ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Гусєв Віктор Іванович

06.04.1941

Місце народження: м. Зеленодольськ, Татарстан, РФ.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.

Закінчив 1965 іст.-філос. ф-т, 1972 асп-ру Київ. ун-ту. У 1965–69 учитель історії та суспільствознавства сш, секретар Березнегуватського районного комітету ЛКСМУ Миколаїв. обл. У Київ. ун-ті: 1972–75 асист., старш. викл., доц. каф. історії КПРС, проф. каф. історії для гуманітарних факультетів (1992-2008). 1975–88 інструктор, заст. зав. відділу науки та навч. закладів Київ. міськкому КПУ. Канд. дис. «Борьба большевиков за осуществление ленинской тактики на выборах во Всероссийское и Всеукраинское Учредительное собрание» (1973 ), докт. дис. «Бунд в суспільно-політичному житті України (кінець ХІХ ст. – 1921 р.)» (1999). Займається дослідженням сусп.-політ. життя в Україні, участі в ньому партій та громадських об’єднань наприк.ХІХ – 20–30-ті роки ХХ ст. Чл. спец. вченої ради Ін-ту політ. та етнонац. досліджень НАН України, чл. ред. колегії кількох видань іст. профілю. Автор бл. 160 наук., публіцистичних та попул. праць. Осн. праці: Бунд, Комфарбанд, євсекція КП(б)У: місце в політичному житті України (1917–1921 рр.). К., 1996; Новітня історія України (1900–2000 рр.) К., 2000; Хрестоматія з історії України для учнів 7 – 11 класів загальноосвітніх середніх шкіл. К., 1996. Л-ра: Калінцев Ю.О. Гусєв Віктор Іванович / Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка: минуле й сьогодення / під ред. проф. Г.Д.Казьмирчука. К., 2004. Арх.: Архів КНУТШ. 1975. Спр.13–пвс. 

Автор: Ю.О.Калінцев

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи