ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Буцько Микола Олександрович

16.03.1923- 02.01.1982

Місце народження: с. Слободо-Петрівка, Гребінківського району Полтавської області.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.

1951 закінчив історичний ф-т, 1954 асп-ру Київ. ун-ту. 1952–54 асист., з вересня 1954 старш. викл., з 1958 доц. каф. марксизму-ленінізму, з 1964 в.о. проф., з 1967 проф. каф. історії КПРС, з 1971 проф. каф. історії КПРС ІПК викл. сусп. наук, з 1975 проф. каф. історії КПРС. Канд. дис. «Братская помощь великого русского народа и других народов СССР украинскому народу в восстановлении народного хозяйства республики в годы Великой Отечественной войны (1943 – 1945 гг.)» (1954), докт. дис. «Коммунистическая партия – организатор и руководитель восстановления народного хозяйства Украины в годы Великой Отечественной войны (1942–1945 гг.)» (1966). Розробив і читав спец. курс «Історія Комуністичної партії України». Учасник ВВв, інвалід 2 групи. Нагороджений орденом Вітчизняної війни І ст. (1944), медаллю «За перемогу над Німеччиною у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр.» (1945), знаками «Ветеран гвардійських мінометних частин», «Переможець соціалістичного змагання 1975 р.», «Переможець соціалістичного змагання 1977 р.». Брав участь у написанні «Истории колхозного крестьянства» (3–й т.), «Очерков истории Киевской областной партийной организации», «Героического подвига украинского народа в Великой Отечественной войне (1941 – 1945)», «Великая Отечественная война Советского Союза 1941 – 1945 гг.)», «Во главе защиты Советской Родины: Очерки деятельности КПСС в годы Великой Отечественной войны», «Подвиг Донбасса: труд и боевой героизм трудящихся Донбасса в первый период Великой Отечественной войны», «Рабочее движение и распространение марксизма в России (1883 – 1894 рр.)», «Возрождение колхозного села. Коммунистическая партия Украины – организатор восстановления сельского хозяйства республики в годы Великой Отечественной войны», «КПСС – организатор всенародной помощи трудящимся западных областей УССР в восстановлении и дальнейшем развитии народного хозяйства (1944 – 1950 гг.)», «Военно-организаторская деятельность КП Украины в первые годы Великой Отечественной войны». Осн. праці: Коммунистическая партия – организатор всенародной помощи Советской Украины в восстановлении народного хозяйства в годы Великой Отечественной войны. Л-ра: Набока С. В. Буцько Микола Олександрович // Соціальна історія. 2008. Вип.IV. 

Автор: С.В.Набока

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи