ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Першин Павло Миколайович

04.01.1891- 11.11.1970

Місце народження: с. Бубинське, тепер Сивин. р-ну Перм. обл., Росія.
Наукове звання: професор, академік АН УРСР.

В 1912 – закінчив фіз.-мат. ф-т, 1916 – юр. ф-т Петроград. ун-ту. 1951-54 – проф. каф. політ. економії ІПК викл. марксизму-ленінізму при Київ. ун-ті. Сфера наук. діяльності: дослідж. соц.-екон. теорії землеустрою, питання земельної ренти, власності, екон. закони, р-н не планування, розміщ. продуктивних сил, продуктивність праці у с.-г., неподільні фонди. Розробив теорію економіки землевпорядкування, запропонував метод. розрахунку індексів інтенсив. с.-г. вир-ва з урахуванням вартості осн. і оборотних засобів на одиницю земельної площі, витрат праці, площі багаторічних насаджень і інших культур. Чл. урядових комісій із земельних питань, що створювалися у різні часи. 1960-70 – чл. пленуму ВАК при МВССО СРСР. У різні роки чл. екон. секції і пленуму Комітету по Ленінських преміях у галузі науки і техніки при РМ СРСР. Нагороди: 2 Ордени Леніна; 2 Ордени Трудового Червоного Прапора. Засл. діяч науки і техніки УРСР, лауреат Держ. премії СРСР. Похов. на Байковому кладовищі Осн. праці: Підвищення продуктивності праці і зниження затрат її на одиницю сільськогосп. продукції. К.,1956; Нариси аграрної революції в Росії. К., 1959; Аграрні перетворення Великої Жовтневої соціаліст. революції. К., 1962. Л-ра: Павло Миколайович Першин, К., 1971; Укр. вчені-аграрії ХХ ст. Кн. 5. Частина 2. К., 2001; Щербань О. Творчий шлях видатного радянського вченого-економіста // Економіка Радянської України, 1961, №1; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. Незабутні постаті. Довідково-бібліографічне видання. К, 2005; Alma Mater: Ун-т Св.Володимира напередодні та в добу укр. революції. 1917-1920. Матеріали, документи, спогади: У 3-х кн. Книга 1: Ун-т Св. Володимира між двома революціями. К.: Прайм, 2000. Арх.: фонд Р№1246, Опис 4-Л, Од. збер. №38/54. 

Автор: В.Л.Осецький

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи