ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Дубина Кузьма Кіндратович

01.01.1906- 22.09.1967

Місце народження: с. Підгороднє Межевськ. р-ну Дніпропетр. обл..
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.

Закінчив 1936 редакторський ф-т Ін-ту журналістики ім. В.В. Воровського (м. Ленінград), 1936–37 слухач 2-х річного підготовчого відділення Ін-ту Червоної професури. 1933–34 дир. обл. філії Укр. ін-ту заочної партосвіти (м. Луганськ), 1934–36 викл. історії ВКП(б) Донец. обл. парт. курсів (м. Маріуполь), 1938–39 старш. викл. основ марксизму-ленінізму заочного Ін-ту зв’язку та КІБІ, 1939–41 лектор ЦК КП(б)У, 1943–48 дир. Укр. держ. вид-ва (Харків, Київ), 1948–49 асп. Академії суп. наук при ЦК ВКП(б) (Москва), 1949–51 зав. сектором культури Ради міністрів УРСР, 1951–52 зав. каф. максизму-ленінізму КІБІ, 1952–54 доц. каф. марксизму-ленінізму ІПК викл. марксизму-ленінізму при Київ. ун-ті. Упродовж 15.11.1954 – 14.07.1956 зав. каф. марксизму-ленінізму гуманіт. ф-тів Київ. ун-ту, 1956–64 дир. ІПК викл. сусп. наук при Київ. ун-ті. Впродовж 1964–67 дир. Ін-ту історії АН УРСР. 1944–52 за сумісн. старш. викл., доц. каф. марксизму-ленінізму Київ. держ. пед. ін-ту ім. М.Горького. Канд. дис. «Підпільні більшовицькі організації Києва в боротьбі проти німецько-фашистських окупантів» (1949), докт. дис. (1956). Проф. Коло наук. інтересів – історія комуніст. партії. Чл. парткому АН УРСР, голова Добровільного тов-ва охорони пам’ятників історії і культури Української РСР, чл. президії та голова Ради по пропаганді іст. знань республіканського тов-ва «Знання», голова секції суп. наук республіканського тов-ва дружби й культурних зв’язків з заруб. країнами. Голова Вч. ради Ін-ту історії АН УРСР, чл. вч. рад Київ. ун-ту та Ін-ту історії при ЦК КПУ, чл. ред. колегії жур. ЦК КПУ «Комуніст України». Співавтор та чл. ред. колегій «Історії Української РСР», «Україна в період розгорнутого будівництва комунізму», «Українська РСР у Великій Вітчизняній війні». Учасник ВВв. Учасник оборони Києва, партизан. Руху (з’єднання Сабурова). Нагороджений орденом Червоного прапора (1944), орденом «Знак пошани» (1948), медаллю «Партизану Великої Вітчизняної війни» (1944), медалями «За перемогу над Німеччиною у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр.» (1945), «За ратну працю в період Великої Вітчизняної війни» (1945), Чехословацьким Військовим хрестом (1946). Похований на Байковому кладовищі (м. Київ). Осн. праці: Варвары XX столетия // Комуніст. 1942. 28 трав.; С единой мыслью победить // Комуніст. 1942. 2 жовт.; Разгром врага неминуем // Соціалістична Харківщина. 1943. 12 лют.; В глубоком тылу врага // Советская Украина. 1943. 5 жовт.; Растерзанный Киев // Исторический журнал. 1943. №3-4; В Чехословакии // Сучасність і майбутнє. 1946. №5; Киев в период немецкой оккупации // Киев. К., 1948; Злодеяния немцев в Киеве. К., 1945. Л-ра: Купчик О.Р. Дубина Кузьма Кіндратович // Соціальна історія. 2008. Вип.IV. Арх.: Архів КНУТШ. 1974. Спр.121–пвс. 

Автор: О.Р.Купчик

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи