ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Мултих Георгій Минович

28.04.1918 - 01.06.1993

Місце народження: с. Велико-Янісоль Донецької області .
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: професор.

1942 закінчив об’єднаний Укр. ун-т у Кзил-Орді, 1943 Рязан. артилерійське училище, асп-ру Київ. ун-ту. Викл. Рязан. артилерійського училища 1943–44. Мол. наук. співроб. Укр. наук.-досл. ін-ту педагогіки України. У Київ. ун-ті: 1949 старш. викл., 1954 доц. каф. історії марксизму-ленінізму, з 1955 в Ін-ті історії партії ЦК КПУ: старш. наук. співроб., 1961 – зав. сектором публікацій, 1968 – заст. дир. з наук. роботи. Працював в ІПК викл. сусп. наук. Канд. дис. «Большевистская критика и самокритика в период подготовки развернутого наступления социализма по всему фронту. XV–XVI съезды ВКП(б)» (1954), докт. дис. (1964). Коло наук. інтересів: історія України, історія Великої Вітчизняної війни, історія парт. буд-ва. Учасник ВВв: 1941, 1944–45 брав участь у боях на Південно-Західному та Ленінградському фронтах. Лауреат Держ. премії УРСР в галузі науки і техніки (1970). Чл. ред. колегій УІЖ, «Під прапором ленінізму». Автор понад 150 наук. публ. Осн. праці: Українська РСР у Великій Вітчизняній війні Радянського Союзу 1941-1945 рр. В 3-х т. (у співавт.); Комуністична партія – натхненник і організатор перемоги соціалістичної революції на Україні. К., 1957; Енциклопедія комуністичної стратегії і тактики. – К., 1970; КПРС – керівна і спрямовуюча сила радянського суспільства. К., 1978. Л-ра: Пам’яті вчителя // Трибуна. К., 2003. № 1-2; Вербовий О.В. Мултих Георгій Минович / Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка: минуле й сьогодення / під ред. проф. Г.Д.Казьмирчука. К., 2004. Арх.: Архів КНУТШ. 1955. Спр. 33-пвс. 

Автор: О.В.Вербовий

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи