ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Куплін Володимир Михайлович

12.03.1948

Місце народження: м. Ворошиловград.
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.

Закінчив філософський ф-т Київ. ун-ту (1971). Канд. дис. "Деятельность методологического сознания как фактор развития научного знания" (1986). У Київ. ун-ті: з 1988 викл. каф. філософії природ. ф-тів, 1989–90 старш. викл. каф. історії філософії. Викладав курси: «Історико – філософський вступ», «Філософія Відродження». Наук. інтереси: методологія гуманіт. наук., дослідження соц. контекстів епістемологічних проблем, сучас. моделі філософії історії. Бл. 30 праць, зокрема: Развитие научного знания как объект филос.-методол. анализа // Проблемы философии / Основные принципы построения научных теорий / Вып. 77. К., 1988; О философском исследовании науки как явления куьтуры. // Філософських думка. – 1986. № 4; Габермас Ю. Філософський дискурс Модерну / Пер. з нім. та комент. В.М. Купліна. К.: Четверта хвиля, 2001.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи