ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Толстов Сергій Валеріанович

14.11.1955

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчив 1977 іст. ф-т Київ. ун-ту. Канд. дис. «Английское общество и ирландское восстание 1916 года» (1983). Вчене звання доц. отримав 1992. Працював 1977-80 наук. ред. редакції історії, 1984-85 наук. ред. редакції наук. контролю Гол. редакції УРЕ; 1985-87 мол. наук. співроб. Ін-ту соц. і екон. проблем заруб. країн АН УРСР. У Київ. ун-ті: 1979-92 асп., викл. каф. нової і новіт. історії іст. ф-ту, виклад., асист., доц. каф. історії міжн. відносин та зовн. політики СРСР ф-ту міжн. відносин та міжн. права. З 1992 старш. наук. співроб., зав. відділу, пров. наук. співроб. ІСЕМВ НАН України. Дир. незалежної експерт.-аналіт. установи Ін-т політ. аналізу та міжн. досліджень. Фахівець у галузі міжн. відносин. Досліджував питання місця та ролі нац. меншин і нац.-визвольних рухів у міжн. відносинах, проблеми міжн. відносин у регіоні Бл. та Сер. Сходу, теорії міжн. відносин, зовн. політики України, атлантизм та тенденції європ. безпеки. Автор понад 200 наук. праць.

 Осн. праці: Национальные меньшинства и эмигранты в современном капиталистическом мире. К., 1984 (в соавт.); Рабочий класс и национальный вопрос в странах Западной Европы и Северной Америки. К., 1985 (в соавт.); Dimensions, Opportunities and Benefits of Ukraine – NATO Relations. Impact of NATO Enlargement on Ukraine’s Foreign Policy Process // www.nato.int/acad/fellow/99-01/tolstov.pdf; Глобалізація і безпека розвитку. К., 2001 (у співавт.); A Slavic Triangle? Present and Future Relations Between Russia, Ukraine and Belarus. Stockholm, 2002 (у співавт.); Міжнародна інформаційна безпека: сучасні виклики та загрози. К., 2006 (у співавт.); Украина без Кучмы. Год оранжевой власти. Январь 2005 – март 2006 года. К., 2007 (у співавт.). Арх.: Архів КНУ імені Тараса Шевченка, 1992, Спр. 120-ПВС.

Автор: С.О. Божко

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи