ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Заболотна Інна Миколаївна

04.07.1980

Місце народження: м. Красноярськ, Російська Федерація.
Науковий ступінь: кандидат історичних наук.
Наукове звання: доцент.

Історик, джерелознавець. Закінчила 2002 іст. ф-т Київ. ун-ту. У Київ. ун-ті: м. н. с. НДЧ (2004–05), асист. (2005–06), доц. (з 2008) каф. давньої та нової історії України іст. ф-ту, з 2013 доц. каф. іст. для гуманіт. ф-тів. Викладає курси історії України, формування української нації, біографістики в українській історіографії. Канд. дис.: «Археографічна діяльність та джерелознавчі студії І. П. Крип’якевича» (2005). Наукові інтереси: історія України ХІХ ст., джерелознавство, історіографія, спеціальні історичні дисципліни. Осн. праці: Археографічна діяльність І. П. Крип’якевича. К., 2009; Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка у період повоєнної відбудови. К., 2009; Повоєнна відбудова в сільському господарстві України (1945–1953 рр.). К., 2009; Історія України (з найдавніших часів до початку ХХ століття): навч. посіб. для студ. гуманіт. ф-тів вищ. навч. закл. К., 2012 (у співавт.); Історія в термінах і поняттях: довідник. Вишгород, 2014 (у співавт.).

Автор: Ю. В. Латиш

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи