ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Булатов Михайло Олександрович

23.01.1936

Місце народження: м. Красногорівка Донецьк. обл..
Науковий ступінь: доктор філософських наук.
Наукове звання: професор.

Закінчив філософський ф-т Київ. ун-ту (1960). Канд. дис. "Принцип активности и вопросы марксистско-ленинской теории познания" (1967). Докт. дис. "Гносеологические и социально-практические основания диалектико-материалистической теории категорій" (1986). У Київ. ун-ті: з 1965 – асист., з 1968 – старш. викл., у 1970–72 – доцент кафедри історії філософії. Викладав курс "Німецька класична філософія". З 1972 в Ін-ті філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. Наук. інтереси: теорія та історія діалектики, теорія категорій, історія філософії, філософія проблем феномена ноосфери, історія філософської антропології. Понад 100 праць, зокрема: Категорії діалектики, їх розвиток і функції. К., 1980 (у співавт.); Філософських антропологія в контексті сучас. епохи. К., 2001, (у співавт.); Немецкая классическая философия. Ч. І.: Кант. Фихте. Шеллинг. К., 2003. Лауреат Держ. премії УРСР з науки і техніки (1982).

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи