ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Копиленко Олександр Любимович

26.06.1961

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: доктор юридичних наук.
Наукове звання: професор, чл.-кор. НАН України.

Дійсний член Національної академії правових наук України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки. У 1983 закінчив факультет міжнародних відносин і міжнародного права (відділення міжнародного права) Київського університету. Протягом 1983–1990 працював в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. З 1990 – в апараті Верховної Ради України – від старшого консультанта до заступника керівника юридичного управління. У 1998–2002 радник Голови Верховної Ради України. З 2002 директор Інституту законодавства Верховної Ради України. У 2001–2008 – віце-президент Національної академії правових наук України. З 2012 – проф., в.о. завідувача кафедри історії держави і права юрид. ф-ту Київ. ун-ту. Основні напрями наукової діяльності – історія держави і права, історія політичних і правових вчень, конституційне і міжнародне право. Голова Експертної ради з права при ДАК України, спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук в Інституті законодавства Верховної Ради України. Підготував 30 докторів і кандидатів наук. Входить до складу Президії ВАК України й української національної групи Постійної палати Міжнародного третейського суду (м. Гаага). Член редколегії низки наукових часописів, серед яких «Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика)», «Бюлетень Міністерства юстиції України», «Вісник Академії правових наук України», «Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України», «Вісник господарського судочинства», «Вісник Національної академії прокуратури України», «Віче», «Зовнішні справи», «Митна справа», «Наукові праці Національного авіаційного університету Серія: “Юридичний вісник „Повітряне і космічне право„”, «Порівняльно-правові дослідження», «Правничий вісник Університету “КРОК”», «Правова інформатика», «Теорія і практика інтелектуальної власності», «Український щорічник міжнародного права», «Університетські наукові записки», «Юридична Україна», «Юриспруденція: теорія і практика». Наукові заслуги вченого високо оцінені державою. Його нагороджено преміями ім. М. Грушевського (1991), ім. М. Василенка (2004) НАН України. Він – лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2002), кавалер ордена «За заслуги» ІІІ ступеня (2010). Автор біля 300 праць. Осн. праці: Сто днів Центральної Ради. К., 1992; Історія держави і права України. Академічний курс: У 2-х т. К., 2000 (у співавт.); Правові системи сучасності: Глобалізація. Демократизм. Розвиток. К., 2003 (у співавт.); Проблеми законодавчого забезпечення пріоритетних сфер суспільних відносин. К. 2010 (у співавт.); Проблеми розвитку конституційного законодавства України. К. 2010 (у співавт.) та ін. 

Автор: П.П.Захарченко

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи