ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Спірін Олексій Андріанович

24.01.1939

Місце народження: с. Ташма Троїцького р-ну Оренбурз. обл., РФ.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: доцент.

Закінчив 1959 Ілекський с.-г. технікум (Оренбурз. обл.), 1966 історичний ф-т, 1974 асп-ру каф. історії КПРС гуманіт. ф-тів Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті 1974–81: асист., старш. викл., доц. каф. історії КПРС гуманіт. ф-тів. Канд. дис. «Деятельность КПСС по совершенствованию марксистско-ленинской учебы и экономического образования руководящих кадров» (1975), докт. дис. «Кадровая политика КПСС и ее реализация партийными организациями Украины (60-80-е годы)» (1989). Займався проблемами, пов’язаними з дослідженням історії КПРС. На каф. був головою первинної організації тов-ва «Знання». Осн. праці: Что показали анкеты? // Под знаменем ленинизма, 1972. № 9; Робота партійних організацій України по вдосконаленню економічної освіти керівних кадрів (1966-1971 рр.) // УІЖ. 1973. № 10; Экономические знания – в массы // Под знаменем ленинизма, 1974. № 8; Трибун революции (К 90-летию со дня рождения Я. М. Свердлова) // Под знаменем ленинизма. 1975. № 9. Арх.: Архів КНУТШ. 1981. Спр. 77-пвс. 

Автор: Л.А.Ведмідь

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи