ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Нікітін Анатолій Глібович

25.12.1945

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор .

Закінчив фіз. ф-т Київ. ун-ту (1969) та асп-ру Ін-ту мат. АН УРСР (1974). Захистив канд. дис. (1974) та докт. дис. (1987) в Ін-ті мат. АН УРСР. З 1974 р. працює в Ін-ті мат. АН УРСР і НАН України. В Київ. ун-ті працює (за сумісн.) з 1999 на посаді проф. Викладає спец. курси по груповим методам інтегрування диф. рівнянь. Підготував 11 канд. наук. Голова ред. колегії міжнар. журналу «SIGMA» (Симетрія, інтеровність та геометрія – методи та застосування), член ред. колегії журналу «Укр. мат. вісник» та електронного видання «Світ мат. рівнянь». Голова орг. комітету регулярної міжнар. конф. «Симетрії у нелінійній мат. фізиці», що відбувається у Києві кожні два роки (починаючи з 1995). Заст. голови експертної ради ВАК України з мат., член спец. вченої ради. Зав. від. прикладних досліджень Ін-ту мат. НАН України Лауреат Держ. премії України (2001), Держ. премії України в галузі науки і техніки (1984), нагороджений медаллю ім. Ернста Маха Чеської Академії наук (2006). Наук. інтереси стосуються теорії представлень груп і алгебр Лі, групового аналізу диф. рівнянь, застосування суперсиметрії у мат. фізиці. Канд. дис.: «Нелаграневі хвильові рівняння для частинок з довільним спіном» (1974). Докт. дис.: «Рівняння для частинок довільного спіну, інваріантні відносно груп Галілея та Пуанкаре» (1987). Автор більше 130 наук. праць та двох монографій.

Осн. праці: Symmetries of Equations of Quantum Mechanics, N.Y.: Allerton Press Inc., 1994; Симметрия уравнений квантовой механики. – М.: Наука. – 1990 (в соавт.); Symmetries of Maxwell’s equations, Dordrecht: D.Reidel, 1987; Симметрии уравнений Максвелла, Наукова Думка, К., 1983 (у співавт.); On exact Foldy-Wouthuysen transformation // Journal of Physics A: Mathematical and General, 1998, Vol. 31, No. 14; Irreducible representations of the extended Poincaré parasuperalgebra // Journal of Physics A: Mathematical and General, 1999, Vol. 32, No. 27; Group classification of systems of non-linear reaction-diffusion equations with general diffusion matrix. II. Generalized Turing systems, J. Math. Analysis and Applications (JMAA), 2007, Vol. 332, No 1.

Автор: В.Г.Самойленко, Г.В.Верьовкіна

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи