ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Рябцев Володимир Павлович

25.06.1942 - 21.11.2005

Місце народження: м. Белогорськ Амурської обл., РФ .
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.

Закінчив 1965 історичний ф-т, 1969 асп-ру Київ. ун-ту. У 1969–74 старш. викл. каф. марксизму-ленінізму Київ. ін-ту фіз. культури і спорту. У Київ. ун-ті: 1965 старш. лаборант; 1974-2001 - доц., проф. каф. історії КПРС гуманітарних факультетів, історії для гуманітарних факультетів, 2001-2002 - проф. каф. історії Росії. Викладав нормат. курси «Політологія», «Політична історія ХX століття», «Історія України», «Історія рад. суспільства», а також спец. курси: «Історія становлення і розвитку лібералізму в Російській імперії середини XIX – початку XX ст.», «Українське питання в житті російського суспільства середини XIX – початку XX ст.», «Ідейна боротьба в російському соціал-демократичному русі (1903–1917 рр.)». Канд. дис. «Викриття В. І. Леніним діяльності ліквідаторів в роки нового революційного піднесення (1910-1914 рр.)» (1970), докт. дис. «Идейный разгром В.И. Лениным ликвидаторства в социал-демократическом движении России» (1989). Підготував 12 кандидат історичних наук. Чл. спец. ради іст. ф-ту по захисту канд. і докт. дис., чл. спец. вч. ради по захисту канд. і докт. дис. Ін-ту політ. і етнонац. досліджень НАН України, чл. спец. вч. ради по захисту докт. дис. філос. ф-ту з фаху «Політологія». Напрямок наук. дослідження – політ. історія, соціал-демократія минулого і сучасного, розвиток рос. соціал-демократії, боротьба з опортунізмом, еволюція лібералізму. Відмінник освіти України (2000), має 2 уряд. медалі. Автор понад 50 наук. праць. Осн. праці: Историческое значение опыта борьбы В.И.Ленина против ликвидаторства. К., 1988; Крестьянское движение в Болгарии в конце ХІХ в. К., 1997 (у співавт.) Л-ра: Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка: минуле й сьогодення / під ред. проф. Г.Д.Казьмирчука. К., 2004. Арх.: Архів КНУТШ. 2002. Спр.124. 

Автор: Г.Д.Казьмирчук

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи