ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Пфейффер Георгій (Юрій) Вільгельмович (Васильович)

23.10.1872- 10.11.1946

Місце народження: с. Сокиринці Чернігівської області.
Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук.
Наукове звання: професор, академік АН УРСР.

У 1896 закінчив фіз.-мат. ф-т Київ. ун-ту. У 1911 захистив доктор. дис., присвячену проблемам теорії алгебраїчних поверхонь. У 1900–1946 працював у Київ. ун-ті (починаючи з посади приват-доцента і закінчуючи посадою завідувача к-ри інтегральних і диференціальних рівнянь). Осн. наук. праці пов’язані з теорією диф. рівнянь з частинними похідними. Розробив загальний спосіб формального інтегрування нелінійних рівнянь з частинними похідними 1-го порядку; з’ясував умови повноти інтегралів Лі для систем диф. рівнянь з частинними похідними; узагальнив методи Якобі та Якобі-Майєра. Ці узагальнення увійшли в навч. л-ру з інтегрування таких систем.

Автор понад 200 наук. праць. У 1937 видав підручник з теорії диф. рівнянь; у 1940 написав доповнення до перекладеної українською мовою книги Е. Гурса «Інтегрування диференціальних рівнянь в частинних похідних першого порядку», де виклав низку власних способів інтегрування повних систем лінійних та нелінійних систем з однією функцією.

Л-ра: Бородин А.И., Бугай А.С. Выдающиеся математики. – К.:Радянська школа,1987; Киевские математики-педагоги / Под. ред. чл.-кор. АН УССР А.Н. Боголюбова. – К.: Вища шк., 1979.

Автор: О.О. Безущак

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи