ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Стеля Борис Іванович

05.06.1921- 19.10.2008

Місце народження: с. Воронково Рибницького р-ну, Молдова.
Науковий ступінь: доктор історичних наук.
Наукове звання: професор.

1951 закінчив історичний ф-т, 1959 асп-ру каф. історії КПРС Київ. ун-ту. 1951–52 закінчив курси підготовки викл. основ марксизму-ленінізму політекономії філософії при Київ. ун-ті. Протягом 1952–57 викл. основ марксизму-ленінізму Житомир. пед. ін-ту. У Київ. ун-ті: з 1959 старш. викл., з 1963 доцент., 1968–70 старш. наук. співроб. каф. історії КПРС, з 1970 доцент., 1986–91 професор. каф. історії КПРС (потім каф. політ. історії) природнич. ф-тів, 1991–93 професор. каф. заг. історії гуманіт. ф-тів іст. ф-ту; 1970–72 заст. зав., з 1972 професор. каф. історії КПРС, 1972–86 зав. каф. історії парт.-рад. преси ф-ту журналістики. Викладав на механіко-математичному ф-ті та ф-ті кібернетики. Читав нормат. і спец. курси: історія КПРС, ленінська теорія і програма з нац. питання. Кандидат дис. «Коммунистическая партия – вдохновитель и организатор патриотических трудовых подвигов комсомола Украины в угольной промышленности Донбасса в период между ХХ и ХХІ съездами КПСС» (1960), докт. дис. «Діяльність КПУ по комуністичному вихованню трудящих (1956–65 рр.) на матеріалах промисловості» (1971). Читав лекції в Ягеллонському ун-ті (Краків, Польща). Вів активну громад. діяльність: працював заст. голови Правління ун-тського тов-ва «Знання», заст. голови спец. ради по захисту кандидат дис., член спец. ради по захисту докт. дис. Учасник ВВВ. Нагороджений орденом Дружби народів, Вітчизняної війни ІІ ступеня, медаллю «За відвагу», «За перемогу над Німеччиною у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр.», «За доблесну працю». Автор бл. 50 наук. праць. Осн. праці: Учням про ХХІІ з’їзд Комуністичної партії Радянського Союзу. К., 1963; Виховання нової людини – справа партії. К., 1970; Історія ЛКСМУ. Вид. 3-е. К., 1979) (у співавт.); XXVI съезд КПСС об идеологической работе партии на современном этапе. К., 1982. Л-ра: Архів КНУТШ. 1993. Спр.179-пвс; Архів Ради ветеранів КНУТШ. Анкета учасника ВВВ. Стеля Борис Іванович; Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка: минуле й сьогодення. К., 2004.

Автор: І.М. Забіяка, О.Г.Таран

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи