ЕНЦИКЛОПЕДІЯ
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Левчук Марія В’ячеславівна

21.09.1982

Місце народження: м. Київ.
Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.
Наукове звання: асистент.

У 2004 році закінчила юридичний факультет університету. У 2007 закінчила аспірантуру там же. З 2008 асистент кафедри теорії та історії держави і права, з 2011 – історії права та держави юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
У 2010 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Церковний суд у Київській Русі (історико-правове дослідження)».
Викладає курси Історія українського права, Історія держави і права зарубіжних країн, Порівняльне правознавство, Історія світового конституціоналізму, Права людини: питання історії та теорії, Становлення та розвиток сім’ї загального права.

Серед наукових інтересів історія права, порівняльне правознавство, права людини
.
Основні праці: Ханські ярлики як історичне джерело права // Вісник Київського національного ун-ту імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – Вип. 72-73. – К., 2006 – С. 38-41; Кримінальна юрисдикція церковного суду в Київській Русі // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 18. Економіка і право: Зб. наукових праць. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2007. – Вип. 5. − С. 148-157; Сутність та особливості церковного суду в Київській Русі // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих вчених. Зб. наук. праць Міжнародної наук-практ. конференції студентів та аспірантів (19-20 квітня 2007 р.). − К., 2007. − С. 49-50; «Смесный» суд в Київській Русі // Православ’я – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Третьої всеукр. наук. конф. (20-21 жовтня 2005 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. Заповідник. – К., Нац. Ун-т. ім.. Тараса Шевченка. − К., 2006. − С. 121-124; Сутність церковного суду в Київській Русі // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – Вип. 40. – К., 2008. – С. 102-109; Канонічні джерела церковного права на українських землях в Х-ХV ст. // Треті юридичні читання: Матеріали Міжнародної наукової конференції 25-26 квітня 2007. – Т. 1. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2007. – С. 86-89.

Автор:

Карта місця народження: 
завантаження карти...

  • Останні зміни:
Повернутися до підрозділу >Інститути, факультети

Коледжі, ліцеї

Загальноуніверси- тетські інституції

Адміністративні та фінансові підрозділи

Громадські об’єднання

Тематичні розділи