ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Казьмирчук Григорій Дмитрович

09.05.1944

Місце народження: с. Кальник Іллінецького району, Вінницької області.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.

Закінчив 1974 історичний ф-т, асп-ру каф. історії СРСР дожовтневого періоду Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: асист. (1977), доц. (1989), проф. (2001) каф. історії Росії, зав. каф. історії для гуманітарних факультетівтів (2001). Канд. дис. «Первый этап освободительного движения в России в исследованиях историков Советской Украины (1917–1980 гг.)» (1984), докт. дис. «Рух декабристів: історіографія проблеми (1917 – середина 1930-х років)» (1997). Досліджує проблеми історіографії, бібліографії, історії України, Росії, краєзнавства. Організатор і керівник міжн. конференцій «Декабристські читання» (1987–2005, ред. 10 вип. зб. матеріалів і тез). Чл. спец. вч. ради Д 26.001.20 та спец. вч. ради ІЖ Київ. ун-ту. Чл. ред. колегій ряду видань іст. профілю. Підготував 1 докт. і 20 кандидат історичних наук, керує 5 асп., є консультантом 1 докторанта. Автор бл. 350 наук., наук.-попул., публіцист. праць. Серед них 30 монографічних досліджень та брошур, розробка курсів лекцій. Осн. праці: Все, що посіяне зійде… (Нариси суспільно-політичного руху Росії першої половини ХІХ ст.) К., 1988; «Апостоли правди». Рух декабристів в історичній літературі 1917 – першій половині 30-х років. К., 1997; Історіографія руху декабристів: В 4-х ч. Ч. І. Дореволюційне декабристознавство (1825–1917 рр.). К., 2000, Ч. 2. Становлення радянського декабристознавства (1917 – перша половина 1930-х рр.). К.; Черкаси, 2001; Українське декабристознавство. К.; Черкаси, 2002 (у співавт.); Історична бібліографія: Курс лекцій. 2-е виправ. вид. К., 2002; Роде наш красний: село Кальник. Кн.1., К., 2006, Кн.2., 2008 (у співавт.); Кальницький козачий полк (1648–1711 рр). К., 2009. Л-ра: Г.Д. Казьмирчук: Библиографический указатель. К., 1990; Сілкін А.В. Г.Д. Казьмирчук – дослідник історії України (до 50-ти річчя з дня народження) // Наук. зап. з історії України. Кіровогр, 1993. Вип. 2.; Колесник В.Ф., Латиш Ю.В. Казьмирчук Григорій Дмитрович / Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка: минуле й сьогодення / під ред. проф. Г.Д.Казьмирчука. К., 2004; Латиш Ю. Григорій Казьмирчук: життя на наукова праця історика. К., 2004; Казьмирчук Григорій // Переяслав-Хмельницький держ. пед. університет імені Григорія Сковороди: Наукові здобутки і перспективи розвитку. 1986-2006: Бібліограф. Довідник. Переяслав-Хмельницький, 2006; Казьмирчук Григорій Дмиртович / Київ. нац. університет імені Тараса Шевченка: Шляхами успіху. Т.2. К., 2006; Вербовий О. Казьмирчук Григорій Дмитрович / Казьмирчук Г.Д. Історична бібліографія: Курс лекцій. 2-е виправ. вид. К., 2002; Литвин В. Історичний огляд // Історія України: Компакт диск. К., 2007; Латиш Ю.В. Університетська decembriana. Дослідження руху декабристів у Київському університеті. К., 2008. 

Автор: В.Ф.Колесник

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи