ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Історії філософії кафедра Історії філософії кафедра

Існує з 1944, у 1994–98 була об'єднана з каф. філософії. Каф. керували: професор. М. Шлєпаков (1945-68), чл.-кор. АН УРСР професор. Д. Острянин (1969-75), професор. І.Бичко (1975-84), професор. Ю. Кушаков (1984-94), професор. В.І. Ярошовець (з 1998). Напрями наук. досліджень: методологія історії філософії, співвідношення філософії та історії філософії, парадигмальність розуміння та викладання історії філософії. Наук. школи: "Методологія іст.-філософських досліджень" (кер. – професор. В.І. Ярошовець, професор. І. Бичко), в межах якої розробляється концепція парадигмальності історії філософії. Розроблено нову4 концепцію методології історії філософії та визначено концептуальні засади іст.-філософських освіти у ВНЗ України. Кафедра співпрацює з: провідними вченими відділу Історії заруб. філософії Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України, ун-тамі Дніпропетровська, Дрогобича, Житомира, Львова Одеси, Харкова, Чернівців та ін., філософських центрами Росії, Білорусії, Німеччини, Польщі. Зокрема, з філософських ф-том Моск. держ. ун-ту ім. М.В. Ломоносова, Ін-том філософії РАН, редакцією журналу "Вопросы философии". Колективні праці останніх років: підруч. "Історія філософії" / За ред. професор. В.І. Ярошовця (К., 2002); "Історія філософії". У 2 т. / За ред. В.І. Ярошовця. (Т.1, К., 2007; Т.2, К., 2008); "Історія філософії. Програма" / За заг. ред. професор. В.І. Ярошовця (К., 2008).

Аветісян Арсен Аветісянович

 • Останні зміни:
01.01.1904

Місце народження: с. Фатух Єреван. губ..
Науковий ступінь: доктор філософських наук.
Наукове звання: професор.
Філософ. Закінчив відділення Рад. Сх. Ленінгр. Сх. ін-ту (1929). Кандидат дис. "Філософські погляди Чаадаєва (розгляд філософських листів)" (1948). Докт. дис. "Розвиток атеїзму і критика релігійної соціальної філософії" (1969). У Київ. ун-ті: з 1949 старш. викл. каф. історії філософії, з 1950 доц. логіки кафедри, з 1953 доц. каф. історії філософії, у 1971–73 професор. каф. філософії ІПК при Київ. ун-ті.

Читати далі >Алєксандрова Олександра Василівна

 • Останні зміни:
29.07.1951

Місце народження: м. Дніпропетровськ.
Науковий ступінь: доктор філософських наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
Філософ. Закінчила філософських ф-т Київ. ун-ту (1973). Кандидат дис. "Матеріалістичне розуміння діалектики діяльної активності суб'єкта в суспільно-історичній практиці" (1980). Докт. дис. "Відчуження як форма розвитку культури" (1996). У Київ. ун-ті: з 1977 асист., з 1989 доц. кафедри наук. комунізму, політології, теорії та історії філософії, з 1998 доц. історії філософії кафедри, з 2000 професор. каф. історії філософії.

Читати далі >Аляєв Геннадій Євгенович

 • Останні зміни:
31.10.1958

Місце народження: м. Васильків Київ. обл..
Науковий ступінь: доктор філософських наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
Історик. Закінчив іст. ф-т Харк. ун-ту (1980). Кандидат дис. "Роль соціальних факторів у стабілізації сільських трудових колективів (на матеріалах УРСР)" (1990). Докт. дис. "Онтологія і феноменологія Незбагненного: С.Л. Франк у філософському дискурсі ХХ ст." (2003). У Київ. ун-ті: з 2004 доц., з 2005 професор. історії філософії кафедри.

Читати далі >Андреус Алла Петрівна

 • Останні зміни:
10.08.1951

Місце народження: м. Гайсин Вінниц. обл..
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
Філософ. Закінчила філософських ф-т Київ. ун-ту (1975). Кандидат дис. "Практичні основи способу формування діалектичного мислення" (1988). У Київ. ун-ті: у 1969–86 бібліотекар, лаб., старш. лаб., у 1986–98 асист., у 1998–2007 доцент історії філософії кафедри.

Читати далі >Бичко Ігор Валентинович

 • Останні зміни:
10.07.1931

Місце народження: м. Харків.
Науковий ступінь: доктор філософських наук.
Наукове звання: професор, акад.-секретар Укр. Акад. політичних наук.
Філософ. Закінчив філософських ф-т Київ. ун-ту (1954). Канд. дис. "На філософському роздоріжжі (Критичний аналіз філософії "критичного реалізму" і феноменології в США)" (1962). Докт. дис. "Пізнання і свобода" (1973). У Київ. ун-ті: з 1961 старш. викл., з 1965 доцент каф. діалектичного та історичного матеріалізму, з 1967 – кафедри історії філософії, з 1969 – кафедри філософії гуманітарних ф-тів, з 1972 – кафедри діалектичного матеріалізму, з 1975 професор. і зав. каф. історії філософії, з 1984 професор. і зав. каф. філософії ІПК викл. сусп. наук при Київ. ун-ті, з 1992 професор. каф. історії філософії, 2008–11 проф.-консультант каф. історії філософії.

Читати далі >Бобошко Наталія Миколаївна

 • Останні зміни:
11.10.1978

Місце народження: с. Заворичі Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Остання займана посада: асистент.
Філософ. Закінчила філософський ф-т Київ. ун-ту (2002). Канд. дис. "Філософія історії Ф.В.Й. Шеллінга" (2006). У Київ. ун-ті: з 2007 асист. каф. історії філософії.

Читати далі >Бокал Ганна Василівна

 • Останні зміни:
17.10.1978

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
Філософ. Закінчила філософський ф-т Київ. ун-ту (2000). Канд. дис. "Проблема онтологічного статусу універсалій у філософії Середньовіччя" (2004). У Київ. ун-ті: з 2003 асист., з 2009 доцент кафедри історії філософії.

Читати далі >Булатов Михайло Олександрович

 • Останні зміни:
23.01.1936

Місце народження: м. Красногорівка Донецьк. обл..
Науковий ступінь: доктор філософських наук.
Наукове звання: професор.
Філософ. Закінчив філософський ф-т Київ. ун-ту (1960). Канд. дис. "Принцип активности и вопросы марксистско-ленинской теории познания" (1967). Докт. дис. "Гносеологические и социально-практические основания диалектико-материалистической теории категорій" (1986). У Київ. ун-ті: з 1965 – асист., з 1968 – старш. викл., у 1970–72 – доцент кафедри історії філософії.

Читати далі >Варениця Ольга Петрівна

 • Останні зміни:
08.06.1976

Місце народження: с. Остапківці Хмельн. обл..
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
Філософ. Закінчила філософський ф-т Київ. ун-ту (1998). Канд. дис. "Постмодерністський дискурс: радикальні спроби оновлення філософії" (2002). У Київ. ун-ті: з 2000 – асист., доцент кафедри історії філософії.

Читати далі >Гусєв Валентин Іванович

 • Останні зміни:
06.06.1947

Місце народження: м. Харків.
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Філософ. Закінчив філософський ф-т Київ. ун-ту (1974). Канд. дис. "Диалектика как метод построения теоретического знания" (1978). У Київ. ун-ті: з 1974 асист., з 1980 старш. викл. кафедри діалектичного матеріалізму, у 1985–94 доцент кафедри історії філософії.

Читати далі >Дмитриченко Володимир Савелійович

 • Останні зміни:
15.03.1925- 23.12.1981

Місце народження: с. Білозір'я Черкас. обл. .
Науковий ступінь: доктор філософських наук.
Наукове звання: професор.
Філософ. Закінчив філософський ф-т Київ. ун-ту (1951). Канд. дис. "Общественно-политические и философские взгляды Я.П. Козельского" (1955). Докт. дис. "Соціалістична думка на Україні в 70-х – на поч. 80-х ХІХ ст." (1980). У Київ. ун-ті: у 1952–56 асист., старш. викл., з 1956 доц., у 1972–73 заст. декана філософського ф-ту, у 1979–81 в. о. зав. кафедри історії філософії, у 1981 професор. кафедри історії філософії.

Читати далі >Загороднюк Петро Олександрович

 • Останні зміни:
18.09.1932- 18.06.2003

Місце народження: с. Юношки Київ. обл..
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Філософ. Закінчив філософський ф-т Київ. ун-ту (1955). Канд. дис. "Борьба за ленинское философское наследие на Украине (20-е – нач. 30-х гг. ХХ в.)" (1965). У Київ. ун-ті: з 1963 асист., з 1966 старш. викл., з 1972 доцент каф. історії філософії, з 1992 – каф. історії заруб. філософії, з 1994 – каф. історії та теорії філософії, у 1998–99 доцент каф. історії філософії. У 1973 заст. декана філософський ф-ту.

Читати далі >Кириченко Михайло Сергійович

 • Останні зміни:
12.06.1978

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
Філософ. Закінчив філософський ф-т Київ. ун-ту (2000). Канд. дис. "Гуманістичні засади розуміння людської природи у філософії Д. Юма та їх сучас. інтерпретації" (2004). З 2002 – У Київ. ун-ті: з 2002 асист., з 2008 доцент каф. історії філософії.

Читати далі >Клєвцов Анатолій Іванович

 • Останні зміни:
01.01.1922

Місце народження: с. Клєвцово Воронез. обл., Росія.
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Філософ. Закінчив літ. ф-т Урал. держ. пед. ін-ту (1942), асп. по каф. філософії Київ. держ. пед. ін-ту (1950). Канд. дис. "Критика О.І. Герцена нім. ідеалізму кін. ХVІІІ – поч. ХІХ ст." (1951). У Київ. ун-ті: у 1953 старш. викл. каф. історії філософії.

Читати далі >Кононенко Тарас Петрович

 • Останні зміни:
03.12.1964

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Філософ. Закінчив філософський ф-т Київ. ун-ту (1989). Канд. дис. "Іст.-філософських концепція В. Соловйова" (1993), докт. дис. «Українознавчі виміри філософської спадщини Г.Сковороди. Розвиток методології науки» (2011). У Київ. ун-ті: з 1992 асист., 1998–2004 доцент каф. історії філософії.

Читати далі >Кубальський Олег Нарцизович

 • Останні зміни:
21.12.1967

Місце народження: м. Коростень Житомир. обл..
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Історик. Закінчив хім. ф-т (1990), асп. філософського ф-ту Київ. ун-ту (1996). Канд. дис. "Гуманізація як одна з тенденцій розвитку науки в дем. сусп-ві" (1997). У Київ ун-ті: з 2006 асист. каф. історії філософії.

Читати далі >Куплін Володимир Михайлович

 • Останні зміни:
12.03.1948

Місце народження: м. Ворошиловград.
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Філософ. Закінчив філософський ф-т Київ. ун-ту (1971). Канд. дис. "Деятельность методологического сознания как фактор развития научного знания" (1986). У Київ. ун-ті: з 1988 викл. каф. філософії природ. ф-тів, 1989–90 старш. викл. каф. історії філософії.

Читати далі >Кушаков Юрій В'ячеславович

 • Останні зміни:
18.12.1946

Місце народження: м. Бобруйськ, Білорусія.
Науковий ступінь: доктор філософських наук.
Наукове звання: професор.
Філософ. Закінчив філософський ф-т Київ. ун-ту (1970). Канд. дис. "О применении диалектики в познании (Ист.-филос. анализ)" (1975). Докт. дис. "Историко-философская концепция Л. Фейербаха" (1983). У Київ. ун-ті: 1970–2007 асист. каф. діалектичного матеріалізму, старш. викл., доц., професор. каф. історії філософії. 1985–94 зав. каф. історії філософії.

Читати далі >Мотренко Тимофій Валентинович

 • Останні зміни:
22.11.1948

Місце народження: м. Вінниця.
Науковий ступінь: доктор філософських наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
Філософ, доктор філософських наук, професор, засл. працівник освіти України. Закінчив філософський ф-т Київ. ун-ту (1987). Канд. дис. "Проблема свідомості у "Філософії духу" Гегеля" (1991). Докт. дис. "Рецепція гегелівських ідей у світоглядно-реліг. парадигмі рос. філософії ХІХ – поч. ХХ ст." (2004). У Київ. ун-ті: з 2005 професор. каф. історії філософії.

Читати далі >Музиченко Василь Филимонович

 • Останні зміни:
05.11.1940- 25.10.2008

Місце народження: с. Глібівка Київ. обл. .
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Філософ. Закінчив філософський ф-т Київ. ун-ту (1966). Канд. дис. "Проблема принципов систематизации категорий диалектики" (1972). У Київ. ун-ті: 1973–77 старш. викл. каф. історії філософії.

Читати далі >Огнев'юк Віктор Олександрович

 • Останні зміни:
10.04.1959

Місце народження: с. Вовчинець Вінниц. обл..
Науковий ступінь: доктор філософських наук.
Наукове звання: професор, чл.-кор. АПН України.
Філософ, чл.-кор. АПН України. Закінчив іст. ф-т Вінниц. держ. пед. ін-ту (1980). Канд. дис. "Культуротворчий потенціал історії та виховання молоді" (1996). Докт. дис. "Освіта в системі цінностей сталого людського розвитку (Світоглядно-методол. аспект)" (2003). У Київ. ун-ті: у 2005 професор. каф. історії філософії.

Читати далі >Острянин Данило Хомич

 • Останні зміни:
30.12.1906- 17.05.1988

Місце народження: с. Більськ Полтав. губ. .
Науковий ступінь: доктор філософських наук .
Наукове звання: професор, чл.-кор. АН УРСР.
Філософ, чл.-кор. АН УРСР. Закінчив філософських -атеїст. ф-т Укр. ін-ту комуніст. виховання (1929). Докт. ступінь отримав 1956. У Київ ун-ті: з 1963 зав. каф. маркс.-ленін. філософії гуманіт. ф-тів, 1969 зав. каф. історії філософії, 1975–85 проф.-консультант каф. історії філософії.

Читати далі >Пашкова Анастасія Олександрівна

 • Останні зміни:
20.08.1920- 01.01.1984

Місце народження: м. Жмеринка Вінниц. обл. .
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Філософ. Закінчила іст. ф-т Київ. ун-ту (1945), асп. філософського ф-ту Київ. ун-ту (1950). Канд. дис. "Мировоззрение П.А. Грабовського" (1954). У Київ. ун-ті: з 1950 старш. викл., 1956–57 заст. декана філософського ф-ту з наук. роботи, 1965–84 доцент каф. історії філософії.

Читати далі >Прокопов Денис Євгенович

 • Останні зміни:
27.02.1974- 22.01.2014

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
Філософ. Закінчив філософський ф-т Київ. ун-ту (1995). Канд. дис. "Проблема істини у філософії Григорія Сковороди" (1998). Докт. дис. "Класич. новочасна філософія: виміри тлумачення хиби" (2008). У Київ. ун-ті: з 1998 асист., з 2005 доцент каф. історії філософії.

Читати далі >Решетник Михайло Дмитрович

 • Останні зміни:
12.11.1946

Місце народження: с. Шевченкове Одес. обл..
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.
Філософ. Закінчив філософський ф-т Київ. ун-ту (1972). Канд. дис. "Кризис современной буржуазной филос. антропологии (критический анализ концепций М.Шелера, Э.Кассирера и др.)" (1983). У Київ. ун-ті: з 1982 асист., з 1990 доцент каф. історії філософії.

Читати далі >Савельєв Юрій Костянтинович

 • Останні зміни:
24.06.1927- 17.01.1996

Місце народження: м. Саратов.
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Філософ. Закінчив філософський ф-т Київ. ун-ту (1951). Канд. дис. «Світогляд Іосіфа Діцгена» (1960). У Київ. ун-ті: з 1951 викл. курсів сусп. наук при Київ. ун-ті, з 1952 асист., з 1960 старш. викл., 1964–95 доцент каф. історії філософії. 1968–69 в. о. зав. каф. історії філософії.

Читати далі >Савченко Анатолій Іванович

 • Останні зміни:
25.04.1936- 13.03.2003

Місце народження: с. Закутнівка Харків. обл..
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Філософ. Закінчив іст.-філософський ф-т Київ. ун-ту (1963). Канд. дис. «Кант и позитивизм (проблема предмета философии)» (1986). У Київ. ун-ті: 1968–90 асист. каф. історії філософії.

Читати далі >Сундирєва Марія Іванівна

 • Останні зміни:
12.05.1919

Місце народження: с. Богатирі В’ятської губ., Росія.
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Філософ. Закінчила Держ. пед. ін-т у м. Чебоксари (1942), асп-ру філософського ф-ту Київ. ун-ту (1949). Канд. дис. «Філософських та сусп.-політ. погляди М.О. Антоновича» (1953). У Київ. ун-ті: з 1949 старш. викл., 1957–65 в.о. доцент каф. історії філософії.

Читати далі >Титаренко Вадим Анатолійович

 • Останні зміни:
30.03.1984

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Остання займана посада: асистент.
Філософ. Закінчив філософський ф-т Київ. ун-ту (2006). Канд. дис. “Співвідношення моралі і релігії у філософських вченнях І. Канта та Ґ.В.Ф. Гегеля” (2010). У Київ. ун-ті: з 2010 асист. каф. іст. філософії.

Читати далі >Тихолаз Анатолій Георгієвич

 • Останні зміни:
23.01.1958

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Філософ. Закінчив філософський ф-т. Київ. ун-ту (1980). Канд. дис. "Карл Маркс как историк античной философии" (1984). У Київ. ун-ті: з 1980 старш. лаборант каф. соціології, з 1984 асист., з 1988 старш. викл., 1993–94 доцент каф. історії філософії.

Читати далі >Ткачук Марина Леонідівна

 • Останні зміни:
21.09.1964

Місце народження: м. Чернівці.
Науковий ступінь: доктор філософських наук.
Наукове звання: професор.
Філософ. Закінчила філософський ф-т Київ. ун-ту (1986). Канд. дис. "Гиляров как историк философии" (1990). Докт. дис. "Київ. акад. філософія ХІХ – поч. ХХ ст. і становлення іст.-філософських науки в Україні" (2001). У Київ. ун-ті: 1989–94 асист. каф. історії філософії.

Читати далі >Трубенко Анатолій Іванович

 • Останні зміни:
20.07.1936

Місце народження: с. Хацьки Черкас. обл..
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Філософ. Закінчив іст.-філософський ф-т Київ. ун-ту (1963). Канд. дис. "Категорія рефлексії у філософії Нового Часу" (1971). У Київ. ун-ті: 1971-76 доцент каф. філософії ІПК викл. сусп. наук при Київ. ун-ті, 1988–2008 доцент каф. історії філософії.

Читати далі >Труш Тетяна Василівна

 • Останні зміни:
11.07.1973

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Остання займана посада: асистент.
Філософ. Закінчила філософський ф-т Київ. ун-ту (2004). Канд. дис. "Особистість у концептуальному просторі неортодоксальної християнської філософії Середньовіччя" (2007). У Київ. ун-ті: з 2007 асист. каф. історії філософії.

Читати далі >Хома Олег Ігорович

 • Останні зміни:
30.10.1966

Місце народження: м. Вінниця.
Науковий ступінь: доктор філософських наук.
Наукове звання: професор.
Остання займана посада: професор.
Філософ. Закінчив філософський ф-т Київ. ун-ту (1990). Канд. дис. "Ідея зла в сусп. свідомості: витоки та іст. форми" (1993). Докт. дис. "Модерна та постмодерна перспективи в філософії культури" (1999). У Київ. ун-ті: з 2008 професор. каф. історії філософії.

Читати далі >Шлєпаков Микола Степанович

 • Останні зміни:
26.02.1898- 22.04.1968

Місце народження: с. Моклочиха Новгород. губ., Росія .
Науковий ступінь: доктор філософських наук.
Наукове звання: професор.
Філософ. Закінчив Київ. ун-т (1926), відділ Ін-ту Червоної Професури у Москві (1930). У Київ. ун-ті: 1945–68 професор. і зав. каф. історії філософії.

Читати далі >
Персоналії 1 — 35 з 37
Початок | Поперед. | 1 2 | Наст. | Кінець Всі

Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи