ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Іспано-італійської філології кафедра Іспано-італійської філології кафедра

Каф. ісп.-італ. філології ІФ як окремий підрозділ заснована на базі каф. романської філології у верес. 1972 р. Підготовка спеціалістів ісп. та італ. мов і л-р в Київ. ун-ті здійснюється з 1949 р. Першим зав. каф. була Кочубинська-Смичковська Ю.А., зараз каф. очолює доктор філологічних  наук, професор., акад. АН ВШ України, акад. Академії пед. та соц. наук (Росія) Корбозерова Н.М. На сьогодні каф. готує бакалаврів, спеціалістів та магістрів філології, викл.-дослідників ісп. та італ. мов, перекладачів з ісп. та італ. мов. Інозем. мови викладаються за інноваційними методами та методиками навчання із застосуванням аудіо- та відеотехніки. Каф. ісп.-італ. філології є центром наук. досліджень в Україні. Згідно з планом роботи каф. всебічно аналізуються особливості іспано- та італомовного простору. Розробляються актуальні проблеми лінгв. семантики, прагмалінгвістики, когнітивної лінгвістики, досліджуються особливості сучас. метропольних ісп., італ. мов, їхнє регіон. варіювання, іст. чинники, що вплинули на розвиток зазначених мов, проводяться порівн. аналіз ром. мов, а також паралелі між ними та укр. мовою. Діють докт-ра й асп-ра. До наук. роботи активно залучаються студенти ІФ Київ. ун-ту. Каф. є засн. зб. наук. праць «Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики». Каф. має широкі міжн. зв’язки із заруб. країнами – Іспанією, Італією, Аргентиною, Кубою, Мексикою, Португалією, Бразилією. У межах угоди між Київ. ун-том та Гранадським (Іспанія) і Флорентійс. (Італія) ун-тами укр. студенти щорічно проходять стажування у провідних ВНЗ цих країн. При каф. створені Центри італ. та іспан. мов.

Андрійченко Юлія Валеріївна

 • Останні зміни:
31.01.1973

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
1991 закінчила ф-т ісп. мови КНЛУ, 2006 – асп-ру Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті працює з 2007 – асист. каф. іспанської та італійської філології ІФ.

Читати далі >Артемова Людмила Василівна

 • Останні зміни:
22.05.1978

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
2000 закінчила ф-т ісп. мови КНЛУ, 2004 – асп. У Київ. ун-ті працює з 2005 – асист. каф. іспанської та італійської філології ІФ.

Читати далі >Вишневська Валентина Миколаївна

 • Останні зміни:
08.09.1948

Місце народження: м. Київ.
1972 закінчила Київ. ун-т. У Київ. ун-ті працює з 1973 – старш. лаборант, з 1981 – викл., з 1994 – старш. викл. каф. іспано-італійської філології.

Читати далі >Гетьман Зоя Олексіївна

 • Останні зміни:
22.05.1950

Місце народження: пос. Мілове, Міловського р-ну, Ворошиловгр. обл., зараз: с. Мілове, Біловодського р-ну, Луган. обл..
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
1972 закінчила ф-т ром.-герм. філології Київ. ун-ту, 1977 – асп-ру. У Київ. ун-ті з 1972: викл., 1977–82 – старш. викл., 1982–86 – доцент., 1986–91 – зав. каф. іспанської філології; 1991–94 – докторантка; 1994–97 – доцент., з 1997 – професор. каф. теорії та практики перекладу з романських мов; з 2006 – професор. каф. іспано-італійської філології ІФ.

Читати далі >Гріпцов Володимир Іванович

 • Останні зміни:
01.01.1948

Місце народження: м. Полоцьк, Білорусь.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
1976 закінчив ф-т ром.-герм. філології Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті з 1976: викл. ісп. мови каф. іспано-італійської філології ІФ.

Читати далі >Звада Інна Михайлівна

 • Останні зміни:
06.09.1933

Місце народження: м. Запоріжжя.
1955 закінчила ф-т ісп. мови Київ. пед. ін-ту інозем. мов. У Київ. ун-ті: 1962–72 – лаборант, викл. каф. романської філології; 1972–86 – старш. викл. каф. іспанської філології.

Читати далі >Іваницька Алла Олександрівна

 • Останні зміни:
19.10.1928

Місце народження: м. Бердянськ Запоріз. обл..
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1950 закінчила ісп. відділення І-го Ленінгр. (тепер С.-Петерб.) пед. ін-ту інозем. мов, 1963 – асп-ру Ін-ту л-ри ім. Т. Шевченка АН УРСР. В Київ. ун-ті з 1952: викл. ісп. та нім. мов, 1963–68 – доцент. каф. іспанської філології.

Читати далі >Калустова Ольга Михайлівна

 • Останні зміни:
21.10.1951

Місце народження: ст. Карши Каршинського р-ну Кашка-Дар’їнської обл. Узбецької РСР (Узбекистан).
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1977 закінчила Київ. ун-т, 1980 – асп-ру. У Київ. ун-ті працює з 1980: викл. каф. іспанської філології (1980–86); викл., доцент. каф. романських мов неспеціальних ф-тів (1986–93); доцент., каф. теорії та практики перекладу романських мов (1993–2001), докторант (2001–04).

Читати далі >Корбозерова Ніна Миколаївна

 • Останні зміни:
26.05.1949

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.
1971 закінчила ф-т ром.-герм. філології Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: 1971–78 викл., з 2000 професор. каф. іспанської філології; з 2002 – зав. каф. іспано-італійської філології ІФ.

Читати далі >Кочубинська-Смичковська Юзефа Адамівна

 • Останні зміни:
22.10.1929

Місце народження: с. Поташня Хойникського р-ну Гомел. обл., Білорусь.
Наукове звання: доцент.
1952 закінчила Ленінгр. (тепер С.-Петерб.) держ. ун-т. У Київ. ун-ті: 1972–83 – зав. каф., з 1983 – доцент. іспанської філології Київ. ун-ту.

Читати далі >Мерзлікіна Ольга Вікторівна

 • Останні зміни:
11.02.1972

Місце народження: м. Єлгава Латвія.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1995 закінчила ф-т ісп. мови КНЛУ. В Київ. ун-ті: з 2002 – асист., з 2006 – доцент. каф. іспано-італійської філології ІФ.

Читати далі >Обручникова Олена Петрівна

 • Останні зміни:
14.01.1953

Місце народження: м. Київ.
Наукове звання: доцент.
1979 закінчила ф-т ром.-герм. філології Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті: з 1983 – викл., з 2005 – доцент. каф. іспано-італійської філології.

Читати далі >Охріменко Валерія Ігорівна

 • Останні зміни:
24.11.1975

Місце народження: м. Керч АР Крим.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1997 закінчила ф-т ісп. мови КНЛУ. В Київ. ун-ті з 2002: асист., доцент. каф. іспано-італійської філології ІФ. З 2008 – у докт-рі.

Читати далі >Пономаренко Ольга Володимирівна

 • Останні зміни:
19.07.1979

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
2001 закінчила ф-т ром.-герм. філології Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті з 2001: асист. каф. іспано-італійської філології. Навчалася в Римі.

Читати далі >Сингаївська Ганна В’ячеславівна

 • Останні зміни:
02.06.1968

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
1993 закінчила ф-т ром.-герм. філології Київ. ун-ту., 1998 – асп-ру. В Київ. ун-ті з 2008 – асист. каф. іспано-італійської філології ІФ.

Читати далі >Шевкун Елеонора Володимирівна

 • Останні зміни:
30.05.1956

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.
Наукове звання: доцент.
1979 закінчила Київ. ун-т. В Київ. ун-ті з 1982 викл., 2003 – доцент. каф. іспано-італійської філології.

Читати далі >
Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи