ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Рудковська Анна Юріївна

24.05.1979

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.

Канд. дис. «Лінгвопоетичні особливості французької готичної прози» (2006). У Київ. ун-ті: з 2005 викл. франц. мови каф. іноземних мов ІМВ. Фахівець у галузі лінгвопоетики, стилістики та прагматики худ. тексту. Досліджує жанр готичної новели у діахронічному аспекті; займається порівн. аналізом структурних, стиліст., лексико-граматичних особливостей франц., англ. та укр. готичних творів. Автор 20 наук. праць.

Осн. праці: Особливості категорій антропоцентричності та хронотопу в структурі французької готичної новели ХІХ століття // Мова і культура. 2003, Вип. 6, Т.ІІІ, Ч.2; Композиція та архітектоніка французьких готичних творів XVIII–XIX століття // Мовні та концептуальні картини світу. К., 2003; Еволюція французьких арго // Стратегія та методи навчання мов для спеціальних цілей. VIII науково-практична конференція. Наук.-метод. матеріали. К.: 2007 (у співавт.); Інтернет та іноземна мова // Мультимедійні засоби в навчанні мов і перекладу. Тези доповідей. К., 2007.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи