ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Мірам Геннадій Едуардович

01.08.1940

Місце народження: м. Новозибків Орловської обл., РФ.
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.

Закінчив 1965 ф-т англ. мови Київ. держ. пед. ін-ту іноз. мов. Канд. дис. «Сопоставительный аналіз английских и русских отглагольных существительных» (1984), докт. дис. «Дистрибутивна модель синтаксису і семантики наукового тексту для систем автоматичної обробки інформації» (1996). У Київ. ун-ті з 1999: доц., проф. каф. іноземних мов ІМВ. Фахівець у галузі теорії та методики викладання перекладу. Автор понад 40 наук. праць. Осн. праці: Translation Algorithms. Київ, Твім Інтер, 1998 (вид. кит. мовою, 2002); Професія перекладач. К., 2001 (вид. корейськ. мовою, 2003); Basic Translation. К., 2002 (у співавт.); Професійний переклад. К., 2003 (у співавт.); Практичний переклад. К., 2005 (у співавт.). Л-ра: Dictionary of International Biography, 25-th edition, 1997, Cambridge, England; Искусственный интеллект: Справочник. Кн. 1, М., 1990.

Автор:

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи