ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Сніжко Василь Миколайович

22.07.1921

Місце народження: м. Хорол Полтав. обл..
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчив 1950 іст. ф-т Київ. держ. пед. ін-ту, 1954 Військ.-політ. академію ім. В. І. Леніна. У 1960–75 викл. Київ. вищого військ. інж. училища зв’язку. Одночасно викл. Вечірнього ун-ту марксизму-ленінізму при політуправлінні Київ. військ. округу. У Київ. ун-ті: 1975–90 доц. каф. історії КПРС гуманіт. ф-тів. Читав лекції і проводив семінар. заняття з нормат. курсів історії КПРС та історії рад. сус-ва, спец. курс «Корінні питання історії Компартії України». Чл. партбюро каф. Канд. дис. «Діяльність КПРС з виховання воїнів Радянських Збройних Сил у дусі радянського патріотизму. 1966-1971. (На матеріалах Київського, Прикарпатського та Одес. військових округів і Чернігівського, Полтавського, Одес. обласних комітетів Компартії України)» (1973). Досліджував проблеми патріотичного, ідеологічного виховання рад. молоді, творчу спадщину В. І. Леніна. Чл. автор. колективу навч.-метод. посібника для викладачів «Основи організаційної і виховної роботи в трудовому колективі (з питань суспільно-політичної практики)», посіб. для студ. «Педагогічна практика у вищих навчальних закладах студентів спеціалізації «Історія КПРС» історичного факультету» і «Методичний лист студ.-заочникам гуманіт. факультетів Київського держуніверситету про вивчення курсу «Історія Комуністичної партії Радянського Союзу». Учасник ВВв, працював у політорганах Збройних Сил СРСР. Нагороджений орденами Вітчизняної війни ІІ ст., Червоної Зірки, медалями. Полковник. Автор бл. 30 навч. посібників, брошур, статей. Осн. праці: Воспитание воинов в духе советского патриотизма и классовой ненависти к врагам коммунизма. К., 1969; Опыт КПСС по патриотическому воспитанию советского народа в годы Великой Отечественной войны и его творческое развитие в современных условиях // Научные труды по истории КПСС. Вып. 109. К., 1980. Арх.: Архів КНУТШ. 1990. Спр. 83-пвс; Архів Ради ветеранів КНУТШ. Анкета Сніжка В.М. 

Автор: Ю.В.Латиш

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи