ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Береза Ганна Іванівна

23.10.1913

Місце народження: с. Жовте, тепер П’ятихатського району Дніпропетровської області.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.

1932 закінчила шкільний ф-т Нікопол. пед. технікуму, 1938 іст. ф-т Київ. учит. ін-ту. У 1939–40 слухач Академії рад. торгівлі (м. Київ). У 1932–33 зав. відділом піонерів, 1933–35 – заст. секретаря з марксистсько-ленінського навчання Нікопол. міськкому ВЛКСМ. Упродовж 1936–37 – комсорг ЦК ВЛКСМ Київ. сш № 6, 1942–43 старш. наук. співроб. Ін-ту історії України АН УРСР. Протягом 1944–46 консультант відділу агітації і пропаганди ЦК КП(б)У, працювала в апараті ЦК КП(б)У, 1946–50 наук. співроб. Комісії з історії Вітч. війни АН УРСР, з 1950 заст. дир. з навч. частини курсів підготовки викладачів суп. наук при Київ. ун-ті. З 1951 асист., старш. викл. каф. марксизму-ленінізму, доц. каф. історії КПРС Київ. ун-ту. Канд. дис. «Борьба трудящихся Кировоградской области под руководством большевистских организаций против немецко-фашистских оккупантов (1941 – март 1944 гг.)» (1951). Нагороджена медалями «Партизан Великої Вітчизняної війни» ІІ ст. (1945), «За доблесний труд у Великій Вітчизняній війні 1941–1945» (1945). Осн. праці: Жінки Радянської Країни. К., 1948; Из истории подпольной и партизанской борьбы в период Великой Отечественной войны на Украине. К., 1950; Боротьба більшовицьких організацій Кіровогрської області проти німецько-фашистських окупантів. К., 1954; ІІІ з’їзд РСДРП та його історичне значення. К., 1955. Арх.: Архів КНУТШ. 1958. Спр. 4–пвс. 

Автор: С.М.Раєвський

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи