ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Гошуляк Іван Леонідович

02.11.1944

Місце народження: с. Таужна, Гайворонського району Кіровоградської області.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчив 1971 іст.-філос. ф-т, 1974 асп-ру каф. історії КПРС гуманіт. ф-тів Київ. ун-ту. Під час навчання очолював наук. студ. тов-во іст.-філос. ф-ту. У Київ. ун-ті 1974–76 асист., 1976–79 старш. викл., 1979–81 в. о. доц., 1981–84 доц. каф. історії КПРС для гуманіт. ф-тів. Читав лекції і проводив семінари з історії КПРС на ф-тах: іст., філос., романо-герман., журналістики, міжн. відносин та міжн. права, читав спецкурс «Корінні проблеми історії Компартії України». Канд. дис. «Большевистская пресса – оружие партийных организаций Украины в борьбе за осуществление решений VIII Всероссийской конференции РКП(б) о советской власти на Украине» (1975). 1984 перейшов на роботу до Ін-ту історії партії ЦК КПУ. Наук. досл. присвячені питанням історії КПРС, встановленню рад. влади в Україні, історії профспілкового руху в Україні, теоретичній спадщині В. І. Леніна. Після проголошення незалежності України досліджує період Української революції 1917–21 рр., зокрема, причини поразки Центральної Ради. Осн. праці: В борьбе за власть Советов на Украине. К., 1977 (у співавт.). Арх.: Архів КНУТШ. 1984. Спр. 14–пвс. 

Автор: Ю. В. Латиш

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи