ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Варениця Ольга Петрівна

08.06.1976

Місце народження: с. Остапківці Хмельн. обл..
Науковий ступінь: кандидат філософських наук.
Наукове звання: доцент.
Остання займана посада: доцент.

Закінчила філософський ф-т Київ. ун-ту (1998). Канд. дис. "Постмодерністський дискурс: радикальні спроби оновлення філософії" (2002). У Київ. ун-ті: з 2000 – асист., доцент кафедри історії філософії. Викладає курси: "Сучасна світова філософія", "Історія слов'янської філософії", "Методика та організація наукових досліджень"; спец. курс "Сьогодення та майбутнє філософії: проблеми та перспективи". Наук. інтереси: сучасна світова філософія, історія слов'янської філософії, проблеми історико-філосоіської методології, філософія освіти. Понад 40 праць, зокрема: До питання про Постмодерн // Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Сер.: Філософія. Політологія. Вип.32. К., 2000; Проблема самовизначення сучас. філософії // Мультиверсум. Вип.23. К., 2001; Історіографія філософії: погляд на іст.-філософських методологію в контексті неопрагматизму Р.Рорті. // Мультиверсум. Вип.42. К., 2004; Іван Франко і Ян Коллар: два погляди на слов'янську взаємність // "Іван Франко: дух, наука, думка, воля (до 150-річчя від дня народження)". Матеріали Міжн. наук. конгресу. Т.2. Львів, 2010; Історія філософії. Словник / За заг. ред. В.Ярошовця. К., 2005 (у співавт.).

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи