ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Салабай Володимир Федотович

03.06.1936

Місце народження: с. Кипиєвате Канів. р-ну Київ. обл., тепер Черкас. обл..
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: професор.

Закінчив 1962 Чернів. держ. ун-т, 1968 асп-ру каф. історії КПРС Київ. ун-ту. Працював 1962–66 на викл. роботі (м. Золотоноша). У Київ. ун-ті: асист. (1968–70), старш. викл. (1970–74), в.о. доц. (1974–75), доц. (1976) каф. історії КПРС гуманіт. ф-тів, доц. (1979–86) каф. історії КПРС історичного ф-ту. Прослухав курс лекцій ІПК (1975). Вів курс лекцій та семінар. заняття на іст. та юридичному ф-тах, спец. курс «Корінні проблеми історії КПУ». Канд. дис. «Діяльність комуністичної партії України по дальшому розвитку і зміцненню союзу робітн.ого класу і колгоспного селянства в період будівництва комунізму (1959–1965 рр.)» (1968). 1986 переведений до КІНГу на посаду зав. каф. історії КПРС (тепер каф. політ. історії Київ. нац. екон. ун-ту ім. Вадима Гетьмана). Проф., Відмінник освіти України. Автор бл. 50 наук. праць. Осн.праці: Братський союз народів. К., 1972; Викувані в праці і броні. Про союз робітничого класу і селянства. К., 1967(у співавт.); Політична історія ХХ ст.: навч.-метод. посібник. К., 2002 (у співавт.); Історія сучасного світу: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. К., 2006 (у співавт.); Історія міжнародних відносин і зовнішньої політики ХХ – ХХІ ст.: навч.-метод. посібник для сам ост. вивч. дисципліни. К., 2006 (у співавт.). Арх.: Архів КНУТШ. 1986. Спр.72-пвс. 

Автор: О.Г.Таран

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи