ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Шевчук Василь Петрович

31.01.1933

Місце народження: с. Гурівці Козятин. р-ну Вінниц. обл..
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.

Закінчив 1955 Вінниц. пед. ін-т. Працював учителем Сестернівської сш. Служив у військ.-морськ. флоті СРСР. Працював асист. каф. марксизму-ленінізму Вінниц. мед. ін-ту, закінчив асп-ру каф. історії КПРС Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: асист. (1963), доц. (1968), проф. (1975) каф. історії КПРС, зав. каф. історії КПРС для гуманіт. ф-тів (1979), зав. каф. політ. історії, згодом каф. історії для гуманітарних факультетів (1990–95). З 1998 р. – профессор кафедри історії та культури України Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету. З 2003 – на кафедрі інформаційно-пропагандистського забезпечення та військової журналістики гуманітарного факультету Національної академії оборони України. Читав лекції для студентів та викладачів Луйпцігського університету (НДР) та університету Санта-Клара (Куба). Наук.-пед. діяльність поєднував з гром. роботою: 1976-83 секретар парткому ун-ту, обирався канд. в чл. ЦК КПУ та депутатом Київ. міськради. Канд. дис. «Діяльність партійних організацій України по розвитку трудової активності робітничого класу (на матеріалах гірничорудної промисловості 1959–1961 рр.)» (1963), докт. дис. «Діяльність Компартії України по розвитку творчої активності робітничого класу 1961-1970 рр.» (1975). Підготував бл. 50 кандидат історичних наук, 10 докт. Засл. працівник вищої школи УРСР (1984). Напрямок наук. дослідження: Історія України, її державність, укр. політ. партії, історія робіт. класу України, проблеми соборності укр. земель. Чл. ред. колегії наук. вісників з історії. Читав лекції з історії для студ. та викл. Лейпциг. ун-ту (НДР) та ун-ту Санта-Клара (Куба). Заслужений працівник вищої школи УРСР (1984). Нагороджений орденом Дружби народів, кількома медалями СРСР. Автор бл. 100 наук. праць. Осн. праці: Історія української державності. Курс лекцій. Навч. посібник для студентів вищих закладів освіти України. К., 1999; Історія України. Від стародавньої історії до 1917 р.: Навч. посібник для слухачів Київського військового гуманітарного інституту Національної Академії оборони України. К., 1999; Історія України: 1917-2001 рр. Навч. посібник для слухачів Київського військового гуманітарного інституту Національної Академії оборони України. К., 2001; Історія України: Навч. посібник для 11 класу середньої загальноосвітньої школи. Запоріжжя, 2000. Л-ра: Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка: минуле й сьогодення / під ред. проф. Г.Д.Казьмирчука. К., 2004. Арх.: Архів КНУТШ. 2001. Спр.115-пвс. 

Автор: Г.Д.Казьмирчук

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи