ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Новохатько Леонід Михайлович

11.01.1954

Місце народження: с. Вечірки Пирятинського району Полтавської області.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.

Закінчив 1975 іст. ф-т Полтав. держ. пед. ін-ту, 1982 асп-ру каф. історії КПРС гуманіт. ф-тів Київ. ун-ту. 1975–76 учитель історії та суспільствознавства Чутівської сш Полтав. обл. 1977–79 асист. каф. історії СРСР Полтав. пед. ін-ту. У Київ. ун-ті: 1982–85 асист., доц. (1985) каф. історії КПРС гуманіт. ф-тів. Заст. секретаря парткому ун-ту. 1987–91 лектор ЦК КПУ; зав. відділу Київ. міськкому, кер. прес-центру ЦК КПУ. 1993 заст. нач. Гол. упр. інформації, зв’язків з пресою і громадськістю КМ України. 1993–94 радник президента Укр. спілки промисловців і підприємців. 1994 кер. служби з питань гуманітарної політики Адміністрації Президента України. З 12.1994 – виконавчий дир. Держ. фонду підтримки культур нац. меншин України. 01.1996–08.2001 – заст. міністра культури і мистецтв, з 02.08.1996 голова наглядової ради Шевченківського нац. заповідника. 2003–05 перший заст. міністра культури і мистецтв України у зв’язках з Верховною Радою України. З 2007 перший заст. ген. дир. Укр. нац. інформаційного агентства «Украінформ». Зав. каф. зв’язків з громадськістю Київ. нац. ун-ту культури і мистецтв. Канд. дис. «Деятельность Коммунистической партии по укреплению братского сотрудничества рабочего класса советских республик в годы создания фундамента социалистической экономики (1926–1932)» (1982), докт. дис. «Соціально-економічні і культурні процеси в Україні у контексті національої політики радянської держави (20-ті – середина 30-х рр. ХХ ст.)» (1999). Заслужений діяч науки і техніки України, кавалер ордену «За заслуги» ІІІ ст. (2010). Автор бл. 60 наук. праць. Осн. праці: До 110-річчя з дня народження М. Ф. Владимирського-Буданова // УІЖ. 1984. № 3; Національний аспект доктрини «соціалістичної реконструкції» (Спроба історико-теоретичного переосмислення). К,, 1997; Україна: скарби музеїв музеїв і заповідників: Путівник. К., 1997 (упоряд.); Німці і німецька культура в Україні. К., 2001 (у співав.); Міжнародний досвід охорони культурної спадщини та пам’яткоохоронне законодавство України: Матеріали конференції (18–19 квітня 2002 р.) (гол. ред.). К., 2002; Пам’ятки російської історії і культури в Україні XVII–XXI ст. К., 2003 (у співав.). Арх.: Архів КНУТШ. 1988. Спр. 62-пвс. 

Автор: О.В.Вербовий, В.І.Пилипів

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи