ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Острянин Данило Хомич

30.12.1906- 17.05.1988

Місце народження: с. Більськ Полтав. губ. .
Науковий ступінь: доктор філософських наук .
Наукове звання: професор, чл.-кор. АН УРСР.

Закінчив філософських -атеїст. ф-т Укр. ін-ту комуніст. виховання (1929). Докт. ступінь отримав 1956. У Київ ун-ті: з 1963 зав. каф. маркс.-ленін. філософії гуманіт. ф-тів, 1969 зав. каф. історії філософії, 1975–85 проф.-консультант каф. історії філософії. Читав курси з діалектичного та іст. матеріалізму. Наук. інтереси: історія філософії в Україні і Росії, історія боротьби за матеріалізм в природознавстві. Завдяки поглибленому іст.-філософських аналізу висвітлив основи філософських світогляду видатних вітч. вчених. Бл. 200 праць, зокрема: Очерки по истории философии и общественно-политической мысли народов СССР. М., 1959 (у співавт.); История философии. Т.IV, V. М., 1959-1961 (у співавт.,); Історія філософських думки на Україні. К., 1963 (у співавт.); Нариси історії філософії на Україні. К., 1966 (кер. авт. колективу). Член ред. колегії УРЕ, кер. філософських відділу УРЕ.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи