ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Перестюк Микола Олексійович

01.01.1946

Місце народження: с. Плоска Славутського району Хмельницької області.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор.

У 1968 закінчив мех.-мат. ф-т Київ. ун-ту. З 1969 працює в Київ. ун-ті на посадах асист., доц. (1974), проф. (1986), зав. каф. інтегральних та диф. рівнянь (1988) і за сумісництвом – декана мех.-мат. ф-ту (1987-2003). Читає на мех.-мат. ф-ті норматив. курс диф. рівнянь, а також ряд сучасних спеціальних курсів, у яких висвітлюються найважливіші досягнення у якісній теорії диф. рівнянь з імпульсним збуренням, теорії стійкості, топологічній динаміці, теорії біфуркацій тощо. Наук. інтереси пов’язані зі створенням якісної теорії систем з імпульсною дією, розробкою для таких систем методів дослідження стійкості розв’язків, теорії майже періодичних розв’язків та теорії інтегральних множин. Канд. дис.: «Некоторые вопросы исследования систем дифференциальных уравнений с мгновенным изменением» (1972). Докт. дис.: «Колебательные решения дифференциальных уравнений с импульсным воздействием и их устойчивость» (1985). Заслужений діяч науки і техніки (2002), лауреат Держ. премії України в галузі науки і техніки (1996) за цикл праць «Нові математичні методи в нелінійному аналізі», лауреат премії ім. М.М. Крилова НАН України (1998) за цикл праць «Сучасні методи дослідження динамічних систем».

Автор понад 200 наук. публікацій. Осн. праці: «Дифференциальные уравнения с импульсным воздействием» (Київ: Вища школа, 1987 ; у співавт.); «Impulsive Differential Equations» (World Scientific. Singapure-New Jerse-London-Hong Kong, 1995; у співавт.); «Диференціальні рівняння» (Київ: Либідь, 2003; у співавт.). Л-ра.: Механіко-математичному факультету – 60 / Під. ред. проф. М.О.Перестюка. – К.; 2000.

Автор: О.О. Безущак

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи