ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Губерський Леонід Васильович

04.10.1941

Місце народження: м. Миргород Полтав. обл..
Науковий ступінь: доктор філософських наук.
Наукове звання: професор, акад. НАН України, чл.-кор. АПН України.
Остання займана посада: ректор.

Закінчив філософський ф-т Київ. ун-ту (1969). Канд. дис. «Марксистско-ленинская идеология и ее роль в повышении творческой активности трудящихся в условиях развитого социализма» (1975). Докт. дис. «Ідеологія як культурно - історичний феномен» (1992). У Київ. ун-ті: 1973–94 асист., старш. викл., доц., професор. каф. філософії гуманіт. ф-тів, 1994–97 зав. каф. галузевої соціології, 1997–2006 зав. каф. філософії гуманіт. наук, 1988–94 проректор ун-ту з навч. роботи, з 1994 проректор, дир. Ін-ту міжнар. відносин, з 2006 дир. Ін-ту міжнар. відносин Київ. ун-ту, з 2008 ректор Київ. ун-ту.

Викладає нормат. курс "Філософія" і спец. курси. Наук. інтереси: філософські питання міжнар. відносин, філософії політики та соціальної філософії, організація науки й освіти в Україні. Наук. діяльність присвячена пріоритетним напрямам у галузі філософії – методологічно-світоглядному аналізу проблем взаємозв'язку, взаємозумовленості і взаємодії культури, ідеології й особистості як суспільних феноменів, філософському осмисленню сучасних геополітичних процесів та міжнар. політичних відносин.
 
Він автор понад 250 наукових публікацій, у тому числі 50 особистих та колективних монографій, підручників та навчальних посібників, зокрема, "Людина в сфері гуманітарного пізнання", "Духовне оновлення суспільства", "Матеріальне і духовне", "Культура. Ідеологія. Особистість", "Філософія", "Політологія", "Людина і світ", "Філософія політики" (у 6-ти томах), "Українська дипломатична енциклопедія" (у 2-х томах) та ін. Під його керівництвом захищено 8 докторських та 16 кандидатських дисертацій з проблем філософії.

Член комітету з Держ. премій України в галузі науки і техніки, Національної комісії України у справах ЮНЕСКО, експертної ради комітету Верховної Ради України у закордонних справах. Голова навч.-метод. комісії МОН України зі спеціальності "Міжнародні відносини". Віце-президент Т-ва "Знання" України. 1976–78 – радник Центр. ун-ту Республіки Куба. Гол. ред. наук. вісників "Міжнародні відносини", "Актуальні проблеми міжнародних відносин", "Філософські проблеми гуманітарних наук", член ред. колегій журналів "Політика і час", "Пам'ять століть", "Трибуна", наук. збірників "Український часопис міжнародного права", "Проблеми філософії" та ін.

Під його керівництвом захищено 8 докторських та 16 кандидатських дисертацій з проблем філософії.

Губерський Л.В. - лауреат премії ім. Д.І.Чижевського Національної академії наук України. Почесний доктор Благоєвградського університету (Болгарія), Московського державного університету імені М.В. Ломоносова (Російська Федерація).


Почесний громадянин міст Миргорода та Києва (2012).

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи