ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Іноземних мов кафедра Інституту міжнародних відносин Іноземних мов кафедра Інституту міжнародних відносин

Першою зав. каф. стала к. філол. н., доц. І.І. Борисенко. З 1991 по даний час каф. очолює проф., засл. працівник Освіти України Дайнеко В.В. Каф. та створений на її базі Центр іноземних мов, забезпечують викладання 16 європ. та сх. мов, виходячи з нагальних потреб в підготовці кадрів для сфери зовн. відносин незалежної України. На каф. зусиллями відомих фахівців-мовознавців, таких як: проф. В.В. Дайнеко, проф. Г.Е. Мірам, доценти: Н.П. Алова, Т.П. Архипович, І.І. Борисенко, Л.В. Волошинова, О.М. Гон, О.В. Григорова, Н.В. Діброва, І.О. Журавльова, В.О. Лазня, Н.А. Лапоногова, Л.О. Ніколаєва, К.Е. Смірнова, І.А. Чернуха, склалася унікальна наук.-метод. школа викладання інозем. мов, зорієнтована на підготовку фахівців з міжн. відносин, міжн. права, міжн. екон. відносин, міжн. бізнесу та міжн. інформації. Станом на 2013 на каф. працюють 58 викладачів, з них 2 проф., 17 к.н., з них 14 доц. Окрім осн. мовних курсів каф. вперше в Україні розроблено спец. курси «Дипломатичне листування», «Мова міжн. документів» та напрями ефективного використання новітніх технологій, такі як «Тренування проф. перекладача», «Методи навчання синхронному та послідовному перекладу», «Мова сучас. реклами», «Використання мультимедійних засобів для навчання інозем. мов та перекладу», «Мова для спец. цілей». Крім викладацької праці викладачі каф. займаються наук. розробками за напрямами: проблеми мов для спеціальних цілей, наукової та професійної комунікації; теорія та практика перекладу; лексикографія; методика викладання іноземної мови та ін.; психологія, прагмалінгвістика, нейролінгвістика. Заруб. партнери каф.: Канзаський ун-т (США, Канзас), Ун-т св. Марії (Канада, Галіфакс), Ун-т м. Толедо (США), Лінгвістично-дослідницький центр м. Остін (США), Європ. центр сучасних іноз. мов РЄ (Австрія, Грац), Ун-т Париж–VIII (Франція, Париж), Каїрський ун-т (Єгипет, Каїр), Ун-т Каліфорнії (Ріверсайд, США), Нац. автон. ун-т Мексики. Відбувається обмін викладачами, стажування наших викл. іноз. мов у названих вище навч. та наук. установах. Л-ра: Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. К., 2006. В.В. Дайнеко

Алова Наталія Петрівна

 • Останні зміни:
30.07.1926- 14.10.1997

Місце народження: м. Москва.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчила 1949 філол. ф-т Київ. ун-ту та асп-ру цього ун-ту. Канд. дис. «Относительные прилагательные вещественного значения и их синонимы (На материале соврем. англ. яз.)» (1965). Проходила стажування в ун-ті м. Лідс, Велика Британія (1961–62). У Київ. ун-ті: з 1966 доц. каф. англійської мови, з 1968 в.о. зав. каф. теорії і практики перекладу ф-ту ром.-герм. філології. У 1976-90 доц. каф. іноземних мов ф-ту міжн. відносин та міжн. права, тепер іноземнх мов каф. ІМВ. Вчене звання доц. отримала 1970. Похована на Байковому кладовищі.

Читати далі >Андрущенко (дів. Гринько) Світлана Вікторівна

 • Останні зміни:
15.08.1976

Місце народження: с. Березівка, Кіровогр. обл..
Науковий ступінь: кандидат політичних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчила 1998 ІМВ Київ. ун-ту. Канд. дис. «Проблеми безпеки Середземномор’я у 1990-ті роки» (2001). У Київ. ун-ті: з 1998 асист., з 2004 доц. каф. міжнародних відносин та зовнішньої політики ІМВ. Стажувалася в ун-ті м. Халл, Велика Британія (1998), у Йоркському університеті м. Торонто, Канада (2002). Фахівець у галузі геополітики, зовн. політики України, міжн. відносин в Африці.

Читати далі >Архипович Тетяна Петрівна

 • Останні зміни:
06.07.1945

Місце народження: м. Мінськ, Бєлорусь.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1967 ф-т ром.-герм. філології Київ. ун-ту. Канд. дис. «Когнитивно-коммуникативная сущность семантики дейктических слов this (these), that (those) в современном английском языке» (1984). У Київ. ун-ті: з 1967 викл. англ. мови ф-ту інозем. мов, з 1976 викл. англ. мови ф-ту міжн. відносин та міжн. права. З 1991 викл. англ. мови каф. іноземних мов ІМВ.

Читати далі >Архипович Тетяна Петрівна

 • Останні зміни:
06.07.1945

Місце народження: м. Мінськ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчила 1967 ф-т ром.-герм. філології Київ. ун-ту. Канд. дис. «Когнитивно-коммуникативная сущность семантики дейктических слов this (these), that (those) в современном английском языке» (1984). У Київ. ун-ті: з 1967 викл. англ. мови ф-ту інозем. мов, з 1976 викл. англ. мови ф-ту міжн. відносин та міжн. права. З 1991 викл. англ. мови каф. іноземних мов ІМВ.

Читати далі >Баранов Сергій Іванович

 • Останні зміни:
06.10.1949- 15.05.2009

Місце народження: м. Оренбург, Росія .

Історик-міжнародник. Закінчив 1973 ф-т міжн. відносин та міжн. права Київ. ун-ту. Працював: старш. викл. дев’ятимісячних курсів інозем. мов в рамках програми ООН (1973-84), на різн. керівних посадах з питань освіти, студентства та роботи зі студентами–іноземцями в Київ. міськвиконкомі та Київ. держ. адміністрації (1984-94). У Київ. ун-ті: з 1994 заст. дир. з навч.-вих. роботи ІМВ.

Читати далі >Борисенко Інна Іванівна

 • Останні зміни:
29.03.1936- 09.01.2010

Місце народження: Спаськ-Дальній Приморського краю, РФ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1959 ф-т ром.-герм. філології Київ ун-ту, 1973 асп-ру каф. англ. філології цього ун-ту. Канд. дис. «Отименные сложные глаголы в современном английском языке» (1974). Стажувалась в Оксфордському ун-ті, Велика Британія (1977) та Корнельському ун-ті, м. Ітака, США (1963).

Читати далі >Волошинова Людмила Вікторівна

 • Останні зміни:
05.01.1952

Місце народження: м. Луганськ.
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила ф-т франц. мови Горлівського держ. пед. ін-ту інозем. мов (1973). Працювала у сш різн. міст України (1973-78). Викл. вищої категорії Перших київ. держ. курсів інозем. мов (1978-94). Автор і ведуча телевіз. навч. курсу «Запрошуємо до Франції» (1994-95). Проходила стажування у Франції (1993, 1995, 2000). Канд. дис. «Аудіовізуальні мистецтва в системі професійної мовної підготовки майбутнього фахівця у сфері міжнародних відносин» (2004). У Київ. ун-ті: з 1995 викл., з 2004 доц. каф. іноземних мов ІМВ.

Читати далі >Ворончук Елісса Єгорівна

 • Останні зміни:
26.11.1946

Місце народження: м. Відень, Австрія.
Закінчила 1971 ф-т ром.-герм. філології Київ. ун-ту. Навчалася в Нац. Автоном. Мексиканському ун-ті м. Мехіко, Мексика (1992-93). У Київ. ун-ті: з 1971 ст. лаборант, викл., старш. викл. каф. іноземних мов ф-ту міжн. відносин та міжн. права. З 2000 дир. Центру інозем. мов ІМВ. Фахівець у галузі філології (викладач ісп., англ., фран. мов).

Читати далі >Гарань Людмила Миколаївна

 • Останні зміни:
16.11.1955

Місце народження: м. Київ.
Закінчила 1977 ф-т ром.-герм. філології Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1977-96 викл. каф. іноземних мов ф-ту міжн. відносин та міжн. права, з 1997 – старший викладач ІМВ.

Читати далі >Гон Олександр Мойсейович

 • Останні зміни:
23.02.1965

Місце народження: м. Івано-Франківськ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1989 ф-т інозем. мов Луцьк. держ. пед. ін-ту імені Лесі Українки. Канд. дис. «Поетична спадщина Свінберна у контексті творчих пошуків англійських митців» (1995). У Київ. ун-ті: з 1995 викл. англ. мови, з 1998 доц. каф. іноземних мов ІМВ Київ. ун-ту.

Читати далі >Григорова Олена Вілієнтівна

 • Останні зміни:
31.03.1963

Місце народження: с. Гореничі Києво-Святошинського району Київської області.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1986 ф-т романо-герман. філології Київ. ун-ту. Канд. дис. «Художній світ Патріка Зюскінда» (2000). У Київ. ун-ті: з 1988 викл. каф. нім. мови не спец. ф-тів, з 1996 викл., з 2002 доц. каф. іноземних мов ІМВ.

Читати далі >Губерський Леонід Васильович

 • Останні зміни:
04.10.1941

Місце народження: м. Миргород Полтав. обл..
Науковий ступінь: доктор філософських наук.
Наукове звання: професор, акад. НАН України, чл.-кор. АПН України.
Остання займана посада: ректор.
Філософ, акад. НАН України, чл.-кор. АПН України, Надзвичайний і Повноважений посол України. Закінчив філософський ф-т Київ. ун-ту (1969). Канд. дис. «Марксистско-ленинская идеология и ее роль в повышении творческой активности трудящихся в условиях развитого социализма» (1975). Докт. дис. «Ідеологія як культурно - історичний феномен» (1992).

Читати далі >Дайнеко Валентина Вікторівна

 • Останні зміни:
28.09.1946

Місце народження: м. Слонім, Гродненської області, Бєлорусь.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчила 1969 ф-т ром.-герм. філології Київ. ун-ту. Канд. дис. «Структурно-семантичні та прагматичні особливості англійських парних словосполучень» (1988). У київ. ун-ті: 1969-76 викл. ф-ту ром.-герм. філології, 1976-90 викл., доц. каф. інозем. мов ф-ту міжн. відносин та міжн. права, з 1991 зав. к-ри іноземних мов ІМВ.

Читати далі >Діброва Наталія Володимирівна

 • Останні зміни:
25.05.1952- 22.03.2005

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1974 ф-т ром.-герм. філології, 1980 асп-ру каф. англійської філології цього ф-ту Київ. ун-ту. Канд. дис.: «Синтагматика абстрактных существительных в современном английском языке» (1982). У Київ. ун-ті: 1974-76 викл. каф. теорії та практики перекладу ф-ту ром.-герм. філології; 1976-91 викл. англ. мови, з 1991 доц. каф. іноземних мов ф-ту міжн. відносин та міжн. права (тепер ІМВ) Київ. ун-ту.

Читати далі >Євтушенко Людмила Іванівна

 • Останні зміни:
04.10.1945

Місце народження: с. Рівне Новоукраїнського району Кіровоградської області.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1969 ф-т ром.-герм. філології Київ. ун-ту. Канд дис. «Парадигматический элипсис глагола to be в современном английском языке» (1985). У Київ. ун-ті: 1974-90: викл., старш. викл., доц. каф. іноземних мов ф-ту міжн. відносин та міжн. права ІМВНапрями наук.-пед. діяльності: теорії і практики перекладу, розробка і викладання прискорених курсів англ. мови, спеціалізованого курсу «Англ. мова у банках і фінансах».

Читати далі >Журавлева Ірина Олександрівна

 • Останні зміни:
30.05.1945

Місце народження: м. Харків.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1969 ф-т ром.-герм. філології Київ. ун-ту. Канд. дис. «Способы номинации и лексико-семантические процессы в современной французской геологической терминологии» (1991). У Київ. ун-ті: з 1975 викл. каф. романських мов та 10-місячних курсів інозем. мов Київ. ун-ту, з 1991 доц. каф. іноземних мов ІМВ.

Читати далі >Іванова Світлана Вікторівна

 • Останні зміни:
15.10.1963

Місце народження: смт В.-Коровинці-2 Житомирської області.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1986 Кіровоград. пед. ін-т ім. О.С.Пушкіна. Канд. дис. «Просодичні засоби реалізації семантики здивування в англійському діалогічному мовленні» (1998). У Київ. ун-ті: з 2003 викладач каф. іноземних мов ІМВ.

Читати далі >Лазня Віктор Атанасович

 • Останні зміни:
19.04.1918- 02.01.1986

Місце народження: с. Янків-Ріг Охтирського р-ну Харків. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1937–41 навчався на ф-ті зх. мов і л-ри Київ. ун-ту, 1941–42 навчався на філологічному  ф-ті Об’єднаного укр. держ. ун-ту у м. Кзил-Орда (Казахстан). У Київ. ун-ті працював 1952–86: 1962–76 – викл. нім. мови ф-ту інозем. мов, пізніше – ф-ту ром.-герм. філології; з 1976 – старш. викл., доцент. каф. інозем. мов ф-ту міжн. відносин та міжн. права.

Читати далі >Лазня Віктор Опанасович

 • Останні зміни:
19.05.1918- 02.01.1986

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1942 Об’єднаний Укр. Держ. Ун-т, м. Кзил-Орда зі спец-ті: «Рос. мова і літ-ра». Канд. дис. «Разоблачение германского милитаризма и фашизма в творчестве Вилли Бределя (20-е – средина 50-х гг.)» (1975). Учасник ВВВ. Після демобілізації з лав Рад. армії закінчив асп-ру Київ. ун-ту при каф. заруб. літ. ф-ту інозем. мов (1951-52). У Київ. ун-ті: з 1952 викл., старш. викл. каф. нім. філології, згодом доц. каф. теорії та практики перекладу ф-ту інозем. мов, зав. секції нім. мови; з 1960 заст. декана та в. о. декана ф-ту інозем. мов; у 1976-1986 доц. каф. іноземних мов ф-ту міжн. відносин та міжн. права. Здійснював довготермінові відрядження до Лейпціг. ун-ту (1970-80).

Читати далі >Лапоногова Нінель Аркадіївна

 • Останні зміни:
28.01.1931

Місце народження: м. Черкаси.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1952 Київ. держ. ін-т інозем. мов, 1956 асп-ру Київ. ун-т. Канд. дис. «Глагольное аналитическое слово» (1963). Здобувала післядипломну освіту в ун-тах м. Лідс та м. Кембридж, Велика Британія як стипендіат Британ. Ради (British Council) (1963-64). У Київ. ун-ті: з 1960 викл. англ. мови на каф. англ. мови, з 1967 старш. викл., з 1969 доц. каф. теорії та практики перекладу ром.-герм. ф-ту. З 1990 доц. ф-ту міжн. відносин та міжн. права, у 1993-98 доц. каф. іноземних мов ІМВ.

Читати далі >Лісова Ілонна Георгіївна

 • Останні зміни:
24.07.1966

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1991 ф-т ром.-герм. філології Київ. ун-ту. Канд. дис. «Лексико-граматичні засоби вираження відносин часу (на матеріалі текстів офіційно-ділового стилю французької мови)» (2001). У Київ. ун-ті: 1991-94 ст. лаб-т каф. інозем. мов ІМВ, з 1994 викл., з 2003 доц. каф. іноземних мов ІМВ. Стажувалась у Вищий школі перекладу, м. Париж, Франція (1993), в університеті Paris–VІІІ, м. Париж (1999).

Читати далі >Мариньчак Світлана Юліанівна

 • Останні зміни:
21.12.1964

Місце народження: м. Луцьк .
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1988 Луцьк. пед. ін-т (нині Волин. держ. ун-т імені Лесі Українки). Канд. дис. «Аналіз ефективності інноваційних підходів» (1995). У Київ. ун-ті: з 2003 доц. каф. іноземних мов ІМВ.

Читати далі >Мірам Геннадій Едуардович

 • Останні зміни:
01.08.1940

Місце народження: м. Новозибків Орловської обл., РФ.
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
Закінчив 1965 ф-т англ. мови Київ. держ. пед. ін-ту іноз. мов. Канд. дис. «Сопоставительный аналіз английских и русских отглагольных существительных» (1984), докт. дис. «Дистрибутивна модель синтаксису і семантики наукового тексту для систем автоматичної обробки інформації» (1996). У Київ. ун-ті з 1999: доц., проф. каф. іноземних мов ІМВ.

Читати далі >Ніколаєва Людмила Олексіївна

 • Останні зміни:
02.01.1947

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1972 ф-т ром.-герм. філології Київ. ун-ту. Канд. дис. «Навчання іноземних студентів професійно орієнтованого перекладу» (1992). У Київ. ун-ті: 1975-93 викл. каф. рос. мови для іноземців, у 1993 доц. каф. укр. і рос. мов, з 1994 доц. каф. іноземних мов ІМВ.

Читати далі >Плахотнюк Наталія Олексіївна

 • Останні зміни:
19.04.1972

Місце народження: м. Шпола Черкаської області.
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1994 ф-т франц. мови КДПІІМ. Канд. дис. «Слово як архетип культури» (2000). У Київ. ун-ті: з 2004 асист. каф. іноземних мов ІМВ.

Читати далі >Рудковська Анна Юріївна

 • Останні зміни:
24.05.1979

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Канд. дис. «Лінгвопоетичні особливості французької готичної прози» (2006). У Київ. ун-ті: з 2005 викл. франц. мови каф. іноземних мов ІМВ. Фахівець у галузі лінгвопоетики, стилістики та прагматики худ. тексту.

Читати далі >Татьянченко Олена Олександрівна

 • Останні зміни:
19.02.1967

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1989 філол. ф-т Київ. ун-ту, 1997 Каїрський англ. центр післядипломної освіти при ООН у Єгипті. Канд. дис. «Педагогічні умови спілкування з іноземними студентами в процесі навчання» (1997). У Київ. ун-ті: з 1999 викл. англ. мови каф. англ. мови гуманіт. ф-тів Ін-ту філології, з 2005 доц. каф. іноземних мов ІМВ.

Читати далі >Толстов Сергій Валеріанович

 • Останні зміни:
14.11.1955

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчив 1977 іст. ф-т Київ. ун-ту. Канд. дис. «Английское общество и ирландское восстание 1916 года» (1983). Вчене звання доц. отримав 1992. Працював 1977-80 наук. ред. редакції історії, 1984-85 наук. ред. редакції наук. контролю Гол. редакції УРЕ; 1985-87 мол. наук. співроб. Ін-ту соц. і екон. проблем заруб. країн АН УРСР. У Київ. ун-ті: 1979-92 асп., викл. каф. нової і новіт. історії іст. ф-ту, виклад., асист., доц. каф. історії міжн. відносин та зовн. політики СРСР ф-ту міжн. відносин та міжн. права.

Читати далі >Чернуха Ірина Андріївна

 • Останні зміни:
07.02.1953

Місце народження: м. Краснодар, РФ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
Закінчила 1976 ф-т ром-герм. філології Київ. ун-ту. Канд. дис. «Имплицитная предикация сложных предложений и их текстовых семантических эквивалентах (на материалах английского языка)» (1989). У Київ. ун-ті: з 1976 викл. англ. мови на ф-ті ром-герм. філології, з 1977 викл., з 1992 доц. каф. іноземних мов мов ІМВ.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи