ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Набока Сергій Валерійович

13.01.1973

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.

Історик. Закінчив 2002 іст. ф-тет Київ. ун-ту, 2005 асп-ру іст. ф-ту Київ. ун-ту. В Київ. ун-ті: 2005–11 асист., з 2011 доц. каф. іст. для гуманітарних ф-тів. Викладає історію України, політологію. Канд. дис.: «Діяльність інституту мирових посередників у проведенні селянської реформи 1861 року на Правобережній Україні (1861–1914 рр.)» (2006). Наукові інтереси: діяльність мирових установ на Правобережній Україні; соціально-економічне та суспільно-політичне життя СРСР 50–80-х рр. XX ст. та незалежної України у кінці XX – на початку XXI ст. Осн. праці: Провідники духовності в Україні: Довідник. К., 2003 (у співавт.); Соціально-економічний та суспільно-політичний розвиток України у першій половині 1950-х – середині 1980-х рр.: матеріали й метод. рекоменд. до лекції курсу «Історія України» для студ. гуманіт. ф-тів. К., 2009; Розвиток України в 1991–2009 рр.: матеріали й метод. рекоменд. до лекції курсу «Історія України» для студ. гуманіт. ф-тів. К., 2010; Становлення та діяльність інституту мирових посередників на Правобережній Україні (1861–1914 рр.). К., 2013; Історія Київського університету. К., 2014 (у співавт.).

Автор: Г. Д. Казьмирчук

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи