ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Курас Іван Федорович

03.10.1939- 16.10.2005

Місце народження: с. Немирівське Балтського району, Одеської області.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор, академік НАНУ.

Закінчив іст. ф-т Одеськ. ун-ту (1962), асп-ру каф. історії КПРС Київ. ун-ту (1967). У Київ. ун-ті 1967–70 доц. каф. історії КПРС. Читав лекції та проводив семінар. заняття на історичному та філол. ф-тах, вч. секретар Вченої ради з історії КПРС, керував роботою студ. наук. гуртка. З 1970 старш. наук. співроб. Ін-ту історії партії ЦК КПУ. Канд. дис. «Большевики во главе национально-освободительного движения трудящихся Украины в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции (март – декабрь 1917 г.)» (1967). Наук. праці присвячені розвитку укр. нац. ідеї, становленню політ. системи сучасної України, нац. меншинам в Україні, партизанському рухові у роки ВВв, проблемам Укр. революції. Очолював авторський колектив низки фундамент. праць з актуальних проблем вітчизн. історії, політології та етнополітики. Засл. діяч науки і техніки України (1998), лауреат держ. премії в галузі науки і техніки (1999). Нагороджений орденом Дружби народів, орденом «Великий Хрест» (1997, Італія), орденом князя Гедимінаса IV ст. (1998, Литва), орденом Ярослава Мудрого V ст. (1999) и IV ст. (2003). У 1988–93 акад.-секретар Відділення історії, філософії і права, чл. Президії НАН України. Чл. Конституційної комісії, очолював держ. комісії з питань реформування науки, облаштування депортованих народів, ради з питань мовної і релігійної політики при Президенті та уряді України. Віце-президент НАН України, дир. Ін-ту політ. та етнонаціональних досліджень, віце-прем’єр-міністр України з питань гуманіт. політики (1994-97), нар. депутат України (2002–05). Похований на Байковому кладовищі (м. Київ). Автор понад 200 публікацій. Осн. праці: Українська Соборність: ідея, досвід, проблеми (до 80-річчя акту Злуки 22 січня 1919 р.). К., 1999 (у співавт.); Інтелігенція – гуманна об’єднувальна сила сучасного суспільства. К., 2000 (у співавт.), Національні меншини України у ХХ столітті: політико-правовий аспект. К., 2000 (у співавт.); Сучасна політична ситуація в Україні: між Сходом і Заходом. К., 2001 (у співавт.); Національна інтеграція в політкультурному суспільстві. Український досвід 1991-2000 років. К., 2002 (у співавт.); Короткий довідник з історії України. К., 1994; Етнополітика: Історія і сучасність. Статті, виступи, інтерв’ю 90-х років. К., 1999; Політична система сучасної України: Особливості становлення, тенденції розвитку: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. К., 2002 (у співавт.). Арх.: Архів КНУТШ. 1970-71. Спр.58-пвс. 

Автор: Г.Д. Казьмирчук, Ю.В. Латиш

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи