. «Теоретико-соціологічний аналіз соц. проблем виховання».

Читати далі >Акіменко Віталій Володимирович

 • Останні зміни:
15.09.1965

Місце народження: м. Северодонецьк, Луган. обл..
Науковий ступінь: доктор технічних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
1988 закінчив фізичний факультет Московського державного університету ім. М.В. Ломоносова, 1991 – асп-ру каф. мат. фіз. ф-ту МДУ; 1998 – докт-ру Східноукр. нац. ун-ту (м. Луганськ). З 2006 – проф. каф. систем. аналізу та теорії прийняття рішень ф-ту кібернетики.

Читати далі >Акімов Ігор Андрійович

 • Останні зміни:
19.07.1937

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор біологічних наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: старший науковий співробітник.

Закінчив Київ. ун-т з відзнакою(1960). Кандидат дис. «Тетраниховые клещи степной зоны Украины» (1965). Докт. дис. «Морфологические и функциональные основы адаптаций и особенности эволюции пищеварительной системы акароидных клещей (Acaroidea)» (1977). У Київ. ун-ті: 1960–66 старш. наук. співроб. лаб. арахноентомології (територія Канівського заповідника). З 1966 в Ін-ті зоології ім. І. І. Шмальгаузена АН України, з 1987 до дійсного часу – дир. цього Ін-ту.

Читати далі >Аландський Павло Іванович

 • Останні зміни:
29.06.1844- 28.10.1883

Місце народження: с. Тосно Царськосільського пов. С.-Петерб. губ., тепер м. Тосно Ленінград. обл. РФ.
Науковий ступінь: магістр грецької словесності.
Наукове звання: доцент.
1857–65 рр. навчався у С.-Петерб.: в Олександро-Невському дух. уч-щі, у С.-Петерб. дух. семінарії, 1866–70 – у С.-Петерб. ун-ті на іст.-філологічнихф-ті. 1870–73 працював вчителем лат. мови в Олександро-Невському дух. училищі. 1873 захистив дис. на ступінь магістра грец. словесності. 1873–74 – викладав грец. словесність у С.-Петерб. ун-ті як приват-доцент. В Київ. ун-ті Св. Володимира: 1874 обраний у штатні доценти каф. грецької словесності. 1877 Радою ун-ту відряджений у Флоренцію, Рим, Неаполь для дослідження античних пам’яток. Статський радник.

Читати далі >Александров Володимир Олександрович

 • Останні зміни:
13.06.1922- 02.04.1994

Місце народження: м. Веліж Смоленської області.
Остання займана посада: старший інженер.
Був призваний у Воєнно-морський флот. З червня 1941 р. по жовтень 1945 р. знаходився у Діючій Армії на посадах від командира відділення пішої розвідки до командира десантного батальйону.

Читати далі >Александрова Лідія Павлівна

 • Останні зміни:
18.02.1917- 07.01.2010

Місце народження: м. Луганськ.
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
1941 закінчила Київ. ун-т. 1946–49 працювала дир. сш Саратов. обл.; 1943 – у Київ. обкомі комсомолу; зав. відділу л-ри і мистецтва ред. газети «Сталинское племя». 1946–49 навчалась в асп-рі при каф. історії російської літератури Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті з 1953: викл. каф. історії рос. л-ри; 1962–95 – доцент., в.о. зав. каф. теорії літератури і літератур народів СРСР. Кандидат дис. «Идейно-художественные особенности романа А.А. Фадеева «Молодая гвардия» (1952), докт. дис. «Російський радянський історичний роман (Жанрова своєрідність і поетика)» (1974).

Читати далі >Александрович Ірина Миколаївна

 • Останні зміни:
16.05.1945

Місце народження: м. Ковель, Волин. обл..
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент кафедри.
У 1967 закінчила мех.-мат. ф-т Київ. ун-ту. З 1968 – асист., з 1971 – ст. викл., з 1975 – доц. каф. обчислювальної математики.

Читати далі >Алексеєва Альвіна Леонтіївна

 • Останні зміни:
14.01.1947

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1971 закінчила Київ. ун-т. У Київ. ун-ті з 1969: викл., доцент., 1995–96 – зав. каф. англійської мови гуманітарних факультетів. Кандидат дис. «Варіативність терміносистеми (на матеріалі англоканадської термінології орнітофауни)» (1987).

Читати далі >Алексеєнко Олена Борисівна

 • Останні зміни:
09.10.1945

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1969 закінчила Київ. ун-т та асп-ру при каф. зарубіжної літератури. У Київ. ун-ті з 1966, з 1976 – викл., 1990–2005 – доцент. каф. заруб. л-ри.

Читати далі >Алексєєв Анатолій Арсенійович

 • Останні зміни:
22.03.1936- 14.06.2006

Місце народження: м. Уфа, Росія.
Науковий ступінь: доктор технічних наук.
Наукове звання: професор.
1958 закінчив мех.-мат. ф-т Київ. ун-ту. 1994-2006 – проф. каф. економічної кібернетики екон. ф-ту ун-ту. Докт. дис. 1992 – «Математические методы в АСПР».

Читати далі >Алексєєва Майя Іванівна

 • Останні зміни:
22.06.1929- 28.09.2002

Місце народження: с. Карамишево, Карамишевського району, Ленінградської області.
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила філос. ф-т, Київ. ун-ту (1952). Асист., старш. викл. каф. психології і педагогіки Донец. пед. ін-ту (1952-57). Наук. співроб. Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка АПН України (1957-74). З 1974 – доц. каф. соц. і пед. психології, у 1976 – заст. декана філос. ф-ту по спец. «Психологія». 1977-78 - наук. кер. госпдоговірної теми “Дослідження динаміки працездатності дорослих людей при тривалому впливі побутових шумів”.

Читати далі >Алексієнко Вадим Романович

 • Останні зміни:
31.03.1946

Місце народження: м.Київ.
Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
Закінчив біол. ф-т Київ. ун-ту (1969), асп. Ін-ту гідробіології НАУ (1979). Кандидат дис. «Рост дальневосточных растительноядных рыб в зависимости от основных факторов среды» (1980). У Київ. ун-ті: з 1987 доцент каф. зоології біол. ф-ту.

Читати далі >Алексієнко Людмила Антонівна

 • Останні зміни:
02.02.1941

Місце народження: м. Дрогобич Львів. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1964 закінчила Київ. ун-т та асп. при відділі структурно-мат. лінгвістики Ін-ту мовознавства ім. О.О. Потебні АН УРСР. У Київ. ун-ті з 1973: викл. каф. української мови; доцент. каф. сучасної української мови.

Читати далі >Алексієнко Олена Олександрівна

 • Останні зміни:
25.11.1974

Місце народження: м. Кагарлик Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Остання займана посада: всистент.
Філософ. Закінчила філософських ф-т Київ. ун-ту (1996). Кандидат дис. "Інтерсуб'єктивність: естетико-психологічний аналіз" (2000). У Київ. ун-ті: з 1999 асист. етики, естетики та культурології кафедри.

Читати далі >Алексюк Анатолій Миколайович

 • Останні зміни:
14.06.1932

Місце народження: с. Олізарка Баранівського району Житомирської області.
Науковий ступінь: доктор педагогічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив з відзнакою іст.-філос. ф-т Київ. ун-ту за спец. “Філософія і історія” (1957), асп-ру каф. заг. педагогіки філософ. ф-ту (1962). У 1963 - канд. дис. під кер.засл. діяча науки УРСР, проф., чл.-кор. АПН УРСР С.Х.Чавдарова. За призначенням працював учителем семирічної школи села Осички Потіїв. р-н Житомир. обл., вчителем історії і завучем СШ с. Цибулів Монастирищен. р-ну Черкас. обл.

Читати далі >
Персоналії 1 — 35 з 4827
Початок | Поперед. | 1 2 3 4 5 | Наст. | Кінець Всі

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи