ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Сільченко Зінаїда Олександрівна

16.12.1926

Місце народження: м. П’ятихатки Дніпропетр. обл..
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчила 1949 іст. ф-т Львів. пед. ін-ту, 1952 асп-ру каф. основ марксизму-ленінізму Київ. ун-ту. Працювала лектором київ. філії Цн. музею В. І. Леніна (1954–59), мол. наук. співроб. Ін-ту філософії АН УРСР (1959–62). У Київ. ун-ті 1962–81 на каф. історії КПРС гуманіт. ф-тів: старш. викл. (1962–64), в. о. доц. (1964–66), доц. (1966–81). Читала нормат. курс історії КПРС, спец. курс «Корінні проблеми історії Комуністичної партії України». Керувала метод. секцією викладачів перших курсів, регулярно організовувала студ. наук. конференції. Читала лекції у Краків. ун-ті (1978). Канд. дис. «Борьба КПСС за организационно-политическое укрепление комсомольских организаций западных областей Украины и повышение их роли в деле коммунистического воспитания молодежи (1946–1950 гг.)» (1955). Наук. праці присвячені історії КПРС, проблемам ідейно-виховної роботи партії, міжнац. відносин в СРСР, міжн. комуніст. та робітн. руху. Входила до складу автор. колективу «Історії міст і сіл України. Київ». Учасник ВВв, нагороджена орденом Вітчизняної Війни ІІ ст. та медалями. Автор понад 40 наук. праць. Осн. праці: Технический прогресс и рабочий. Формирование работника нового типа в процессе коммунистического строительства, К., 1963 (у співав.); Соціально-політичний розвиток радянського суспільства на сучасному етапі // УІЖ. 1976. № 10. Архів: Архів КНУТШ. 1981. Спр. 72-пвс. 

Автор: Ю.В.Латиш

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи