ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Гетьман Зоя Олексіївна

22.05.1950

Місце народження: пос. Мілове, Міловського р-ну, Ворошиловгр. обл., зараз: с. Мілове, Біловодського р-ну, Луган. обл..
Науковий ступінь: доктор філологічних наук.
Наукове звання: професор.

1972 закінчила ф-т ром.-герм. філології Київ. ун-ту, 1977 – асп-ру. У Київ. ун-ті з 1972: викл., 1977–82 – старш. викл., 1982–86 – доцент., 1986–91 – зав. каф. іспанської філології; 1991–94 – докторантка; 1994–97 – доцент., з 1997 – професор. каф. теорії та практики перекладу з романських мов; з 2006 – професор. каф. іспано-італійської філології ІФ. Кандидат дис. «Складнопідрядні речення з підрядним допустовим в іспанській літературній мові ХП-ХХ століть» (1977), докт. дис. «Лінгвістична модель іспанського діалогічного мовлення: принципи граматичної побудови діалогічного тексту» (1996). Викладає ісп. мову, теорет. курси з порівняльної лексикології та стилістики ісп. та укр. мов, спецкурси з різних аспектів перекладу. Підготувала 14 кандидат наук. Осн. напрями наук. діяльності: дослідження в галузі іст. та сучас. синтаксису ісп. мови, стилістики ісп. мови, текстолінгв., прагматики, теорії перекладу. 2006–08 – Вчен. секретар Вчен. ради ІФ Київ. ун-ту, чл. спец. рад з захисту докт. дис. у Київ. ун-ті та КНЛУ, чл. експерт. ради з мовознавства ВАК України, чл. редколегій ряду фахових видань. Нагороджена Почесною грамотою ВАК України, медаллю «1500 років Києва». Автор понад 270 наук. і наук.-метод. праць. Має публікації у провідних вид. Іспанії, Республіки Куба, Мексики. Осн. праці: Текстовий аналіз композиційного стандарту іспанського діалогічного мовлення. К., 1994; Практикум з порівняльної стилістики іспанської та української мов. К., 2002; Усний переклад з іспанської мови українською. К., 2006; Курс усного перекладу з іспанської українською. Вінниця, 2007; Інтерпретація і переклад іспанських спеціальних текстів. К., 2008 (у співавт.).

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи