ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Інтенсивної мовної підготовки центр факультету іноземних мов та військового перекладу Інтенсивної мовної підготовки центр факультету іноземних мов та військового перекладу

Створено в серп. 2003 на базі курсів інозем. мов, заснованих у 1994 на відділенні військ. підготовки з метою прискореної допідготовки з англ. мови офіцерів ЗС України, що направлялись до складу багатонац. штабів і миротворчих підрозділів. З введенням у дію «Тимчасового Положення про постійно діючі курси інозем. мов у ЗС України» (наказ МО України від 14.08.1995) офіційно курси були в складі каф. військового перекладу. 2000 курси стали окремим структурним підрозділом й увійшли до складу ф-ту. Створений 2003 центр очолив полк. С.В. Гусєв, 2006–10 – полк. М.І. Сівоздрав, з 2010 – підполк. В.О. Гололобов. На поч. 1999 на курсах розпочато вивчення нім. мови, з верес. 1999 – франц., 2002 організовано підготовку груп слухачів з італ. мови, 2004 – з араб., 2007 – з новогрец. мови. Всього за 1995–2011 пройшли підготовку близько 1700 в.-служб. ЗС України та ін. силових структур країни. Курсами інозем. мов здійснено: 37 вип. слухачів з англ. мови, 27 вип. з нім., 24 вип. з франц., 1 вип. з італ., 7 вип. з араб., 2 вип. з новогрец. мови. Набір слухачів на навчання здійснюється двічі на рік. Вивчення інозем. мов у центрі відбувається за інновац. інтеракт. технологіями, що дозволяє за короткий термін удосконалити знання інозем. мови в обсязі, достатньому для навчання за кордоном або самостійного виконання функц. обов’язків в іншомов. середовищі. До занять зі слухачами залучаються викладачі й представники військ. місій посольств США, Німеччини, Франції, Греції. Усі наук.-пед. працівники центру періодично підвищ. кваліфікацію стажуванням у провід. мовних закладах США, Канади, Німеччини, Франції тощо. Осн. праці: Плиска Н. Практикум з англ. мови для розвитку навичок читання та письма: Посіб. з додат. читання для офіц.-слухачів курсів інозем. мов. – К., 2006. НДР: Розробка нової концепції мовної підготовки особ. складу ЗС України. Науково-обґрунтовані пропозиції щодо вдоск-ння системи мов. підготовки та мов. тестування особ. складу ЗС України. – К., 2008. В.О. Гололобов

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи