ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Латиш Юрій Володимирович

16.11.1981

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.

Історик. Закінчив 2004 іст. ф-тет Київ. ун-ту, 2007 асп-ру іст. ф-ту Київ. ун-ту. 2003–07 голова Наук. т-ва студ. та асп-в іст. ф-ту. 2004–05 асист. каф. філософії Нац. транспортного ун-ту. В Київ. ун-ті: 2007–11 асист., 2011–16 доц. каф. іст. для гуманітарних ф-тів, 2016–18 доц. каф. іст. зарубіжної україністики, з 2018 доц. каф. іст. світового українства. Викладає курси «Історія України», «Вступ до університетських студій», «Вступ до спеціальності: історія», «Сучасна політична історія країн світу», «Історія імміграційної політики країн світу», «Етнополітичні дослідження в Україні», «Міжнаціональний дискурс: минуле і сучасне».Канд. дис.: «Українська та російська історіографії декабристського руху в Україні (20-ті рр. ХХ ст. — початок ХХI ст.)» (2007). Наукові інтереси: історіографія, декабристський рух, Перебудова в СРСР, алкогольні студії, публічна історія, історія Київ. ун-ту. Перебудова в СРСР, алкогольні студії, історія Київ. ун-ту. Осн. праці: Університетська decembriana. Дослідження руху декабристів у Київському університеті. К., 2008; «Українські декабристи чи декабристи на Україні?»: Рух декабристів очима істориків 1920-х років. К., 2011 (у співавт.); Декабристи в Україні. Історіографічні студії. К., 2014;2-ге вид., 2019 (у співавт.); В. В. Щербицький. Життя, присвячене Україні. К., 2018 (у співавт.). Л-ра: Кліо вітає переможців // Київський університет, 2002, № 8, вер.; Юрочкіна І. Г. Прилюдний захист дисертації Ю. В. Латишем // Соціальна історія, вип. ІІІ, 2008; Шпак В. Волинські конференції: інформація до роздумів // Урядовий кур’єр, 2009, 5 лист.

Автор: Г. Д. Казьмирчук

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи