ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Черевичний Геннадій Семенович

08.12.1968

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчив 1994 історичний ф-т, 1997 асп-ру Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: асист. (1998–2000) каф. етнології та краєзнавства; асист. (2000–03), доц. (2003–07) каф. історії для гуманітарних факультетів. З 2007 доц. каф. новітньої історії України. Читає нормат. курси «Методика викладання історії в школі», «Історія України». Розробив програми і читає спец. курси та проф.-орієнтовані дисципліни: «Основи етнопедагогіки», «Етнополітика», «Етнокультурні процеси в Західній Європі епохи Середньовіччя та Ренесансу», «Іст.-культ. пам’ятки Пд. України», «Сучасні етнополітичні процеси в Україні», «Історія освіти та науки в Україні в контексті закордонного досвіду» на іст. ф-ті. Канд. дис. «Розвиток вищої освіти в Україні (друга половина 1980-х рр.)» (1997). Сфера наук. інтересів – проблеми етнополітики, етнопедагогіки та етнічної історії, історія освіти та науки в Україні. Автор 55 наук. та навч.-метод. праць. Осн. праці: Зб. навч.-метод. матеріалів з етнології. Вип. 2. К., 2000; Вища освіта в Україні на зламі епох. К., 2002; Історична наука: термінологічний і понятійний довідник: Навч. посібник. К., 2002 (у співавт.); Нариси історії вищої освіти та науки України в ХХ ст. К., 2003; Навчально-методичні розробки (практикум) з курсу «Історія України» для студентів Інституту філології. К., 2006; Методичні рекомендації до проведення семінарських занять з курсу «Історія України» на тему «Україна в 20 30-х рр. ХХ ст.» для студентів Інституту філології. К., 2006; Історія України для інозем. студентів: Підручник. К., 2008 (у співавт.); Історія України: Курс лекцій для студентів вищих навчальних закладів. К., 2010 (у співавт.); Історія України. Новітня доба: навч. посібник. К., 2012 (у співавт.). 

Автор: О. В. Вербовий

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи