ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Лукашенко Анатолій Аврамович

29.05.1934

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.

1956 закінчив військ.-авіац. школу (м. Павлоград), 1961 іст.-філос. ф-т Київ. ун-ту, 1966 асп-ру каф. КПРС Київ. пед. ін-ту. Працював: старш. лаборант, викл. курсу історії КПРС на каф. марксизму-ленінізму КІНГ. У Київ. ун-ті: асист. каф. історії КПРС (1966–68). З 1968 у Київ. пед. ін-ті. Канд. дис. «Коммунистическая партия в борьбе за подготовку и переподготовку учительских кадров в период семилетки» (1968). 1969–71 доц. Київ. пед. ін-ту, 1971–73 доц. Вищої парт. школи при ЦК КПУ, 1973–91 зав. каф. політ. історії УВШ МВС СРСР, 1994–95 гол. психолог Управління по роботі з особовим складом Гол. Управління кадрів МВС України, 1995–99 зав. каф. сусп. дисциплін КІВС, з 1999 зав. каф. сусп. дисциплін Київ. держ. академії водного транспорту. Коло наук. інтересів: аспекти історії загальноосвітньої школи України (1959–65); підготовки і перепідготовки вчит. кадрів і кадрів для органів внутрішніх справ, організації навч.-виховного процесу; історія України та історія держави і права України; організація самостійної роботи студ. по вивченню сусп. дисциплін. Автор понад 70 праць. Осн. праці: Історія української та зарубіжної культури: навч. посіб. / за ред. С.М.Клапчука. К., 2007. Л-ра: Українські історики XX століття: Біобібліографічний довідник / Серія «Українські історики». К., 2004. Вип. 2. Ч.2. Арх.: Архів КНУТШ. 1968. Спр. 39-пвс.

Автор: Ю.В.Латиш, О.Г.Таран

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи